obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, březen 2019

Vážení občané,

1) sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek a sobotu 29. a 30. 3. v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad (mimo stavební odpad). Areál bude otevřen v pátek 29. 3. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 30. 3. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

2) V sobotu 30. 3. od 9:00 hod. se uskuteční brigáda na sokolském hřišti (ořezání náletových dřevin, úklid areálu…).

3) Ve čtvrtek 4. 4. od 15:30 do 15:50 hod. proběhne na návsi (před obecním úřadem) sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Odevzdávat můžete plechovky od barev, oleje, baterie, laky, pesticidy, léky, lepidla apod.

4) Obec Jinačovice se zapojí do akce Ukliďme Česko, která se bude konat v sobotu 6. 4. Sraz dobrovolníků bude v 9 hod. před obecním úřadem.

5) Prodejna potravin bude v provozu od pondělí 8. 4. a to v zadní části objektu Bistra – bývalé pekárny (vstup od kapličky). Ve druhé polovině dubna pak bude v objektu otevřena také nová restaurace s názvem Centrála u kašny.

6) Poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků za rok 2019 se vybírají od února a to v úřední dny v pondělí a středa od 7:30 do 11:00 od 14:00 do 17:00 hod. Mění se základní sazba poplatku za odpad, která činí 600 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 600 Kč.

Poplatek za psa (prvního) činí 150 Kč (pro důchodce 100 Kč), za druhého a každého dalšího psa 100 Kč. Poplatky za odpad, psa a za pronájem obecních pozemků je možné hradit na účet obce, č. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD. Případnou platbu v hotovosti na OÚ doporučujeme provést současně s platbou za odpad (splatnost do 31. 5. 2019).

Podle obecní vyhlášky, která stanovuje místní poplatek za odpad, je nutné doložit do 31. 3. příslušného kalendářního roku žádost o osvobození od platby poplatku, jinak nárok na osvobození na úlevu zaniká (týká se osob, které se po dobu minimálně 10 měsíců v příslušném kalendářním roce na území obce nezdržují z důvodu pobytu v zahraničí, výkonu trestu odnětí svobody či pobytu v ústavní péči).

Dále prosíme všechny občany o vyplnění formuláře „Přihlašovací lístek na odpad“, majitele psů také o vyplnění nového formuláře „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“ (viz minulé zprávy, ke stažení také na webu obce).

Poplatek za kabelovou televizi se opět hradí převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný) nebo přes SIPO (kdo tak platil v loňském roce, má nastaveno). Výše poplatku za KTV a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2019).

Připomínáme, že je třeba mít vyplněný odpadový dotazník a potvrzenou inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu. Pokud si nevíte rady, rádi Vám s vyplněním pomůžeme v kanceláři OÚ. 

7) Na OÚ si můžete zdarma vyzvednout knížku „120 LET SOKOLA V JINAČOVICÍCH“, kterou pro Vás připravil sokol Pavel Chrápavý ve spolupráci s obcí.

8) V pondělí 6. 5. 2019 v době od 17 do 19 hodin, se uskuteční zápis do Mateřské školy v Jinačovicích pro školní rok 2019/20. Kritéria pro přijímání budou zveřejněna na webových stránkách školy 30 dnů před zápisem.


Vytvořeno 26.3.2019 7:34:11 | přečteno 833x | jan.kazda