obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, březen 2023

Vážení občané,

1) Maškarní diskotéka pro děti s DJ Ráďou se uskuteční v sobotu 25. března ve 14 hod. v Hostinci u Střížů. Připravena bude bohatá tombola, vpodvečer zahraje DJ písničky také pro dospělé.

2) Obec Jinačovice vyčlenila v rámci svého rozpočtu pro letošní rok finanční prostředky na podporu rozvoje společenského, kulturního a sportovního života v obci, péče o tradice a folklor, aktivní spolkové činnosti, mezigenerační soudržnosti a volnočasových aktivit pro děti a seniory. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotace a mohou o ně žádat fyzické osoby, z právnických osob pak neziskové organizace, např. spolky, v termínu do 31. března. Při hodnocení žádostí o dotaci bude postupováno podle směrnice č. 1/2019, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice, kterou naleznete zde.

3) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek 31. 3. a sobotu 1. 4. v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad (mimo stavební odpad). Areál bude otevřen v pátek 31. 3. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 1. 4. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

4) Naše obec se opět připojí k akci Ukliďme Česko, která proběhne v sobotu 1. dubna. V daný den si bude možné v době od 9 do 10 hod. na OÚ vyzvednout pytle na odpad a mapku, kde se bude uklízet a kde bude možné ponechat sesbíraný odpad. Abychom měli představu, kolik lidí se akce zúčastní, prosíme, dejte nám předem vědět (údaje pošlete na e-mail starosta@obecjinacovice.cz nebo sdělte na OÚ). Na závěr akce bude připraveno drobné občerstvení u ohně.

5) SK Jinačovice odehraje během dubna na sokolském hřišti domácí zápasy ve čtvrtek 6. 4. v 18:15 hod. (V. liga), v pátek 21. 4. v 17:30 hod. (V. liga) a 18:30 hod. (veteránská liga), v sobotu 29. 4. v 17:00 hod. (V. liga) Rozpis utkání a další aktuální informace naleznete na webu www.skjinacovice.cz.  Přijďte podpořit naše fotbalisty, občerstvení zajištěno.

6) Naše obec se připojuje k Auditu familyfriendlycommunity a zahajuje cestu k získání certifikátu „Obec přátelská rodině“. Jedná se o ojedinělý projekt, který pomáhá obcím zlepšovat život jejích obyvatelů napříč všemi generacemi. Cílem je naslouchat přímo občanům a na základě toho zjistit, co můžeme v naší obci zlepšit. Více informací najdete zde. K danému tématu proběhnou dvě setkání (semináře), první je naplánováno na středu 19. dubna, druhé na středu 14. června, začátek vždy od 17 hod., místem konání bude sál Hostince u Střížů. Srdečně zveme k aktivní účasti na této ojedinělé akci.

7) Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 20. 4. v 15:30 hod. na návsi (před obecním úřadem). Odevzdávat můžete plechovky od barev, oleje, baterie, laky, pesticidy, léky, lepidla apod.

8) Obec Jinačovice srdečně zve seniory na jarní výlet, který se uskuteční v pátek 21. 4. Sraz bude ve 13:30 hod. před obecním úřadem, půjdeme do Kuřimi, kde společně navštívíme Četnickou stanici. Kdo by neměl čas a sílu absolvovat vycházku, dostane se do Kuřimi autobusem z Jinačovic – odjezdy 14:57 z Chaloupek, 14:59 od úřadu, v Kuřimi vystoupí na zastávce u zámku. Zpět do Jinačovic se dopravíme autobusem, případně opět pěšky, jak se kdo bude cítit. Pro lepší organizaci prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na OÚ do středy 19. 4.

9) Sportovní klub Jinačovice ve spolupráci s obcí pořádá v sobotu 22. 4. zájezd na 47. ročník pochodu krajem Vítězslava Nezvala Rouchovanská pětadvacítka. Trasy 5, 7, 10, 15 a 25 km, kde si mimo jiné užijete krásnou krajinu kolem říček Rokytné a Rouchovanky. Cena pro dospělého 50 Kč, děti zdarma, odjezd v 7:30 hod. od OÚ. Zájemci se mohou hlásit u Honzy Urbana (tel. 734 575 055) do soboty 15. 4. Trasy pochodu jsou vhodné i pro rodiny s dětmi, sjízdné s kočárkem. Na trase bude připraveno občerstvení, na poslední kontrole opékání špekáčků.

10) Sokol Jinačovice pořádá v neděli 30. 4. od 16 hod. na hřišti Pálení čarodějnic. Bude připravena hranice k upálení s následným opékáním špekáčků, žízní se trápit nebudete. Masky čarodějů a čarodějnic vítány. Vstupné dobrovolné.

11) Zápis do Mateřské školy Jinačovice pro školní rok 2023/24 se bude konat ve středu 3. 5. 2023 od 16:30 do 18 hod. v horní třídě. U zápisu bude nutné předložit vyplněné formuláře (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů). Potřebné formuláře si mohou rodiče stáhnout na webu školky www.msjinacovice.cz, kde budou k dispozici od 1. 4. 2023.

12) Policie České republiky upozorňuje, že v poslední době zaznamenává oznámení týkající se nárůstu podvodného jednání na internetu, kdy se pachatelé představují jako bankovní úředníci a přesvědčují klienty, aby své peníze investovali např. do kryptoměn, nebo je zaslali na jiný "bezpečný účet". Případné poznatky a informace k uvedenému lze sdělit přímo na Obvodní oddělení Kuřim, tel. 974 626 710 nebo 606 646 993.

13) Obecní knihovna Jinačovice nabízí vyřazené knihy k rozebrání. Vyzvednout si je můžete v chodbě obecního úřadu. O knihy je vždy velký zájem, dobře, že ještě poslouží.

14) Místní obyvatelka hledá prostor (např. nevyužitá místnost v rodinném domě), který by ráda využila na provozování výroby domácích pralinek. Pokud můžete nabídnout, ozvěte se paní Tamaře Dundáčkové, Jinačovice 268, tel. 606 282 851. Děkujeme.

15) Během letních prázdnin 2023 proběhnou v Jinačovicích tyto příměstské tábory:

17. až 21. července a 7. až 11. srpna – Sportovně fotbalové letní kempy se sportovním klubem Fotbalová školička z. s. Cena: 3.490 Kč, přihlašovat se můžete na telefonu 608 22 66 22 (Andrea Jahodová) nebo e-mailu info@trenujifotbal.cz, kde obdržíte také podrobnější informace (v termínu od 31. července do 4. srpna bude probíhat kemp Fotbalové školičky v Kuřimi).

7. až 11. srpna – Angličtina v Jinačovicích letos na téma "Harry Potter". Tábor je určen pro děti ve věku od šesti do osmnácti let. Cena: 3.500 Kč. Více informací na siblikova.cz.

14. až 18. srpna – Všestranný příměstský tábor s Dr. Kuželkou pro děti ve věku od šesti do jedenácti let. Cena: 3.600 Kč, přihlašovat se můžete na telefonu 605 911 877 (Dáša Heiland Trávníková) nebo e-mailu doktorka.kuzelka@gmail.com, kde také obdržíte podrobnější informace.


Vytvořeno 23.3.2023 9:31:36 | přečteno 453x | jan.kazda