obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Odpadové hospodářství a rozvrh svozu odpadů


Nakládání s odpadem v naší obci se řídí příslušnými aktuálně platnými obecně závaznými vyhláškami.


ikona souboruHarmonogram svozu tříděného odpadu z domácností v rámci systému MESOH v roce 2022


ikona souboruHarmonogram svozu tříděného odpadu z domácností v rámci systému MESOH v roce 2023

Třídění odpadu, sběrné nádoby a provozovatelé svozu odpadů

Odpad členíme na několik kategorií

logo sita, obrázek se otevře v novém okněPAPÍR

sita papír, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: Noviny, časopisy, školní sešity, knihy, brožury, reklamní letáky, katalogy, psací a balicí papír, čisté papírové obaly a sáčky, rozložené krabice a kartony

Nepatří sem: Znečištěný a mastný papír, voskovaný papír, obaly od másla, zbytky tapet s omítkou, barvou a lepidlem, papírové kapesníky, ubrousky, obaly na vajíčka, jednorázové pleny


logo sita, obrázek se otevře v novém okně

PLASTY

sita plast, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: Sešlápnuté PET lahve (mohou být i s víčkem), sáčky, tašky, folie, polystyren, kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin, plastové obaly od šamponů, mycích a pracích prostředků, CD/DVD nosiče

Nepatří sem: Linoleum, PVC, pryžové výrobky, koberce, žádný textil, pěnový polyuretan-molitan, pneumatiky, videokazety, kabely, obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv


NÁPOJOVÉ KARTONY

logo sita, obrázek se otevře v novém okně

sita napojove kart, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: Nápojové kartony = obaly (krabice) od mléka, džusů případně jiných nápojů
Nepatří sem: PET lahve ani krabice vyrobené pouze z papíru
Pozn.: v současné době je tento druh odpadu svážen společně s plasty.

logo sita, obrázek se otevře v novém okně

SKLO BÍLÉ

sklo bile, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: Pouze čiré obalové sklo - lahve od nápojů – není třeba odstraňovat etikety a víčka, skleněné nádoby, čiré tabulové sklo
Nepatří sem:
Žádný porcelán, drátosklo, varné sklo, televizní obrazovky, PC monitory, zrcadla, automobilová skla, lahvičky od léčiv, zářivky, výbojky, žárovky


SKLO BAREVNÉlogo sita, obrázek se otevře v novém okně

sklo barev, obrázek se otevře v novém okněPatří sem:Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
KOVY

Znak obce web, obrázek se otevře v novém okně

kovy, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: čistě kovový odpad bez příměsi jiných materiálů, např. plechovky od konzerv

Nepatří sem: stavební železo s kusy betonu či zdiva, kovové předměty se součástmi ze dřeva, plastů či jiných materiálů
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

ROSTLINNÉHO PŮVODU

logo sita, obrázek se otevře v novém okně
sita bio, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: Patří sem: Ostatní biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jako zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad vč. filtrů a ubrousků, čajové sáčky, listí, seno, sláma, piliny, hobliny v menším množství. Nepatří sem: Fritovací olej, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, skořápky od vajíček, zbytky masa, kosti, kůže, trus psů ani jiných zvířat, zvířecí srst, popel, cigarety.


komposter domaci, obrázek se otevře v novém okně

Biologicky rozložitelné odpady lze použít také pro kompostování v domácích kompostérech, kterými byly domácnosti vybaveny.
UPOTŘEBENÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKYstažený soubor, obrázek se otevře v novém okně

nadoba na olej, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: Oleje a tuky upotřebené při přípravě pokrmů

Nepatří sem: technické oleje a mazadla


DROBNÁ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ A BATERIEasekol, obrázek se otevře v novém okně

E box asekol, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: veškerá drobná elektrozařízení a součástky z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další a běžné spotřební baterie

Nepatří sem: zářivky, autobaterie

STŘEDNĚ VELKÉ A VELKÉ ELEKTRO SPOTŘEBIČEelektrowin logo, obrázek se otevře v novém okně

wintejner, obrázek se otevře v novém okně
Patří sem:  například rádia, žehličky, různá svítidla bez světelných zdrojů

Velké spotřebiče, jako, ledničky, mrazáky, pračky, televizory apod. se odevzdávají se technickému pracovníkovi obce  na OÚ (č. p. 83).


ZÁŘIVKY, ÚSPORNÉ ŽÁROVKY A VÝBOJKYekolamp logo, obrázek se otevře v novém okně

ekolamp kontejner, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: nerozbité úsporné kompaktní zářivky, výbojky, LED světelné zdroje a lineární zářivky do 40cm, (delší se odevzdávají ve sběrném dvoře u Palasovy stodoly).

