obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, březen 2015


OBEC JINAČOVICE

Zprávy obecního úřadu, březen 2015

Vážení občané,

1) v pátek 13. března jsme na nové adrese www.jinacovice.eu spustili zbrusu nové internetové stránky obce. Vedle tradičních informací na nich najdete inovovaný obsah, přehledné informace o aktualitách a chystaných akcích, řadu aplikací, jejichž společným cílem je zajistit rychlou, komfortní  a spolehlivou informovanost o dění v obci a o činnosti zastupitelstva a zvýšit transparentnost řízení obce. Nově budeme například zveřejňovat veškeré smlouvy, u nichž nejsou zákonné překážky, k dispozici je rozklikávací rozpočet obce, elektronická úřední deska, v jejímž archivu bude možné dohledat starší svěšená oznámení. Na stránkách najdete i všechny důležité dokumenty týkající se např. územního plánu a jeho změn atd. Na webu můžete také jednoduše zaregistrovat svoji e-mailovou adresu, kam Vám budou chodit odkazy na nové články a informace. Sledujte profil obce Jinačovice také na Facebooku, kde se budou nová sdělení z webu zobrazovat. Jako u každého podobného projektu lze očekávat, že některé prvky a aplikace bude potřeba doladit a doplnit, v případě dílčích výpadků některých funkcí prosíme o Vaši shovívavost.

2) Sběr a odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční ve středu 25. března 2015 od 15:30 do 15:50 hod. před obecním úřadem. Odevzdat můžete baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod.

3) Obec Jinačovice Vás srdečně zve na diskusi s občany na téma Revitalizace centra obce Jinačovice. Datum a místo konání: pátek 27. března 2015 v 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Přijďte se vyjádřit k připravované projektové dokumentaci a podílet se tím na budoucím vzhledu naší návsi. Daný záměr je také vyvěšen na úřední desce, nápady a připomínky k němu je možné podávat také na obecní úřad.

4)Obecní úřad Jinačovice bude provádět sběr vyřazených velkých spotřebičů v pátek 27. března 2015 od 13:00 do 15:00 hod. a v sobotu 28. března 2015 od 8:00 do 10:00 hod. v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

5)Brigáda na tenisovém hřišti se bude konat ve dnech 28. a 29. března 2015 od 9:00 hod. Účastníci brigády si s sebou přinesou lopaty a případně kolečka. Kontaktní osobou pro bližší informace je Eduard Novotný ml., tel. 731454338.

 6) Připomínáme, že obecní úřad vybírá místní poplatky na rok 2015. Jedná se o poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osoba/rok, poplatek za psa 100 Kč/rok a někteří občané platí také poplatek za pronájem obecního pozemku. Poplatky vybíráme v úředních hodinách pondělí a středa od 7:30 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin. Poplatky je také možno hradit na účet obce č. ú. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo popisné Vašeho rodinného domu. Upozorňujeme, že pro rok 2015 jsou zavedeny známky na popelnice, které obdržíte při platbě za odpad (podle počtu popelnic). Současně vybíráme poplatek za kabelovou televizi, který je 500 Kč/rok.

7) Zápis do Mateřské školy v Jinačovicích pro školní rok 2015/16 proběhne v pondělí 27. dubna 2015 od 16:30 do 18:00 hod. Den otevřených dveří, kde si rodiče mohou vyzvednout žádosti o přijetí, se bude konat v pondělí 20. dubna 2015 od 8:00 do 16:00 hod. Mateřská škola dále oznamuje, že bude od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015 zajišťovat provoz pro děti zaměstnaných maminek.

8) Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se bude konat v pondělí 27. dubna 2015 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Program bude včas zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.

9) Informace ke kompostárně:

Obec obdržela počátkem března kladné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství ke zřízení kompostárny. Od 1. dubna bude zahájen provoz, kompostárna se nachází v areálu bývalé bažantnice. Provozní doba je stanovena od března do října vždy v úterý od 13:00 do 14:00 hod. Jinou dobu lze telefonicky dohodnout na tel. 546 223 243, v případě potřeby uložení většího množství bioodpadu je možné si bezplatně objednat kontejner, který bude přistaven na Vámi požadované místo. Počátkem dubna budou po obci rozmístěny velkokapacitní kontejnery. Místa uložení: u Palasovy stodoly, v Chaloupkách pod lipami, u skály.

Odpad, který bude do velkoobjemových kontejnerů ukládán: biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu – zbytky z údržby zahrad, trvalých travních porostů, lesů, ovocných sadů od občanů a z údržby veřejných ploch v obci.

Každý kontejner bude označen, jak jeho prostor využít pro uložení bioodpadů. Část bude určena pro ukládání ořezaných větví, druhá část bude pro ostatní biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – listy, posekané trávy apod.

Ostatní biologický rozložitelný odpad rostlinného původu, jako zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zeleniny, obilnin, kávového odpadu a čajových sáčků, se ukládá do stávajících černých nádob na bioodpad o objemu 1100 l a bude odvezen soukromou společností.

Na tuto akci obec obdržela v loňském roce dotaci, ze které byly zakoupeny traktor s čelním nakladačem, návěs, štěpkovač a kontejnery na svoz bioodpadů. Z podmínek poskytnutí dotace vyplývá, že z naší obce bude muset být na kompostárnu odvezeno a tam zpracováno nemalé množství bioodpadů. Proto prosím využívejte přednostně modré velkoobjemové kontejnery pro tento bioodpad. Interval svozu černých nádob o objemu 1100 l pro ukládání bioodpadu, které jsou nyní rozmístěny po obci, a jejichž obsah je vyvážen soukromou společností, bude prodloužen, aby byly co nejvíce využívány velkoobjemové kontejnery z dotace.

Výše uvedené záležitosti svozu bioodpadů budou současně zakotveny jako povinnosti v právním předpisu obce – Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jinačovice, která bude schválena Zastupitelstvem obce Jinačovice na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.

Děkujeme Vám za ohleduplnost a spolupráci při uskutečňování tohoto projektu.

Vytvořeno 19.3.2015 16:53:06 | přečteno 1363x | tdvorak