obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Co mohu na úřadě vyřídit – ceník služeb

Úřady příslušné pro naši obec jsou: 

obec: Jinačovice

pověřený úřad: Městský úřad Kuřim

finanční úřad: Brno-venkov

okresní správa sociálního zabezpečení: Brno-venkov

úřad práce: Brno-venkov

katastrální úřad: Brno-venkov

celní úřad: Brno I

okresní soud: Brno-venkov


Co můžete vyřídit na Obecním úřadě v Jinačovicích…

Viz též služba CzechPOINT.

Ověřování podpisů

Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině

Přihlášení k trvalému pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu
 • předložit občanský průkaz
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem úřadu.

Podání ohlášení ve věcech stavebních

Nový stavební zákon ukládá stavebníkům pouze oznámit ústně na OÚ záměr výstavby, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

Placení místních poplatků

 • Komunální odpad

Je možné platit hotově na OÚ Jinačovice, nebo na účet obce.  Číslo účtu je 15923641/0100, variabilní symbol je číslo domu. V případě, že platíte převodem, je třeba poslat zprávu na e-mail OÚ: obec@obecjinacovice.cz. Za komunální odpad se platí stanovená částka za osobu na aktuální období. U objektů kde nejsou trvale hlášené žádné osoby a u rekreačních chat se platí stanovená částka za objekt na aktuální období.

 • Poplatek za psy

Je možné platit hotově na OÚ Rozdrojovice, nebo na účet obce. Číslo účtu je 15923641/0100, variabilní symbol je číslo domu. V případě, že platíte převodem je třeba poslat zprávu na e-mail OÚ: obec@obecjinacovice.cz

Podání žádosti o kácení stromů

Kdy je a není nutné podat žádost? Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Zábory

V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřejného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy.


… a s čím musíte na pověřený Městský úřad v Kuřimi?Sídlo MěÚ Kuřim:
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, http://www.kurim.cz/

 

Úřední hodiny úřadu:


 
pondělí a středa 7.30–11.30, 12.30–17.00. Mimo úřední dny se vyřizují záležitosti po předchozím domluvěPod pověřený úřad v Kuřimi spadající tyto úřady a odbory:

 • stavební úřad
 • živnostenský úřad
 • péče o rodinu a dítě, sociální péče
 • odbor životního prostředí
 • odbor vnitřní správy (matri)

Na úřadu v Kuřimi lze tedy:

 • žádat o osobní a cestovní doklady,
 • žádat o rodinné příspěvky,
 • žádat o veškeré sociální dávky (pohřebné, dávky sociální péče, přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, sociální příplatek),
 • žádat o stavební povolení, kolaudaci a veškeré úkony spojené se stavebním řízením, které nestačí ohlásit na OÚ Jinačovice
 • žádat o vydání loveckého lístku a rybářských povolení,
 • žádat o živnostenský list.
 • Snoubenci mají možnost nechat se oddat v obřadní síni v Kuřimi

  


Vytvořeno 20.2.2015 14:33:36 | přečteno 9236x | tdvorak