obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Měření kvality ovzduší

Na přelomu října a listopadu proběhlo v naší obci měření znečištění ovzduší. Automatická mobilní měřící stanice Českého hydrometeorologického úřadu umístěná v dodávce, která po dva týdny parkovala v místní části Chaloupky, se do Jinačovic dostala v rámci projektu Jihomoravského kraje. Výsledky měření byly zpracovány do podoby obsáhlé odborné studie, kterou zde dáváme k dispozici.

ikona souboruOdborná zpráva

Nejdůležitější výsledky lze stručně shrnout asi takto: Kvalita ovzduší v Jinačovicích je přibližně stejná jako v centru Brna. Zatímco lokality, které leží v bezprostřední blízkosti brněnských páteřních komunikací, jsou na tom hůře než naše obec, obyvatelé Líšně dýchají o poznání lepší vzduch než my. Složení škodlivin ukazuje, že za nepříliš radostnou kvalitu našeho ovzduší mohou místní topeniště, tedy naše kamna, krby a kotle, ve kterých topíme pevnými palivy. Naopak vliv dopravy přes obec je zanedbatelný. 

Někteří pozorovatelé nabyli dojmu, že z komínů v Chaloupkách se po dobu měření nekouřilo tolik, co obvykle a že období měření nebylo zvoleno dobře, protože bylo relativně teplo. Období je nicméně statisticky typické pro vznik inverzí a měření se v něm provádějí pravidelně. I letos v něm nastalo několik chladných topných dní, kdy se naměřené hodnoty polyaromatických uhlovodíků dostaly až na desetinásobek dnů předchozích. Vliv místních topenišť na kvalitu vzduchu byl prokázán zcela jednoznačně. 

Vytvořeno 16.2.2017 9:04:33 | přečteno 682x | tdvorak