obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Obec chce pořídit objekt původní hospody

Znak obce web

Počátkem letošního roku jsme zahájili jednání o možnosti odkoupit pro obec objekt původní hospody "U Střížů". Situace zrála od doby jejího uzavření v souvislosti s chybějícím sálem a s vývojem využívání hospody jejími dlouholetými majiteli. Po projednání v zastupitelstvu obce a jeho poradních výborech jsme se utvrdili v rozhodnutí nemovitost v samém srdci návsi pro obec zajistit. Následně jsme oslovili vlastníka pana Tomáše Kučeru, který nám potvrdil připravenost o prodeji jednat. Po zvažování různých variant rozsahu prodeje jsme dospěli k dohodě o odkoupení celého objektu.

Důležitým podkladem pro stanovení kupní ceny se stal znalecký odhad, který si obec nechala zpracovat. Znalecký posudek firmy Kreston A&CE Consulting, s. r. o., čítající 33 stran podrobného popisu a cenových analýz, stanovil obvyklou ("tržní") cenu ve výši o málo přesahující 13 mil. Kč s tím, že tato cena je aktuálně výrazně ovlivněna COVIDovou situací, s předpokladem jejího 15–20% zvýšení po skončení omezení.

Objekt staré hospody představuje pro obec zvláštní hodnotu, která je dána nejen centrální polohou na návsi, ale i dalšími souvislostmi.

Obec by se stala majitelem tradičního hostince, který již kdysi dávno obci náležel. Jeho součástí jsou krásný šenk a sál neodmyslitelně spojený s konáním většiny společenských a kulturních akcí, jako jsou Babské hody, plesy, dětské besídky, divadla a další zábavy. Také zahrádka a dvorek jsou již pro řadu generací součástí naší sdílené paměti a spoluvytváří genius loci a naši identitu. Tradice objektu zkrátka představuje vedle samotné hodnoty nemovitosti také významný symbolický kapitál.

Nezanedbatelným aktivem je také bytová jednotka v patře objektu a pozemky, které obci umožní neomezený rozvoj veřejného prostranství. Spolu s vlastnictvím již dříve zakoupeného sousedního obecního objektu dostává obec jedinečnou příležitost k optimálnímu využití tohoto centrálního areálu pro potřeby komplexní občanské vybavenosti v srdci obce. Nevyužití této možnosti bychom v budoucnu vnímali jako neodpustitelnou chybu, uvážíme-li možné důsledky přenechání objektu jinému investorovi. Věříme, že také pro prodávající rodinu Kučerových (Střížů), coby nositelů více než staleté hostinské tradice, je varianta jejího zachování v obecních rukách vítaným řešením. Proto vyjadřujeme stávajícímu majiteli velké díky za rychlé a otevřené jednání o prodeji a věříme, že hospoda se v dohledné budoucnosti vrátí k původnímu využití.

Vytvořeno 31.3.2021 15:56:34 | přečteno 1269x | jan.kazda