obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, březen 2021

Vážení občané, 

1) aktuální informace týkající se onemocnění COVID-19 a naší obce, včetně možností vakcinace, zveřejňujeme na webu obce a nástěnce u OÚ. Kdo z občanů, především starších, si nestihl zajistit potřebnou ochranu dýchacích cest, může se obrátit na OÚ. Stejně tak můžete učinit, pokud budete potřebovat s něčím poradit či pomoci.

2) Obec Jinačovice vyčlenila v rámci svého rozpočtu pro letošní rok finanční prostředky na podporu rozvoje společenského, kulturního a sportovního života v obci, péče o tradice a folklor, aktivní spolkové činnosti, mezigenerační soudržnosti a volnočasových aktivit pro děti a seniory. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotace a mohou o ně žádat fyzické osoby, z právnických osob pak neziskové organizace, např. spolky, v termínu do 30. března. Při hodnocení žádostí o dotaci bude postupováno dle směrnice č. 1/2019, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice, kterou naleznete zde.

3) Obec Jinačovice se připojí k akci Ukliďme Česko – ukliďme si za humny, která proběhne v sobotu 27. 3. V daný den si bude možné v době od 9:00 do 10:00 hod. před OÚ vyzvednout pytle na odpad a mapku, kde se bude uklízet a kde bude možné ponechat sesbíraný odpad (skupinky budou tvořeny členy jedné domácnosti a budou dodržovány hygienická opatření). Abychom měli představu, kolik lidí se akce zúčastní, prosíme, dejte nám předem vědět (papírek se jménem vhoďte do schránky OÚ nebo údaje pošlete na e-mail starosta@obecjinacovice.cz).

4) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek 9. 4. a sobotu 10. 4. v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad (mimo stavební odpad). Areál bude otevřen v pátek 9. 4. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 10. 4. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

5) Během posledních dnů došlo v obci k napadení psem. Důrazně upozorňujeme majitele psů, že na základě platné obecní vyhlášky je pohyb psů po veřejném prostranství obce možný pouze s použitím vodítka, jehož délka umožňuje ovladatelnost psa. V případě, že je pes bez vodítka, musí mít náhubek. Dále připomínáme, že pokud osoba, která psa doprovází, není schopna vzhledem ke svým fyzickým předpokladům zajistit nad psem kontrolu nebo je tato osoba mladší 15 let, musí mít pes náhubek i vodítko současně.

6) V poslední době registrujeme stížnosti a podněty týkající se nadměrného výskytu toulavých koček. Vítáme občanskou iniciativu paní Marie Bednárové, dobrovolnice nadace www.feliti.cz, a dovolujeme si Vám zprostředkovat následující informace a doporučení, jak čelit vytváření kolonií toulavých koček a zabránit tak např. nutnosti přistoupit k jejich odchytu v souladu s veterinárním zákonem.

Účinným prostředkem proti vytváření toulavých kolonií je především kastrace koček.

Chceme apelovat na všechny majitele venkovních koček, aby se s doporučením seznámili a přijali za stav kočičí populace v obci spoluodpovědnost. Pokud by se prokázala osobní odpovědnost za rozšiřování toulavých kolonií, je samozřejmě možné nemalé náklady na odchyt vymáhat.

Děkujeme zároveň všem, kterým osud toulavých koček není lhostejný, případně těm, kteří své venkovní kočky již nechali vykastrovat.

Za množitele koček lze považovat všechny, kteří si pořídí kočku nebo kocoura a dopustí, aby kočka zabřezla a stala se zakladatelkou toulavé kolonie nebo aby kocour oplodňoval jiné kočky.

Situace se ve skutečnosti dotýká nás všech. Řešením není ani to, když toulavé kočky nekrmíme nebo je posíláme „o dům dále“.  Kočky se totiž množí, i když mají hlad a podle posledních studií naopak o to více. Apelujeme tedy také na dobrovolníky, aby zvážili, zda se do kastrace koček ve svém okolí nechtějí zapojit.

