obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, červen 2015

Vážení občané,

1) 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se bude konat ve čtvrtek 18. června 2015 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Program je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce. Mimo jiné se bude řešit prodej části obecního pozemku parc. č. 146/1 a schvalovat smlouva o dílo na vybudování veřejně přístupného dětského hřiště. Všichni jste srdečně zváni.

2) Na obecní úřad se opakovaně obrací občané se stížnostmi na nepořádek ve sběrných dvorcích. Obec se snaží zajistit vyvážení jednotlivých kontejnerů v pravidelných intervalech, někdy však dojde k jejich dřívějšímu naplnění a odpad je ukládán vedle kontejnerů. Občas jsou kontejnery poloprázdné a pro některé občany je přesto jednodušší odpad uložit vedle kontejnerů. V nemálo případech je dokonce ukládán takový odpad, který do sběrných dvorků nepatří. Prosíme, abyste třídili odpad tak, že po Vás zůstane ve sběrných dvorcích pořádek. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad svědomitě.

3) Zveme všechny ženy, které mají zájem zúčastnit se Babských hodů, které se budou konat v sobotu 10. října 2015, aby se dostavily na informační schůzku, která se uskuteční ve středu 24. června 2015 ve 20:00 hod. v sále Hostince u Střížů.  

4) V sobotu 25. července 2015 se budou konat tradiční Mladé hody. Den poté, t. j. 26. července, bude hodování pokračovat Dnem obce na sokolském hřišti. Přesný program akce bude včas zveřejněn.

Kdo z občanů by měl zájem objednat na hody pro své děti kroje, může tak učinit na obecním úřadu do středy 1. července 2015. Je nutné nahlásit obvod hrudníku, obvod pasu a délku kalhot/sukně. Cena za vypůjčení kroje činí přibližně 500 Kč. Poplatek se platí hned při objednávce na obecním úřadu. Objednané dětské kroje dovezou stárci v pátek před konáním hodů.

Současně žádáme všechny občany, kteří by měli zájem prezentovat své tradiční výrobky na Dni obce konaném dne 26. července, ať se nám přihlásí, budeme rádi za každé zpestření akce. Děkujeme.

5) Uplynula lhůta pro zaplacení místních poplatků. Všem občanům, kteří je uhradili včas, děkujeme.

6) Upozorňujeme na opravy pozemních komunikací v sousední Kuřimi, které způsobí určité změny v dopravě. Naší obce se významně dotkne třetí etapa oprav, kdy dojde k úplnému uzavření vozovky od ulice Nádražní až po výjezd na Tišnov. Doprava ve směru Brno – Tišnov bude částečně vedena přes naši obec. Realizace třetí etapy je plánovaná přibližně za dva měsíce, trvat by měla čtyřicet dnů. Současně proběhne železniční výluka na železniční trati mezi Brnem a Tišnovem. Autobusová linka 302 bude formálně ukončena v Kuřimi – železniční stanice, odkud budou vybrané spoje pokračovat jako linka 310 k TOS, nebo na Podlesí, nebo jako linka 304 přes kulturní dům a TOS do Králova Pole. Výlukový jízdní řád linky 302 najdete na nástěnce před OÚ a na obecním webu, pro více informací doporučujeme sledovat webové stránky integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (www.idsjmk.cz nebo www.kordis.cz).


Vytvořeno 12.6.2015 9:28:41 | přečteno 1145x | jan.kazda