obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, květen 2016

Vážení občané,

1) v sobotu 14. května 2016 se uskuteční tradiční pochod z Jinačovic k hradu Veveří a zpět pod názvem Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách Jary Mazánka. Přijďte se zúčastnit a poté občerstvit na sokolské hřiště, kde atmosféru zpříjemní místní harmonikář. Srdečně zveme turisty (trasa 8, 17 a 25 km) i pecivály (trasa od domu na místní hřiště).

2) Dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec splatnosti místních poplatků. Poplatky je potřeba uhradit v době splatnosti, tedy nejpozději do konce května, abychom s Vámi nemuseli vést správní řízení a účtovat penále. Doposud poplatky neuhradila třetina občanů. Bezhotovostní úhradu poplatků lze provést na účet obce č. 15923641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. Platbu v hotovosti v kanceláři OÚ můžete uskutečnit vždy v úředních dnech (pondělí a středa) od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Děkujeme Vám.

3) V sobotu 21. května 2016 pořádá Trnůvka na jinačovické návsi jednodenní folklorní festival JARNÍ SLAVNOST. Informujeme občany, že dojde k omezení provozu na návsi a to od pátku 20. 5. od 18 hod. do neděle 22. 5. do 14 hod. Omezení se bude týkat úseku od Vojtových, kolem Košíkových, Sadílkových, až po Fiedlerovy. Průjezd pro vozidla složek IZS bude umožněn a to úsekem kolem Sadílkových.

4) Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov proběhne v pátek 27. května 2016 v chodbě OÚ Jinačovice. Více informací najdete na webu nebo na nástěnce OÚ.

5) TJ Sokol Jinačovice a Obec Jinačovice pořádají v neděli 5. června 2016 od 14 hod. na lesním hřišti v Kuřimsku Den dětí. Program: Hry pro menší děti na hřišti, branný závod pro starší děti. Pro děti jsou připraveny odměny. Občerstvení zajištěno, opékání špekáčků (občerstvení a špekáčky pro děti zdarma), ukázka výcviku policejních psů. Od 13:00 do 17:00 hod. bude možné při cestě do Kuřimska navštívit speciální autobus MOBIDIK (Mobilní informační a didaktické centrum prevence kriminality), který bude přistaven na rozcestí u Kubantových (za skálou). Tento speciálně upravený autobus využívá interaktivní prvky, které nejen dětem přibližují pravidla z oblasti prevence.

6) Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se koná ve čtvrtek 9. června 2016 od 19:00 hod. v sále Hostince u Střížů. Program zasedání bude včas zveřejněn na nástěnce OÚ a na webu (elektronická úřední deska). Po zasedání bude následovat beseda o skautské výpravě do Japonska s Eliškou Siblíkovou, která se výpravy zúčastnila. Všechny srdečně zveme.

7) Upozorňujeme, že dětské hřiště nacházející se vedle hřiště sokolského, je určeno především pro malé děti. Dodavatel herních prvků doporučuje užívání dětmi ve věku 3 – 13 let. Prosíme, dodržujte dané omezení, ať nám hřiště slouží co nejdéle.

8) Obecní úřad upozorňuje, že na některých komunikacích v obci (od Mihulových po Kohoutovy a od skály na Pláňavu) byly umístěny dopravní značky omezující vjezd nákladních vozidel. Bylo tak učiněno z důvodu, aby nám místní komunikace, které byly opraveny během posledních dvou let, sloužily co nejdéle a bez nutnosti dalších oprav. V odůvodněných případech může obecní úřad udělit výjimku – povolit vjezd vozidlům nad 6,5 t (výjimka bude po konzultaci se zhotovitelem komunikací udělena pouze do určité hmotnosti vozidla vč. nákladu).


Vytvořeno 16.5.2016 16:16:40 | přečteno 1062x | jan.kazda