obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, duben 2020 (21. 4.)

Vážení občané,

společnost Banador, která od roku 2014 podniká v naší obci, nám před časem oznámila svůj nový stavební záměr. Jedná se o stavbu dvou nových objektů na pozemku parc. č. 584/8, který se nachází v jižní části obce a současně v průmyslové zóně. Podle územního plánu se jedná o poslední zastavitelný pozemek směrem k Brnu, který definitivně, nedojde-li v budoucnu ke změnám v územním plánu, stanoví jižní hranici zástavby průmyslové zóny. Oproti očekávání mají na pozemcích vyrůst stavby vyšší a rozsáhlejší, než předpokládaly představy zformulované v době před pěti lety. Všechny platné regulativy však tyto stavby splňují. S navrženým rozšířením zástavby na další pozemek zakoupený společností obec v souladu se svým dlouhodobým stanoviskem nesouhlasila a vítá záměr investora využít jej pro zeleň a výsadbu dřevin.

Podobně, jako u jiných velkých staveb, jsme požádali společnost Banador, aby se svým záměrem seznámila veřejnost. Protože však v současnosti není možné uspořádat veřejné setkání, poskytli nám zástupci společnosti základní prezentaci projektu v písemné i obrazové podobě, kterou rádi ikona souborupřikládáme, a za tuto vstřícnost jim děkujeme. Vzhledem k dosavadní spolupráci a dobrým zkušenostem s hospodařením Banadoru v Jinačovicích pevně věříme, že se nám podaří dohodnout finální podobu stavby a podmínky její realizace tak, aby co nejméně ovlivnila život v obci a udržela nastavené estetické standardy.

S pozdravem a přáním co nejpříjemnějších dnů

Váš OÚ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Níže uvádíme aktuální informace o fungování zařízení v naší obci.

Obecní úřad Jinačovice – úřední hodiny od 20. dubna – pondělí a středa: 7:30 až 11 hod. a 14:00 až 17 hod. Obecní úřad nadále upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem v případech, kdy je to možné. Při návštěvě úřadu je nutné dodržovat opatření, na která budete upozorněni při vstupu (užívat roušky, dodržovat rozestupy…).

Mateřská škola – obnovení provozu proběhne s největší pravděpodobností nejdříve v polovině května. Jakmile budou k dispozici materiály z ministerstva školství pro stanovení dalšího fungování škol a školek, rozhodne se o dalším postupu.

Obecní knihovna – otevřeno bude moci být od pondělí 8. června (v našem případě od pátku 12. června).

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – je možné využívat pro individuální sportování, např. tenis, nohejbal, na hřišti mohou být celkem maximálně čtyři osoby (vč. dětí), klíče lze vyzvednout na OÚ nebo po domluvě na tel. 724183480. Kolektivní sportování se předpokládá od 8. června.

Tenisové hřiště – letošní sezona bude zahájena v sobotu 25. dubna.

Dětské hřiště – je možné využívat individuálně, příp. v rámci rodin.

Sokolské hřiště – zůstává nadále uzavřeno (kolektivní sportování bude možné od 8. června).

Obchod Statek Jinačovice – provoz nepřerušen, je možné si objednat rozvoz nákupu domů (na tel. 773010976).

Květinové dekorace na poště (vč. Pošty Partner) – provoz bude obnoven začátkem května (v pátek 1. je svátek, tzn. od pondělí 4. května).

Centrála u Kašny – prodej nápojů s sebou probíhá přes okénko (pátek 16–19 hod., sobota a neděle 13–18 hod., aktuální provozní dobu okénka na další dny najdete na facebookovém profilu restaurace). Připomínáme, že ve frontě u okénka je nutné dodržovat rozestupy alespoň dva metry, na návsi je zakázáno se shlukovat. V pracovní dny funguje výborná kuchyně, jídlo si lze objednat s sebou (alespoň den předem na tel. 776233806). Zahrádku bude možné užívat od 25. května, vnitřní prostory restaurace pak od 8. června.

Výše uvedené termíny zpravidla vychází z vládního plánu na uvolňování opatření proti šíření koronaviru, termíny tedy nemusí být konečné, v případě změn Vás budeme informovat.

2) Koncem března byly provedeny u lipového stromořadí v Chaloupkách tzv. tahové zkoušky pro zjištění aktuálního stavu stromů, jejichž kořenový systém byl v posledních letech narušen v rámci obecních investičních prací. K dispozici jsou již výsledky posouzení, jedna lípa bude muset být pokácena, u většiny ostatních je doporučován rozsáhlejší ořez. Práce na dřevinách by měly být provedeny do konce dubna. Současně došlo také k posouzení stavu dalších dřevin na území obce, ty nevyhovující budou v nejbližší době taktéž pokáceny či jinak upraveny.

3) Svoz směsného odpadu ve svátek 8. května proběhne beze změn.

4) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek a sobotu 15. a 16. května v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad (mimo stavební odpad). Areál bude otevřen v pátek 15. 5. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 16. 5. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

5) Blíží se termín splatnosti obecních poplatků stanovený na 31. května 2020. Obecní úřad je ze zákona povinen splátkovou kázeň k tomuto termínu dodržovat a nemůže termín splatnosti sám od sebe posunout. Může však v mezích svých pravomocí ustoupit od vymáhání sankčních poplatků (penále) za jeho překročení. Pokud se s ohledem na ekonomické dopady koronavirové infekce dostanete do dočasné platební neschopnosti, je obecní úřad připraven tohoto nástroje využít a od uložení penalizace za odložené splátky poplatků ustoupit.

6) Pokud mají starší občané zájem o zajištění nákupu (např. léků apod.), mohou se obrátit na obecní úřad, kam se přihlásilo několik dobrovolníků. Nadále platí, že obecní úřad má díky místním dobrovolníkům k dispozici šité roušky pro starší a nemocné občany.

7) A dobrá zpráva nakonec. Včera poprvé od 12. března nepřibyl v celém Jihomoravském kraji, který čítá bezmála 1,2 mil. obyvatel, ani jeden nakažený koronavirem. Podle odborníků tu s námi nemoc nějakou dobu bude, ale doufáme, že jsme na dobré cestě. Ještě jednou nám dovolte poděkovat všem, kteří dodržujete základní pravidla a nařízení ke zpomalování nákazy.


Vytvořeno 21.4.2020 11:15:01 | přečteno 986x | jan.kazda