obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, květen 2019

Vážení občané,

1) volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 24. května od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 25. května od 08:00 do 14:00 hod. Kdo z občanů má zájem o přenosnou volební schránku, ať se obrátí na OÚ (tel.: 608 887 804).

2) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 28. května 2019 v 19 hod. v sále OÚ. Program je zveřejněn na vývěsce OÚ a obecním webu (elektronická úřední deska). Všichni občané jsou zváni.

3) Energetická společnost E.ON oznamuje, že ve dnech 29., 30. a 31. května od 9:00 do 18:30 hod. a 3. června 2019 od 15:00 do 18:30 hod. bude provádět odečty elektroměrů. Odběratele žádá o zpřístupnění elektroměrů. Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět – tel. 774 706 021.

4) Lesní družstvo Jinačovice svolává pravidelnou výroční členskou schůzi družstva, která se bude konat ve čtvrtek 30. května v 17:30 hod. v sále Obecního úřadu Jinačovice. Prezentace členů bude probíhat od 17:00 hod.

5) Základní umělecká škola Universum srdečně všechny zve na koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 30. května v 18:00 hod. v sále Hostince u Střížů.

6) Připomínáme, že splatnost místních poplatků je do 31. května 2019. Žádáme Vás o včasnou úhradu.

7) Znovu upozorňujeme nanutnost dodržovat určitá pravidla při nakládání s bioodpadem, protože je i přes opakovaná upozornění někteří občané stále odmítají respektovat. Do modrých obecních velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny před Palasovou stodolou, u Skály a v Chaloupkách, ukládejte bioodpad podle instrukcí (popisu na kontejnerech – větve, listí nebo čerstvě posečená tráva na samostatné hromádky). Do černých kontejnerů o objemu 1100 l společnosti Suez ukládejte vše ostatní (suchá tráva, plevele, zbytky ovoce…). Černé kontejnery jsou vyváženy na velkokapacitní kompostárnu, která je vybavena příslušným technickým vybavením, a veškerý přivezený bioodpad je rozdrcen. Naše kompostárna, jako malé zařízení podle zákona o odpadech, má omezené technické vybavení, proto je třeba, aby bioodpad sem přivezený byl pro následné zpracování roztříděný dle popisu. Pokud se nenaučíme tato pravidla respektovat, obec bude nucena provoz kompostárny a velkoobjemových kontejnerů zcela zastavit.

8) Sokol Jinačovice a obec Jinačovice pořádají v neděli 2. června 2019 od 14 hod. na lesním hřišti v Kuřimsku Den dětí. Připraveny jsou hry pro menší děti na hřišti, branný závod pro starší děti, odměny pro všechny. Nápoje, buchty a špekáčky pro děti zdarma. Součástí akce bude ukázka práce se psy, přijede policie a hasiči. Kvůli těžbě stromů a umístění dřeva v blízkosti hřiště, prosíme, zajistěte u svých dětí, aby nelezly po kládách a ani se nepohybovaly v jejich bezprostřední blízkosti. Prostor označíme výstražnou páskou, ale zodpovědnost za případné dodržování nejsme schopni zajistit. Taktéž prosíme, nechejte svoje psy doma. Děkujeme, těšíme se.

9) Ve středu 19. června 2019 ve 20 hod. se koná v restauraci Centrála u Kašny schůzka k Babským hodům, které se letos uskuteční 12. 10. Všechny zájemkyně jsou zvány.


Vytvořeno 23.5.2019 11:05:42 | přečteno 2315x | jan.kazda