obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, březen 2017

Vážení občané,

1) sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek a sobotu 24. a 25. 3. 2017 v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad. Areál bude otevřen v pátek 24. 3. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 25. 3. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

2) Ve čtvrtek 30. 3. 2017 od 15:30 do 15:50 hod. proběhne na návsi (před obecním úřadem) sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Odevzdávat můžete plechovky od barev, oleje, baterie, laky, pesticidy, léky, lepidla apod.

3) Obec Jinačovice pořádá v sobotu 22. 4. 2017 zájezd do spřátelené obce Rouchovany na tradiční pochod. Cena za osobu 50 Kč, odjezd v 7:30 hod. od OÚ. Zájemci se mohou hlásit na OÚ (546 223 243) nebo u Jana Urbana ml. (734 575 055) do 14. 4. 2017.

4) Zápis do Mateřské školy Jinačovice pro školní rok 2017/18 se bude konat dne 2. 5. 2017 od 16:30 do 18:30 hod. v Mateřské škole Jinačovice. Kritéria pro přijetí a žádost o přijetí do MŠ si bude možné vytisknout na webových stránkách MŠ nebo si je mohou zájemci vyzvednout přímo v MŠ. V den zápisu musí  rodiče odevzdat již vyplněnou žádost.

5) Obecní úřad vybírá místní poplatky na rok 2017. Jedná se o poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osoba/rok, poplatek za psa 150 Kč/rok a někteří občané platí také poplatek za pronájem obecního pozemku. Poplatky vybíráme v úředních hodinách na OÚ – pondělí, středa od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Poplatky je možno hradit na účet obce, č. ú. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD. Dále vybíráme poplatek za kabelovou televizi pro firmu 3C spol. s r. o. (500 Kč).

6) Soukromá základní umělecká škola Universum, s. r. o., rozšiřuje od září 2017 výuku a přijímá nové žáky na svém odloučeném pracovišti v Jinačovicích. V současnosti se zde vyučuje hře na housle, klavír a zobcovou flétnu, v případě dostatečného zájmu bude zajištěna výuka i dalších nástrojů či zpěvu.

Zájemci, přihlaste se do 10. dubna 2017 na reditelka@zus-universum.cz, v e-mailu prosím uveďte jméno dítěte, jeho věk, požadovaný nástroj a kontakt zákonného zástupce. O dalším postupu budete následně informováni. Přijímací zkoušky budou v Jinačovicích ve 2. polovině dubna. Další informace najdete na webových stránkách www.zus-universum.cz, v kanceláři školy nebo v odpoledních hodinách přímo v Jinačovicích č. p. 73 (po, út, st a pá) a v budově úřadu (čt).

Jedná se o školu zařazenou v rejstříku škol s akreditací MŠMT ČR od r. 1994, sídlo školy je v Brně-Řečkovicích.


Vytvořeno 16.3.2017 10:23:54 | přečteno 642x | jan.kazda