obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, duben 2018

Vážení občané,

1) obecní úřad vybírá poplatky za odpad za rok 2018 (splatnost zůstává stejná, jako v předchozích letech – do 31. 5. 2018). Při platbě přes účet obce (č. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD) si výši poplatku dohledáte na svém odpadovém účtu, kde uvidíte slevu za předchozí období (je třeba zobrazit období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) a tu odečtete od běžné výše poplatku, která zůstává 500 Kč.

Poplatek za kabelovou televizi lze hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný). V případě platby přes SIPO dodejte spojovací číslo do kanceláře OÚ nebo je zavolejte na tel.: 545 235 295 (účetní provozovatele kabelové televize). Výše poplatku a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2018).

Poplatky za pronájem obecních pozemků je možné hradit na účet obce, č. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD. Případnou platbu v hotovosti na OÚ doporučujeme provést současně s platbou za odpad (splatnost do 31. 5. 2018).

Poplatek za psa (prvního) činí 150 Kč (pro důchodce 100 Kč), za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč (splatnost do 31. 5. 2018).

______________________________________________________________________

Přihlašovací lístek na odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Základní částka za osobu nebo objekt k rekreaci pro rok 2018 je 500 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 500 Kč. Poplatek je také možno uhradit na účet obce 15923641/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu. Sdělení pro OÚ Jinačovice (správce poplatku) o osobách, za které je poplatek odváděn:

Jméno příjmení rok narození Jinačovice č. p………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Částka celkem……………….… Kč

Podpis osoby, která za domácnost poplatek odvádí: ……………………

V případě, že platíte za objekt k rekreaci, vyplňte číslo popisné tohoto domu v Jinačovicích, Vaše jméno a příjmení, vynechejte rok narození a místo něho napište svoji trvalou adresu, kde bydlíte. Splatnost poplatku je do 31. 5. 2018.

2) Ve čtvrtek 19. dubna od 15:30 do 15:50 hod. proběhne na návsi (před OÚ) sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Odevzdávat můžete plechovky od barev, oleje, baterie, laky, pesticidy, léky, lepidla apod.

3) Obec Jinačovice pořádá v sobotu 21. dubna 2018 zájezd do obce Rouchovany na tradiční pochod. Cena za osobu 50 Kč, odjezd v 7:30 hod. od OÚ. Zájemci se mohou hlásit na OÚ (608 887 804) nebo u Jana Urbana (734 575 055) do 14. 4. Trasy pochodu jsou vhodné pro rodiny s dětmi a jsou sjízdné i s kočárkem. Na trase bude připraveno občerstvení a na poslední kontrole bude tradiční oheň pro zahájení opékací sezony.

4) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 19:30 hod. v Hostinci u Střížů. Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce.

5) Sokol Jinačovice pořádá v pondělí 30. dubna 2018 od 16 hod. na sokolském hřišti Pálení čarodějnic. Pro děti bude připravena zábava a drobné občerstvení. Členové Sokola mají vstup zdarma, nečlenové 10 Kč/děti a 20 Kč/dospělí.

6) Na obecních tenisových kurtech v Jinačovicích začala tenisová sezona. Rezervace včetně podrobných informací najdete na webu www.tenisjinacovice.cz. Herní pravidla a poplatky zůstaly beze změn. Poplatky se hradí před hrou na OÚ nebo převodem na účet obce (č. ú.: 15923641/0100; variabilní symbol: 3412). Správci tenisových kurtů jsou Ondřej Šimáček (tel. 724 689 258) a Eduard Novotný ml. (tel. 731 454 338).

7) V průběhu následujících dnů budou po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Ten do nich ukládejte tak, jak je na kontejnerech uvedeno. Do modrých obecních velkoobjemových kontejnerů ukládejte (třiďte) bioodpad podle instrukcí (popisu na kontejnerech – větve, listí nebo čerstvě posečená tráva). Do černých kontejnerů o objemu 1100 l společnosti Suez ukládejte vše ostatní (suchá tráva, plevele, zbytky ovoce…). Černé kontejnery jsou vyváženy na velkokapacitní kompostárnu, která je vybavena příslušným technickým vybavením, a veškerý přivezený bioodpad je rozdrcen. Naše kompostárna, jako malé zařízení dle zákona o odpadech, má omezené technické vybavení, proto je třeba, aby bioodpad sem přivezený byl pro následné zpracování roztříděný dle popisu. Dbejte na výše uvedené, ať nám kompostárna může sloužit.

8) Soukromá základní umělecká škola Universum, s. r. o., přijímá nové žáky na školní rok 2018/2019 na pracovišti Jinačovice 73. V současnosti se zde vyučuje hře na housle, klavír a zobcovou flétnu, v případě dostatečného zájmu bude zajištěna výuka i dalších nástrojů. Zájemci vyplní na www.zus-universum.cz/prihlasky nejpozději do 10. 5. 2018 online přihlášku. Po tomto datu budou školou informováni o termínu přijímacích zkoušek. Další informace najdete na webových stránkách www.zus-universum.cz, v kanceláři školy nebo v odpoledních hodinách přímo v Jinačovicích č. p. 73. Jedná se o školu zařazenou v rejstříku škol s akreditací MŠMT ČR od r. 1994.

9) Obec Jinačovice pořádá tradiční pochod z Jinačovic k hradu Veveří a zpět pod názvem Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách Jary Mazánka. Pochod se uskuteční v sobotu12. května 2018. Místo startu je na sokolském hřišti. Značené trasy měří 8, 17 nebo 25 km. Občerstvení na startu a v cíli na jinačovickém hřišti zajištěno. Start od 7:30 do 10:00 hod., startovné je dobrovolné.

10) Zápis do Mateřské školy Jinačovice pro školní rok 2018/19 se bude konat v pondělí 14. května 2018 od 16:30 do 18:00 hod. v Mateřské škole Jinačovice. Více informací naleznete na webových stránkách MŠ. Naše obec má přislíbeno, že některé děti přijme k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola v Kuřimi, kde se zápis uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 od 13 do 17 hod. Více informací naleznete www.mskurim.cz.

11) Mateřská škola Jinačovice a obecní úřad zvou všechny seniorky a seniory na Besídku ke Dni matek, která se bude konat ve čtvrtek 17. května 2018 v 9:30 hod. v sále obecního úřadu, od 15:30 hod. se v MŠ uskuteční Besídka pro maminky.


Vytvořeno 10.4.2018 10:10:17 | přečteno 604x | jan.kazda