obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, květen 2020

Vážení občané,

1) MVDr. Navrátil bude očkovat psy proti vzteklině v sobotu 30. 5. 2020 ve 14:30 hod. na návsi.

2) Sokol Jinačovice pořádá v neděli 31. 5. od 15 hod. na sokolském hřišti Dětský den. Těšit se můžete na orientační běh okolím obce, sportovní a dovednostní soutěže, projížďku na oslech a tradiční opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno. Na placu bude mít stánek také jinačovický statek, kde budete moci zakoupit místní potraviny.

3) Dne 31. 5. končí splatnost místních poplatků. Obecní úřad je ze zákona povinen splátkovou kázeň k tomuto termínu dodržovat a nemůže termín splatnosti sám od sebe posunout. Může však v mezích svých pravomocí ustoupit od vymáhání sankčních poplatků (penále) za jeho překročení. Pokud se s ohledem na ekonomické dopady koronavirové infekce dostanete do dočasné platební neschopnosti, je obecní úřad připraven tohoto nástroje využít a od uložení penalizace za odložené splátky poplatků ustoupit.

4) V poslední době byl v obci zaznamenán případ prodejce dek, který je nabízel na základě doporučení kuřimských lékařů. Jde o podvodné jednání, pokud by na Vás někdo něco podobného zkoušel, volejte hned tel. 724 183 480, příp. rovnou PČR. Jakýkoli podomní prodej je v naší obci zakázán. Prosíme, poučte také své rodiče či prarodiče.

5) Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne ve středu 3. 6. v 19 hod. v sále OÚ. Program naleznete ikona souboruzde.

6) E.ON oznamuje, že ve dnech 5., 8. a 9. 6. od 9:00 do 18:30 hod. bude provádět odečty elektroměrů. Odběratele žádá o zpřístupnění elektroměrů. Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět – tel. 774 706 021 (paní Honzová).

7) Soukromá základní umělecká škola Universum, s. r. o., přijímá nové žáky na školní rok 2020/2021 na pracovišti Jinačovice 73. V současnosti se zde vyučuje hře na housle, klavír, zobcovou flétnu, hoboj a saxofon, v případě dostatečného zájmu bude zajištěna výuka na kytaru (alespoň 4 zájemci). Zájemci vyplní nejpozději do 8. 6. 2020 online přihlášku na www.zus-universum.cz/prihlasky. Po tomto datu budou školou informováni o termínu přijímacích zkoušek. Další informace najdete na webu www.zus-universum.cz, v kanceláři školy nebo v odpoledních hodinách přímo v Jinačovicích č. p. 73. Jedná se o školu zařazenou v rejstříku škol s akreditací MŠMT ČR od r. 1994.

8) Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 18. 6. od 15:30do 15:50 hod. před OÚ. Odevzdávat můžete plechovky od barev, oleje, baterie, laky, pesticidy, léky, lepidla apod.

9) Sportovní klub Fotbalová školička z. s. pořádá v době letních prázdnin sportovní, kreativní, zážitkové a fotbalové kempy v Jinačovicích.

Kempy budou organizované pro věkovou skupinu dětí narozených od roku 2016, i pro děti starší, narozené do roku 2007. Starší děti budou mít v programu více fotbalu a sportovních her.

Termíny kempů:

1) od 13. 7. do 17. 7. 2020

2) od 27. 7. do 31. 7. 2020

3) od 10. 8. do 14. 8. 2020

Kempy budou probíhat od 8 do 17 hodin.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail: info@trenujifotbal.cz.

Během kempu budou mít děti zajištěno: 2x svačina, oběd, pitný režim, ovoce.

Součástí kempu je návštěva bazénu v Kuřimi a celodenní výlet.

Cena: 2.900 Kč/dítě (při návštěvě více kempů bude cena snížena).

10) Níže je uveden rozpis domácích zápasů SK Jinačovice včetně nohejbalového turnaje. Všichni fanoušci jsou srdečně zváni, občerstvení zajištěno.

skj


Vytvořeno 28.5.2020 12:11:16 | přečteno 889x | jan.kazda