obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, květen 2018

Vážení občané,

začátkem jara se na obecní úřad obrátil státní podnik Česká pošta se sdělením, že jinačovická pošta je na seznamu poboček, které mají být převedeny do programu Pošta Partner. V praxi to znamená, že služby poskytované Českou poštou převezme nějaký soukromý podnikatel, případně samotná obec. Tato strategie přeměny státního podniku byla v roce 2015 schválena Vládou ČR a do roku 2025 bude tímto způsobem převedena většina poboček v republice.

Naší obce se bohužel daná změna dotkne již v letošním roce. Zanedlouho totiž odchází do důchodu naše dlouholetá poštovní pracovnice paní Malá a Česká pošta za ni již nechce hledat plnohodnotnou náhradu.

Aby poštu bylo možné na „Partnera“ převést, musí se vhodný partner najít. Dosavadní partnery pošty v naší republice tvoří přibližně z jedné poloviny samosprávy, tedy obce, druhou polovinu představují maloobchody, restaurace apod. Stávající obecní zastupitelstvo je připraveno zachování poštovních služeb v naší obci podpořit, případně provozování pošty převzít pod obec. Ještě předtím však tuto možnost nabízí všem občanům a firmám fungujícím v obci. Službu je možné provozovat v rámci své provozovny (příp. i rodinného domu). Obec však pro daný účel nabízí stávající prostory pošty za symbolické nájemné.

Poskytování služeb České pošty musí být zachováno, ale může být spojeno také s poskytováním jiných druhů služeb. Za poskytování poštovních služeb poskytuje Česká pošta provozovateli provizi složenou z pevné a pohyblivé složky.

Více informací k projektu Pošta Partner Vám poskytne přímo zástupce České pošty, který danou problematiku v naší obci řeší. Je to Ing. Renata Ryšánková, mobil: 733 611 104, e-mail: Rysankova.Renata@cpost.cz. Informace Vám podáme také na OÚ.

2) Trnůvka z Jinačovic Vás srdečně zve na Jarní slavnost, která se bude konat v sobotu 26. května od 16:30 hod. na sokolském hřišti v Jinačovicích. Těšit se můžete na autorské představení pro děti s Amálkou K. Třebickou „Nešišlej“ (17:00), vystoupení žáků ze ZUŠ Universum (18:30), Ženský pěvecký soubor Trnůvka (19:00), bubnovací workshop pod vedením pedagoga konzervatoře (20:00), DJ (21:00) a soutěž v pojídání okurek o zajímavé ceny (23:00). Občerstvení pro malé i velké zajištěno.

3) Připomínáme, že splatnost místních poplatků je do 31. května 2018. Žádáme Vás o včasnou úhradu.

4) Žádáme všechny domácnosti, které by měly zájem o nádoby na tříděný odpad (papír a plast), ať se do konce května přihlásí na OÚ. V brzké době bude vyhlášena dotační výzva na nákup nádob na vytříděný odpad. Nádoby nakoupené z této dotace by poté byly bezplatně poskytnuty občanům a nahradily by tak stávající pytlový sběr.

5) Sokol Jinačovice a Obec Jinačovice pořádají v neděli 3. června 2018 od 14 hod. na lesním hřišti v Kuřimsku Den dětí. Připraveny jsou hry pro menší děti na hřišti, branný závod pro starší děti, odměny pro všechny. Občerstvení a opékání špekáčků pro děti zdarma. Součástí akce bude ukázka hasičské techniky.

6) Opět se množí stížnosti občanů na porušování pravidel při venčení psů v Chaloupkách i na jiných místech v obci. Obecní vyhláška zakazuje volné pobíhání psů po vsi a ukládá povinnost po psech uklízet exkrementy. Volné venčení psů na veřejných prostranstvích je nepřípustné jak z hlediska obecní vyhlášky, tak z hlediska slušného chování a je také bezohledné vůči všem ostatním. Děkujeme všem majitelům psů, kteří pravidla dodržují a při venčení využívají odpadkové koše určené pro psí exkrementy. Porušování platné obecní vyhlášky může být vyhodnoceno jako přestupek.

7) Ve středu 20. června 2018 ve 20 hod. se koná v Hostinci u Střížů schůzka k Babským hodům, které se letos uskuteční 13. 10. Všechny zájemkyně jsou zvány.

8) Mateřská škola Jinačovice hledá brigádníka na dovoz obědů. Práce je vhodná pro důchodce, pracovní doba činí cca 2 hod. denně. Předpokládaný nástup je od 1. září 2018. Bližší informace se dovíte na tel. 731 507 630 nebo přímo v MŠ.


Vytvořeno 18.5.2018 5:42:57 | přečteno 852x | jan.kazda