Rádi bychom situaci v naší obci zlepšili. Obec je připravena občanům při kastraci koček pomoci. Finanční pomoc při kastraci nabízí i naše místní firma B-LEASING CZ s. r. o. 

Kastrace provádí po objednání např. Veterinární ordinace Animal Kuřim, Zahradní 617 (ordinační hodiny pondělí až pátek 8:30 – 11:00 a 14:00 – 20:00, sobota 8:30 – 11:00 hod.).

DŮVODY, PROČ NECHAT KOČKU ČI KOCOURA KASTROVAT A DALŠÍ INFORMACE

· Kočka může mít 2 až 3 vrhy koťat ročně, to je v průměru asi 10 až 15 koťat od jedné kočky, pro které je třeba najít domovy.

Řešení problému „po staru“ usmrcením koťat nepřipouští již několik desítek let zákon na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.). Také nelze odložit kočku v lese nebo u sousedů. Nepřípustné je také nechat neustále rodit kočku, která již nemá mléko a všechny koťata tak hynou hlady.

Budete se stěhovat? Uvedený zákon za týrání považuje mimo jiné i úmyslné opuštění zvířete.

· Nevykastrovaný kocour si značkuje své území silně páchnoucí močí a vracívá se domů poraněný.

Většina koček, které skončí pod koly aut, jsou nekastrovaní kocouři! Možná, že vám značkující kocour nevadí, ale vaši sousedé to asi vidí jinak. Venkovní kocouři se toulají a označkují si, co jim přijde do cesty. Kastrací kocourů se zamezí zápachu ze značkování (který se objevuje již kolem 10. až 12. měsíce života).  Nekastrovaný kocour nakryje plodnou kočku a dochází k opětovanému množení koček.

· V jakém stáří může být kočka kastrována?

Je doporučováno kočky kastrovat, pokud jsou březí než riskovat, že narozená koťata budou bez domova, strádat hladem a nemocemi na ulici.

Veterináři doporučují kastrace kocourů již mezi 5. a 7. měsícem života. Nejvhodnějším věkem pro kastraci kočky je již její dospívání, tzn. 5. měsíc života, podle nejnovějších informací lze zákrok provést i dříve. Již půlroční kočka může zabřeznout. Kastrace je chirurgický zákrok, který se provádí bezbolestně v celkové anestezii. Po kastraci se kočkám doporučuje klidový domácí režim a nevypouštět je ihned ven, zejména v mrazivém nebo jinak nepříznivém počasí.

Kočka po vrhu má být kastrována ideálně cca jeden měsíc po odstavení koťat, pozor, pokud majitel není dostatečně obezřetný, může kočka v této jednoměsíční lhůtě opět zabřeznout.

K NĚKTERÝM MÝTŮM O KASTRACI

· Kastrace není příčinou tloustnutí koček.

· Vykastrované kočky nikdy neztratí schopnost lovit myši, naopak – drží se blízko domova, cítí se tam bezpečněji a jsou přítulnější.

· Není nutné, aby kočka měla před kastrací alespoň jeden vrh koťat. Ponechání kočce jednoho kotěte, které stejně nechcete, také není řešení. Často se kotě ztratí, a i jedna ztracená kočka zakládá další kolonie toulavých koček.

Nestyďte se nás požádat o pomoc s kastrací Vaší kočky. Poskytneme poradenství, přepravní box pro kočku nebo pomůžeme s dopravou k veterináři a zpět. Pro seniory s nízkým příjmem je zde možnost obrátit se na nadaci, která kastraci uhradí (např. www.feliti.cz). Někteří naši občané již této možnosti využili.

Telefonní kontakty:

777 222 356 – Marie Bednárová – dobrovolník, nadace www.feliti.cz

608 887 804 – obecní úřad, 724 183 480 – starosta obce

541 231 383, 604 310 742 – Veterinární ordinace Kuřim

Vytvořeno 11.3.2021 8:32:15 | přečteno 2765x | jan.kazda