obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Reakce zastupitelstva obce na zavádějící informace o areálu zemědělského družstva

vizualizace

Po posledním veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném dne 14. 3. 2019, kde byly projednávány dotazy týkající se role obce v majetkových a investičních procesech v areálu zemědělského družstva, jsme zaznamenali šíření zavádějících a manipulativních informací. Ve stručnosti na ně reagujeme.

Někdejší areál Zemědělského družstva Jinačovice prošel v posledních letech dramatickou proměnou. Ještě nedávno byla velká část pozemků v areálu ZD ve vlastnictví fyzických osob (občanů), v poslední době však v areálu pozemky vykupovaly níže uvedené společnosti a nyní je téměř celý ve vlastnictví uvedených firem.

Výjimkou je firma All Black, která své pozemky získala ve veřejné dražbě – nákupem areálu zkrachovalé společnosti SDS EXMOST (mimo areál ZD).

Můžeme si myslet, že ve výkupech pozemků měl být více aktivní jejich současný uživatel, ZD Jinačovice, ten ale zvětšil výměru svých pozemků jen velmi málo, a v drtivé většině případů ani nevyužil svá předkupní práva.

Můžeme si také myslet, že by bylo lepší mít místo „průmyslové zóny“ například park. Územní plán však vymezuje celý areál pro výrobu a skladování již více než dvacet let (od roku 1998) a jakákoliv změna územního plánu vedoucí ke snížení hodnoty těchto pozemků by byla pro obec likvidační – musela by vlastníkům pozemků jejich ztráty uhradit.

Velikosti pozemků jednotlivých firem (po dokončení probíhajících a připravovaných převodů) jsou přibližně následující: 

Banador + Hoxter 25.000 m2 (krby a příslušenství)

Velsbike 14.000 m2 (jízdní kola a motorky; část plochy pronajímá ZD Jinačovice)

Novotax 12.000 m2 (sportovní zboží a léčiva)

All Black 10.000 m2 (jízdní kola a doplňky)

Balónky 4.500 m2 („párty“ zboží; část plochy pronajímá ZD Jinačovice)

ZD Jinačovice   2.500 m2 (zemědělská činnost)

obec Jinačovice 1.000 m2 (obec svoji plochu pronajme ZD Jinačovice) 

Nedávno byl uveden do provozu objekt VELSBIKE, v současné době je dokončována výstavba haly HOXTER „3“. I s halami Banador a Hoxter je již bereme jako nedílnou součást příjezdu do obce. Nemůžeme proti nim bojovat, tak se alespoň – při příchodu jednotlivých investorů do obce – snažíme pro občany vyjednat co nejlepší podmínky. Ať už je to mnohasettisícový dar (Banador), realizace dráhy pro cyklisty (Velsbike), půlmilionový příspěvek na hřiště (AllBlack) nebo darovaný pozemek v průmyslové zóně (Novotax/All Black). 

Jsme rádi, že se nám podařilo do obce přilákat majitele korektních a prosperujících firem, jejichž provoz neovlivňuje negativně chod vesnice. Nejedná se naštěstí o žádné „montovny“ zaměstnávající stovky agenturních pracovníků, jako jsou například v blízké Kuřimi. Kvůli nelegální ubytovně Valero máme ostatně s agenturními pracovníky vlastní špatné zkušenosti. 

V současné době je v běhu stavební řízení na administrativní, skladový a servisní objekt firmy All Black (vizualizace viz obrázek) zabývající se prodejem jízdních kol a jejich doplňků. Z našeho pohledu jde o úspěšnou českou firmu, která se chystá do Jinačovic přesunout své sídlo z Brna a Kuřimi.

Víme také, že se nejedná o poslední stavbu v naší průmyslové zóně. Realizaci další etapy avizoval majitel firmy Banador i Velsbike a vzhledem k výše zmíněným nákupům pozemků očekáváme snahu o povolení stavby u firmy Novotax.

K této problematice se vzhledem k její složitosti a malé přehlednosti jistě budeme vracet a o podrobnější vysvětlení se pokusíme například na stránkách příštího čísla zpravodaje.

Za Zastupitelstvo obce Jinačovice Ing. Jan Kazda, Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Petr Košík, Marek Haluza, Ing. Jan Urban, Bc. Kateřina Dobiášová a Jiří Kučera


Vytvořeno 22.3.2019 18:32:53 | přečteno 1458x | jan.kazda