obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, květen 2017

Vážení občané,

1) ve středu 31. května 2017 bude od 16 hod. na OÚ Jinačovice k dispozici zástupce odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se kterým bude možné prodiskutovat výsledky provedeného měření znečištění ovzduší v naší obci. Pokud Vás tato problematika zajímá, jste srdečně zváni.

2) TJ Sokol Jinačovice a obec Jinačovice pořádají v neděli 4. června 2017 od 14 hod. na lesním hřišti v Kuřimsku Den dětí. Připraveny jsou hry pro menší děti na hřišti, branný závod pro starší děti, odměny pro všechny. Občerstvení zajištěno, opékání špekáčků (občerstvení a špekáčky pro děti zdarma). Součástí akce bude ukázka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.

3) V pondělí 12. června 2017 bude zahájena oprava střechy sokolovny a potrvá minimálně dva týdny. Po tuto dobu bude omezen vstup na asfaltové hřiště a je nutné umožnit průjezd mechanizace od velké brány na hřiště, příp. i ze strany Chaloupek. Pracovníci firmy Horák, která opravu zajišťuje, si staveniště, kam bude přísný zákaz vstupu, sami vymezí – ohradí páskou. Nerespektování pravidel BOZP a bezdůvodné porušování plynulého průběhu opravy střechy může vést k oddálení termínu dokončení a rovněž penalizaci. Kontaktními osobami jsou Martin Klouda (603 851 550) a Jan Kachlík ml. (731 573 125).

4) Energetická společnost E.ON oznamuje, že ve dnech 14., 15. a 16. 6. 2017 v čase od 9:30 do 18:00 hod. bude provádět odečty elektroměrů. Prosíme odběratele o zpřístupnění elektroměrů. Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět – 774 706 021.

5) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 15. června 2017 od 19:30 hod. v Hostinci u Střížů. Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce úřadu a na webu.

6) Ve středu 21. června 2017 ve 20 hod. se koná v Hostinci u Střížů schůzka k Babským hodům, které se letos uskuteční 14. 10. Všechny zájemkyně jsou zvány.

7) Opět připomínáme majitelům psů, aby při jejich venčení využívali odpadkové koše určené pro psí exkrementy. Povinnost uklidit si po svých psech je zakotvena v právním předpisu obce. Porušování vyhlášky může být vyhodnoceno jako přestupek. Udržujme si svá veřejná prostranství čistá.

8) Vzhledem k tomu, že se nelepší situace s provozem uvnitř obce, opět připomínáme, že také na místních komunikacích je třeba dodržovat pravidla silničního provozu. Tzn. jezdit přiměřenou rychlostí – přizpůsobit jízdu stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací a souvisejícím okolnostem (padesátkou můžete jet po hlavní krajské komunikaci, ne po uličkách v obci, které nejsou pro jízdu takovou rychlostí uzpůsobeny), dodržovat přednost zprava apod. Důrazně Vás žádáme, dodržujte výše uvedené, jde o bezpečnost nás všech. Až se někomu něco stane, bude pozdě…

9) Znovu upozorňujeme na nutnost dodržovat správné třídění bioodpadu pro následný provoz místní kompostárny. Do modrých obecních velkoobjemových kontejnerů ukládejte (třiďte) bioodpad dle instrukcí (popisu na kontejnerech – větve, listí nebo tráva). Do černých kontejnerů o objemu 1100 l společnosti SITA (Suez) ukládejte vše ostatní a to, co se již do modrých kontejnerů nevejde. Černé kontejnery jsou vyváženy na velkokapacitní kompostárnu, která je vybavena příslušným technickým vybavením, a veškerý přivezený bioodpad je rozdrcen. Naše kompostárna (malé zařízení dle zákona o odpadech) má omezené technické vybavení – není vybavena drtičem bioodpadu, jako velkokapacitní provozy, proto je třeba, aby bioodpad sem přivezený byl pro následné zpracování roztříděný dle popisu. Dbejte na výše uvedené, ať nám kompostárna může sloužit. Děkujeme.


Vytvořeno 30.5.2017 8:56:38 | přečteno 799x | jan.kazda