Nepatří sem: obaly, klasické, reflektorové a halogenové žárovky a také viditelně poškozené světelné zdroje

TISKOVÉ CARTRIDGEcart4future logo, obrázek se otevře v novém okně

c4f box, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: tonery a cartdridge všech výrobců a typů zabalené v igelitovém sáčku, novinách nebo jiným podobným způsobem.

Nepatří sem: jiné součástky tiskáren a kopírek nebo plastové nádoby od náhradních tonerů určené k doplňování v zařízeních.


TEXTILcharita, obrázek se otevře v novém okně

textil asa, obrázek se otevře v novém okněPatří sem: použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení . Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.

Nepatří sem: krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.


NEBEZPEČNÉ ČÁSTI KOMUNÁLNÍHO ODPADUlogo sita, obrázek se otevře v novém okně

(2x ročně sběr a svoz firmou SITA na návsi naproti OÚ)
Patří sem: Baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.


OBJEMNÝ ODPAD

Znak obce web, obrázek se otevře v novém okně
kont vo, obrázek se otevře v novém okně(min. 1x ročně výběr objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů ve vlastnictví obce v ohradě za Palasovou stodolou, termíny jsou vyhlašovány ve Zprávách OÚ)

Patří sem:odpad, který se kvůli velkým  rozměrům nevejde do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

logo sita, obrázek se otevře v novém okně

Patří sem: Všechny části komunálního odpadu, které nepatří do výše popsaných kategorií a nelze je tedy vytřídit. Směsný odpad odkládáme do svých vlastních sběrných nádob nebo v případě drobného odpadu do odpadkových košů rozmístěných v obci. 

STAVEBNÍ ODPAD

Nakládání se stavebním odpadem upravuje zákon. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Likvidace stavebního odpadu není součástí obecního odpadového hospodářství, zajišťuje ji producent stavebního odpadu na své náklady. Zábor komunikací a veřejných prostranství pro přistavení kontejnerů nepodléhá poplatku, ale předem se ohlašuje obecnímu úřadu.


Umístění sběrných nádob

Plasty:        

Papír:

objem

umístění

objem

umístění

1 100 l

u skály

1 100 l

u skály

1 100 l

u skály

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

u Palasovy stodoly

1 100 l

u Palasovy stodoly

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

Sklo bílé:

Sklo barevné:

objem

umístění

objem

umístění

1 300 l

u skály

1 550 l

u skály

1 300 l

nad hřištěm

1 550 l

za hospodou

1 550 l

za hospodou

1 550 l

nad hřištěm

1 550 l

u Palasovy stodoly

1 550 l

u Palasovy stodoly

1 550 l

Chaloupky – u Kučerových

1 550 l

Chaloupky – u Kučerových

Nápojové kartony:

Bioodpad:

objem

umístění

objem

umístění

240 l

u skály

1 100 l

u garáží

240 l

za hospodou

1 100 l

u lípy

240 l

nad hřištěm

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

u Nováků

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

za hospodou

1 100 l

u skály

1 100 l

u Jelínka

1 100 l

u Hájka

1 100 l

obytná zóna Skalky

1 100 l

u Palasovy stodoly

1 100 l

u Palasovy stodoly

Další umístění sběrných nádob a místa odběru:

Kovy: u Palasovy stodoly

Potravinářské oleje a tuky: za hospodou, u skály, nad hřištěm, Chaloupky – u Kučerových, u Palasovy stodoly

Textil: u Palasovy stodoly

Baterie, drobné elektrospotřebiče (např. mobilní telefony), tonery a cartridge, úsporné žárovky, lineární zářivky: na chodbě u kanceláří OÚ (č. p. 83)

Střední elektrospotřebiče (např. žehličky): u Palasovy stodoly (oranžový kontejner Elektrowin)

Velké elektrospotřebiče (např. ledničky, pračky): odevzdávají se technickému pracovníkovi  na OÚ (č. p. 83)


Termíny svozu odpadů

Směsný komunální odpad

každý sudý pátek

Papír

každé liché pondělí

Plasty

1x týdně v úterý

Nápojové kartony

1x týdně v úterý

Sklo bílé/barevné

podle potřeby na výzvu obce

Kovy

podle potřeby

Biodpad – kontejnery 1100 l

duben-listopad: každá sobota

prosinec-březen: první sobota v měsíci

Upotřebené potravinářské oleje a tuky

podle potřeby

Nebezpečný odpad

2x ročně sběr před OÚ, zpravidla v dubnu a říjnu

Objemný odpad

minimálně 1x ročně za Palasovou stodolou


Další informace o třídění odpadů:

  • Systém EKOKOM – Autorizovaná obalová společnost provozující celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu
  • Projekt Kompostuj.cz – Informační podpora pro předcházení vzniku a zavádění odděleného sběru bioodpadů.


Vytvořeno 29.3.2015 8:01:54 | přečteno 5985x | tdvorak