obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JMK

r43

Krajský úřad Jihomoravského kraje v pondělí dne 23. 3. 2015 oznámil zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. Oficiální dokument naleznete na úřední desce
Současně byla stanovena lhůta (15 + 30 dnů), v jejímž rámci je možné k danému návrhu podávat připomínky. Zastupitelstvo obce Jinačovice podá k uveřejněným zásadám připomínku týkající se trasy rychlostní komunikace R43 vedoucí přes naše katastrální území a jejích negativních dopadů na obec a její obyvatele. 

Zastupitelstvo obce Jinačovice se bude řídit podle dosud známých odborných názorů, podle názorů a přání většiny občanů obce zjišťovaných m. j. na veřejných setkáních a v neposlední řadě  podle volebních programů obou v zastupitelstvu zastoupených sdružení.

Vytvořeno 25.3.2015 9:20:14 | přečteno 1177x | tdvorak