obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, duben 2016

Vážení občané,

1) veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se koná v pondělí 18. dubna 2016 od 19:00 hod. v sále Hostince u Střížů. Program zasedání je zveřejněn na nástěnce OÚ a na webu (elektronická úřední deska). Na zasedání bude rovněž představen přepracovaný návrh projektu revitalizace návsi a budou zde prezentovány výsledky dotazníkového šetření ke strategickému rozvoji obce. Všechny srdečně zveme.

2)Obec Jinačovice pořádá v sobotu 23. dubna 2016 zájezd do spřátelené obce Rouchovany na tradiční pochod. Cena za osobu 50 Kč, odjezd v 7:30 hod. od OÚ. Zájemci se mohou hlásit na tel. 546 223 243 nebo na OÚ do pátku 15. 4. 2016.

3) Opět upozorňujeme majitele automobilů, především u hlavní (krajské) komunikace, aby respektovali zákaz parkování na chodnících.

4) V průběhu dubna budou po obci opět rozmístěny velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Ten do nich ukládejte tak, jak je na kontejnerech uvedeno. Aby mohl proces kompostování proběhnout a vzniknout kompost, je třeba, aby bioodpad určený pro kompostování měl správné složení. Kompost nevznikne, pokud budou kontejnery naplněny jen suchými větvemi. Dodržujte tedy tyto instrukce, ať nám kompostárna může fungovat a sloužit. Děkujeme za spolupráci.

5) Mateřská škola Jinačovice ve spolupráci s OÚ zvou všechny seniorky a seniory na Besídku ke Dni matek, která se bude konat večtvrtek12. května 2016 v 9:30 hod. v sále obecního úřadu. Na každého bude čekat malý dárek a občerstvení.

6) Obec Jinačovice pořádá tradiční pochod z Jinačovic k hradu Veveří a zpět pod názvem Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách Jary Mazánka. Pochod se uskuteční v sobotu 14. května 2016. Místo startu je na sokolském hřišti. Značené trasy měří 8, 17 nebo 25 km. Občerstvení na startu a v cíli na jinačovickém hřišti zajištěno. Start od 7:30 do 10:00 hod., startovné je dobrovolné.

7) Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov proběhne v pátek 27. května 2016 v chodbě OÚ Jinačovice. Více informací najdete na webu nebo na nástěnce OÚ.

8) Tenisové kurty v Jinačovicích se připravují na nadcházející tenisovou sezónu 2016. Pokud počasí bude přát, tenisová sezona bude zahájena v pondělí 18. 4. S letošním rokem přichází jedna velká změna. Bude spuštěn nový rezervační systém, který umožní zamluvit si herní čas přes internet. Rezervační web včetně podrobnějších informací najdete od 18. 4. 2016 na adrese www.tenisjinacovice.cz. Herní pravidla a výše poplatků zůstaly beze změn. Poplatky se hradí v úředních hodinách na OÚ v Jinačovicích (vždy před hrou). Správci tenisových kurtů jsou Ing. Eduard Novotný ml. (tel. 731 454 338, novotny.eduard@seznam.cz) a Ing. Ondřej Šimáček (tel. 724 689 258, simacek.o@gmail.com).

9) Dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec splatnosti místních poplatků. Poplatky je potřeba uhradit v době splatnosti, tedy nejpozději do 31. května 2016, abychom s Vámi nemuseli vést správní řízení a účtovat penále. Bezhotovostní úhradu poplatků lze provést na účet obce č. 15923641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. Platbu v hotovosti v kanceláři OÚ můžete uskutečnit vždy v úředních dnech (pondělí a středa) od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Děkujeme Vám.

10) Informace TJ Sokol Jinačovice:

Dne 4. dubna jsme zahájili pravidelné pondělní sportovní hry pro děti – členy Sokola pod vedením Jirky Kašpárka vždy od 17 hod. na hřišti, a 7. dubna, vždy ve čtvrtek, jsme opět začali s malým fotbalem. Čas fotbálku je nově posunutý na 17:30 hod., jelikož někteří mají ještě hodinu hudební nauky a  nestíhají přijít na pátou. 

Vybíráme opět členské příspěvky na rok 2016, děti mají členské příspěvky 100 Kč a mohou peníze přinést na trénink, dospělí mají členský příspěvek na rok 2016 ve výši 300 Kč.

Prosíme rodiče, aby uvědomili děti, že nesmí roztahovat dřevo určené na podpal u ohniště po travnatém a asfaltovém hřišti. Dřevo slouží k táborovému ohni na čarodějnice. Pokud některé z dětí neuposlechne a nechá po sobě opět nepořádek, bude z hřiště vykázáno!

O údržbu areálu, chod Sokola a jeho akce se stará dnes už jen hrstka místních, přitom samotný areál využívají občané celé obce, jelikož je volně přístupný. To samozřejmě není obvyklé. Stačí se podívat do sousedních obcí a zjistíte, že tyto areály mají hlídané – rozuměj regulovaný vstup. Poničené branky, ploty, nepořádek na hřišti (vyházený kačírek, papírky, kapesníky atd.) jsou bohužel smutnou vizitkou, kterou vystavujeme tak jako za minulého režimu statkům veřejným. A výchovou našich potomků to začíná.

O budoucnosti Sokola v Jinačovicích, jeho provozu a zájmu z řad Vás obyvatel si můžeme promluvit na nejbližší společné akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC, která proběhne v sobotu 30. dubna od 16 hod. na hřišti. Připravíme dětem zábavu a drobné občerstvení. 

Další podrobnější informace o naší činnosti získáte na adrese www.sokoljinacovice.cz


Vytvořeno 18.4.2016 9:58:34 | přečteno 974x | jan.kazda