obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Informace zastupitelstva obce k připravovanému územnímu plánu

Znak obce web

Vážení spoluobčané,

v naší obci se objevila námitka sepsaná paní Evou Šedovou požadující vyřadit některé body z Návrhu zadání územního plánu obce. Nechceme nikomu upírat právo namítat tam, kde mu to zaručuje právní řád, ovšem v námitce paní Šedové jsou uvedeny nepravdivé a manipulativní informace, které občany v řadě věcí uvádějí v omyl, obáváme se, že se tak děje záměrně s cílem poškodit zastupitelstvo obce.

Předně – proč vůbec pořizujeme nový územní plán? Ten současný již brzy přestane platit a pak by si v obci mohl postavit kdokoliv (prakticky) cokoliv. Nový územní plán má – a musí – naši obec chránit.

Rádi bychom k textu podali vysvětlení a mylné informace uvedli na pravou míru.

Plochy pro rozvoj bydlení 85 RD – obec rozhodně neplánuje stavbu 85 rodinných domů. Návrh zadání nového územního plánu přidává v celé obci pouze malou část pozemků pro stavbu cca 12 rodinných domů, z čehož se podstatná část týká obecních pozemků, kde nejde o plánovanou výstavbu, ale vytváření strategických majetkových rezerv.

Úkolem nového územního plánu je ale posoudit, co by pro obec znamenalo, kdyby se vlastníci všech „zastavitelných“ pozemků (historicky povolených předchozími územními plány) v budoucnu opravdu rozhodli postavit dům. Sami se podívejte po obci, kolik je v ní proluk, nezastavěných zahrad či kolik volných parcel je ještě například v lokalitě Člupky/Sýčky („satelit“ jižně od obce).

A řada stavebníků se v současné době snaží své pozemky dále dělit a dostat na ně co nejvíce malých domků, protože jim to vydělá více peněz… Jen a pouze nový územní plán může tyto snahy omezit nebo zastavit. Naším cílem je tedy naopak regulace.

Prověřit vyloučení výstavby bytových domů – současný územní plán neobsahuje dostatečné pojistky proti výstavbě bytových domů. Požadavek obce tedy byl „výstavbu bytových domů novým územním plánem vyloučit“ a proto kuřimský úřad do zadání územního plánu stanovil ono „prověření vyloučení výstavby“. Naším společným zájmem samozřejmě je bytové domy ponechat Brnu a Kuřimi.

Prověřit stanovení podrobnější regulace výstavby v plochách pro bydlení – v současných plochách navržených k výstavbě nejsou stanovena žádná konkrétní omezení, která je třeba pro následné posuzování a povolování staveb v zastavitelných lokalitách doplnit. Uvedená opatření budou užitečná nejen pro obec, ale i pro následné posuzování stavby u stavebního úřadu.

Pořizování územního plánu je dlouhý a složitý proces. Zadání územního plánu představuje pouze zahájení tohoto procesu. Po jeho schválení teprve začne práce na zpracování návrhu územního plánu. V rámci následného projednávání územního plánu budou následovat další etapy, kde už bude řešeno konkrétní využití území a ve kterých bude svoláno také veřejné projednání. Zastupitelstvo rozhodně počítá s širokou veřejnou prezentací as aktivním zapojením veřejnosti, tak jak to odpovídá našemu programu a praxi v minulých letech.

Rádi bychom také připomněli, že Strategický rozvojový plán obce jsme v minulém volebním období zpracovali právě jako předstupeň k pořízení územního plánu a proto také tvoří jeden z důležitých podkladů, na základě kterých má být územní plán zpracován (viz str. 14 Návrhu zadání).

Podrobněji problematiku pořizování nového územního plánu probereme při dalším veřejném zasedání, o jehož konání budete s dostatečným časovým předstihem informováni.

Vzhledem ke skutečnosti, že jde v posledních týdnech již o druhý pokus paní Šedové o osočení zastupitelstva na základě nepravdivých informací, upozorňujeme, že zastupitelé nadále nebudou na podobná nepodložená obvinění reagovat. Nabádáme také veřejnost, aby k těmto aktivitám paní Šedové přistupovala rozvážně a opatrně. Samozřejmě zůstáváme k dispozici pro zodpovídání seriózních dotazů a připomínek, které Vám rádi zodpovíme na OÚ.


S přáním příjemného jara bez lži a nenávisti

 

Zastupitelstvo obce Jinačovice


Vytvořeno 28.3.2019 11:57:29 | přečteno 1022x | jan.kazda