obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, červen 2023

Vážení občané,

1) místní spolek Trnůvka všechny srdečně zve na Jarní slavnost, která se koná v sobotu 17. června od 15 hod. v areálu Statku Jinačovice. Po zahájení akce bude následovat vystoupení souborů Šafrán a Trnůvka, poté výuka tanců, od 18 hod. cimbálová muzika Svitava s jinačovickým primášem Jirkou Havláskem, od 20 hod. košt pálenek. Občerstvení zajištěné, vstupné zcela dobrovolné.

2) Společnost EG.D informuje, že ve dnech 21. 6. (středa), 24. 6. (sobota), 25. 6. (neděle) a 27. 6. (úterý) bude provádět odečty elektroměrů a současně žádá o jejich zpřístupnění. Kontaktní osoba, která bude odečty provádět – Lenka Kubíková, telefon: 723 484 492, e-mail: odectyegd@centrum.cz.

3) Ve středu 21. června v 19 hod. proběhne v Hostinci u Střížů schůzka k Babským hodům, které se letos uskuteční 14. října. Zájemkyně jsou srdečně zvány.

4) V sobotu 24. června se konají na střelnici mezi Jinačovicemi a Moravskými Knínicemi střelby. Zahájení závodu v 8:30 hod., výborná myslivecká kuchyně, občerstvení, živá hudba (kapela Bez not), tombola a skákací hrad pro děti. Srdečně zvou naši myslivci.

5) Místní akční skupina Brána Brněnska, do které patří také naše obec, nabízí pomoc při podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light, o kterou mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, kteří mají v domě trvalé bydliště a pobírají starobní nebo invalidní důchod (3. stupně). Nově je možné žádat také o dotaci ve výši až 90 tis. Kč na solární systémy pro ohřev vody. Informace poskytne zájemcům přímo zástupce Místní akční skupiny Brána Brněnska, který bude na našem obecním úřadu k dispozici ve středu 19. července v době od 10 do 13 hod.

6) Upozorňujeme, že i krátkodobé zábory obecních pozemků (např. dočasné uskladnění materiálů) je třeba v souladu s právními předpisy předem ohlásit na obecní úřad. Dále se v poslední době často stává, že si někteří vlastníci domů upravují přilehlé sousední pozemky ve vlastnictví obce tak, jak se jim zlíbí. Pokud si například chce někdo vysadit na obecním pozemku dřeviny, je třeba to předem projednat s vlastníkem čili s obcí.

7) Mladé hody a Den obce se letos konají o víkendu 22. a 23. července. Všichni jste srdečně zváni.

hody 2023

Vytvořeno 16.6.2023 7:22:58 | přečteno 535x | jan.kazda