Zprávy obecního úřadu, březen 2022

Vážení občané,

nejprve nám dovolte vyjádřit se k aktuálnímu dění na Ukrajině. Naše obec, stejně jako většina světa, odsuzuje neospravedlnitelný útok vedený ruským režimem proti tomuto suverénnímu státu. Doufáme a přejeme si, aby tato agrese co nejdříve skončila a aby ztráty na životech a zdraví nevinných lidí byly co nejmenší. 

 ukrajina

Naše obec již poslala na pomoc Ukrajině částku 20.000 Kč. Jedná se o nejvyšší možnou částku, která mohla být poskytnuta ihned bez dalších schvalovacích procesů v příslušných orgánech obce. V současné době je možné přispět i individuálně do mnoha charitativních sbírek (např. Charita České republiky, Člověk v tísni aj.). Tento způsob pomoci je doporučován vedením naší země jako nejefektivnější.

Co se týče materiální pomoci Ukrajině, od pondělí slouží Četnická stanice v Kuřimi (vedle kostela), jako sběrné místo pro tyto účely, aktuální poptávku materiální pomoci naleznete zde. Sbírka je nyní dočasně přerušena z důvodu kompletního naplnění, podle informací přímo ze stanice však bude brzy zase obnovena. Telefonní kontakt na četnickou stanici Kuřim je 604 104 517.

Humanitární sbírku na pomoc Ukrajině pořádá také Oblastní charita Tišnov ve spolupráci s městem Tišnovem a místní akční skupinou. Více informací naleznete na vývěsce před OÚ nebo webu obce, kontaktní osoba: PhDr. Beranová, tel. 777 706 722.

Pokud má někdo možnost nabídnout pro ukrajinské občany pokoj či byt v rámci svého rodinného domu, může se obrátit na obecní úřad.

2) Kulturní výbor zastupitelstva obce si pro Vás připravil publikaci o ochotnickém divadle v naší obci. Kdo ještě publikaci neobdržel, může si ji vyzvednout na OÚ.

3) V sobotu 19. 3. od 20 hod. se v Hostinci u Střížů koná oldies diskotéka pro dospělé s DJ Ráďou, v neděli 20. 3. potom od 15 hod. následuje maškarní diskotéka pro děti, kde vystoupí kouzelník, připravena bude také bohatá tombola.

4) Přátelské povídání nejen o zdravotnictví se sousedem Janem Blatným se uskuteční v pondělí 28. 3. od 15 hod. v Hostinci u Střížů. Akce je určena pro naše seniory, které tímto srdečně zveme, drobné občerstvení zajištěno.

5) Žádáme řidiče, aby neparkovali na návsi v parkovacích zálivech v místech, kde se nachází vjezdy na pozemky, do garáží či průjezdů v rodinných domech. K parkování je možné nadále využívat plochu také před Palasovou stodolou.

6) Obec Jinačovice vyčlenila v rámci svého rozpočtu pro letošní rok finanční prostředky na podporu rozvoje společenského, kulturního a sportovního života v obci, péče o tradice a folklor, aktivní spolkové činnosti, mezigenerační soudržnosti a volnočasových aktivit pro děti a seniory. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotace a mohou o ně žádat fyzické osoby, z právnických osob pak neziskové organizace, např. spolky, v termínu do 30. března. Při hodnocení žádostí o dotaci bude postupováno dle směrnice č. 1/2019, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice, kterou naleznete zde.

7) Naše obec se připojí k akci Ukliďme Česko, která proběhne v sobotu 2. dubna. V daný den si bude možné v době od 9:00 do 10:00 hod. na OÚ vyzvednout pytle na odpad a mapku, kde se bude uklízet a kde bude možné ponechat sesbíraný odpad. Abychom měli představu, kolik lidí se akce zúčastní, prosíme, dejte nám předem vědět (papírek se jménem vhoďte do schránky OÚ nebo pošlete na e-mail obec@obecjinacovice.cz).

8) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek 8. 4. a sobotu 9. 4. v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad (mimo stavební odpad). Areál bude otevřen v pátek 8. 4. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 9. 4. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

9) Obecní úřad hledá brigádníka na sečení trávy po dobu jarních a letních měsíců. Věk minimálně 18 let, pracovní doba podle domluvy, více informací poskytneme na OÚ nebo tel. 724 183 480.

10) Během letních prázdnin proběhnou v Jinačovicích následující příměstské tábory:

11. až 15. července, 25. až 29. července a 8. až 12. srpna – Sportovně fotbalové letní kempy se sportovním klubem Fotbalová školička z. s. Cena: 3.200 Kč, přihlašovat se můžete na tel. 608 22 66 22 nebo e-mailu info@trenujifotbal.cz, kde obdržíte také podrobnější informace.

15. až 19. srpna – Všestranný příměstský tábor s Dr. Kuželkou pro děti ve věku od šesti do jedenácti let. Cena: 3.100 Kč, přihlašovat se můžete na telefonu 605 911 877 nebo  e-mailu doktorka.kuzelka@gmail.com, kde obdržíte také podrobnější informace.

Angličtina v Jinačovicích letos proběhne v termínu 15. - 19. 8. na téma "Brno". Přihlášky a bližší informace na mailu silvie@siblikova.cz.