obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Záměr záchranného centra pro velké šelmy v areálu bažantnice

Informace o investičním záměru a výzva k veřejné debatě

Jak jsme informovali již v posledním zpravodaji, na vedení obce se před časem obrátila brněnská Zoologická zahrada prostřednictvím ředitele dr. Martina Hovorky se záměrem, vybudovat v areálu bývalé bažantice v Jinačovicích záchranné centrum pro velké šelmy.

Jak asi většina z nás ví, v areálu v tuto chvíli funguje záchranná stanice provozovaná právě brněnskou ZOO. Zatímco záchranná stanice má na starost péči o hendikepovaná, tedy např. zraněná zvířata z naší přírody, funkce záchranného centra by byla jiná. Jednalo by se o záchytné zařízení určené především pro zvířata zabavená podle zpřísňujících se pravidel pro chov majitelům, kteří nesplňují předepsané podmínky. Jedná se o státní investiční záměr. Z nemnohých ohlasů v mediálním prostoru je patrné, že o fungování zařízení se dosud vede odborná debata.

Podle sdělení ředitele dr. Martina Hovorky může zařízení kromě zabavených zvířat poskytnout také útočiště volně žijícím živočichům, typicky medvědům, odchyceným z důvodu kolizí s lidskými sídly. Zařízení by v principu mělo sloužit přechodnému umístění zvířat nebude plnit roli ZOO.

Záchranná stanice v Jinačovicích je jednou z více vytipovaných lokalit, pro brněnskou ZOO a také Vysokou školu veterinární, která by se na provozování zařízení měla podílet, je však díky poloze a dalším důvodům variantou preferovanou.

Po dvou krátkých informativních setkáním obdržela obec v lednu první studii záměru, která byla prodebatována ve stavebním výboru a výboru pro životní prostředí a rozvoj obce. Z předběžných analýz vyplývá na straně obce vůči záměru nezávazně příznivé stanovisko, podmíněné samozřejmě hlubší analýzou na základě dalších informací a veřejného prodebatování záměru, které jsme zahájili prezentací na posledním veřejném zasedání zastupitelstva a pokračujeme tímto článkem. Je pravděpodobné, že se k tématu v rámci veřejných setkání ještě vrátíme.

Příznivé stanovisko vyplývá především z aktuálního stavu dotčeného areálu. Ten je po majetkové stránce roztříštěn mezi řadu vlastníků včetně obce, což poněkud podvazuje jeho uchopení z hlediska územního plánování a rozvoje obce. Předpokládáme, že realizace záměru by znamenala konsolidaci poměrů s pevnou perspektivou využívání areálu vlastníky s dobrým renomé a s perspektivou dobrého partnerství s obcí.

Ze stavebního hlediska je současný areál v podstatě brownfieldem, který se nenachází v optimálním estetickém a technickém stavu a představuje určitou zátěž, v neposlední řadě i ekologickou, díky asbestovým stavebním prvkům v areálu. Předpokládáme, že realizace projektu zahrnujícího celý areál by tyto problémy vyřešila.

Jako příležitost lze vnímat také perspektivu určitých synergií mezi záměrem investorů a potřebami obce, jednak v oblasti investic do okolí areálu, včetně příjezdové komunikace, jednak v oblasti volnočasových aktivit, osvěty a vzdělávání. Studie počítá např. s vybudováním návštěvnické části jinak běžně nepřístupného centra s malou expozicí chovaných zvířat.

K analýze patří pochopitelně také posouzení případných negativních dopadů, které mohou být spatřovány v hustějším provozu na komunikacích, či rizik, jako je bezpečnost. Pro jejich posouzení však bude potřeba konkrétních informací a údajů.

Vyzýváme tedy všechny občany obce ke sdělení případných kritických podnětů, připomínek, nápadů a výhrad. O dalším projednávání záměru Vás budeme informovat.

Pro ilustraci přikládáme několik vyobrazení ze zmíněné studie, která je v celém rozsahu k nahlédnutí na OÚ. Jinačovice   grafická část Stránka 10

vstup 01

vstup 02

schéma

Jinačovice   grafická část Stránka 11


Vytvořeno 20.2.2020 7:31:31 | přečteno 1167x | tdvorak