obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
Obec Jinačovice - Obecní úřad Jinačovice
Jinačovice 83
664 34 p. Kuřim

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Kazda
tel.: 546 223 243
email: starosta@obecjinacovice.cz

Udělování a správa uživatelských hesel:
Kancelář starosty
email: starosta@obecjinacovice.cz


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Obecní úřad Jinačovice je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:
- starostu obce a místostarostu obce

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Městský úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem. Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (192.99 KB) ikona souboruDOC (48.5 KB)
Vytvořeno 28.3.2014 11:56:41 | přečteno 5456x | tdvorak