obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, květen 2021

Vážení občané,

1) Sčítání lidu, domů a bytů 2021 stále probíhá, sečíst se je možné do 11. 5. online zde nebo prostřednictvím tištěného formuláře. Doporučujeme vyplnit elektronický formulář. Kdo se nesečte online, musí vyplnit formulář, který do schránek roznášel sčítací komisař.

2) Kominík ze spol. Topenářský servis s. r. o. přijede do naší obce v pátek 14. 5. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, za kontrolu a čištění plynového kotle 350 Kč a za revizi kotle na tuhá paliva 800 Kč. Zájemci se mohou objednat na telefonu 608 748 989.

3) Nádoby na tříděný odpad (plast a papír) se budou rozdávat v následujících termínech: pátek 14. 5. od 13 do 17 hod., sobota 15. 5. od 8 do 12 hod. a úterý 18. 5. od 13 do 17 hod. před Palasovou stodolou. Nádoby obdrží ti, kteří se předem nahlásili. Seznam zájemců vedeme na OÚ.

4) Soukromá základní umělecká škola Universum, s. r. o., přijímá nové žáky na školní rok 2021/2022 na pracovišti Jinačovice 73. V současnosti se zde vyučuje hře na housle, klavír, zobcovou flétnu, hoboj a kytaru, v případě dostatečného počtu zájemců bude zajištěna výuka i dalších nástrojů. Zájemci vyplní nejpozději do 15. května 2021 online přihlášku na www.zus-universum.cz/prihlasky. Přijímací zkoušky se budou konat předběžně v 2. polovině května v hlavní budově v Řečkovicích. Další informace najdete na webu www.zus-universum.cz nebo v kanceláři školy. Jedná se o školu zařazenou v rejstříku škol s akreditací MŠMT ČR od roku 1994.

5) Tradiční pochod Jinačovická pětadvacítka se uskuteční v náhradním termínu, o kterém budete zavčas informováni. Původní termín plánovaný na sobotu 15. května se ruší.

6) Na dětském hřišti došlo během poslední doby k poškození herních prvků a oplocení. Žádáme rodiče, aby poučili své děti (především starší), že hřiště je určeno pro menší děti a je nutné je užívat v souladu s provozním řádem, který je na hřišti k dispozici. Lézt po oplocení je zakázáno. Současně žádáme rodiče malých dětí, aby provozní řád rovněž dodržovali – pískoviště musí být po použití zakryto plachtou, opakovaně se tak neděje. Hračky po malých dětech, prosíme, uložte zpět do pískoviště. Při odchodu za sebou všichni zavírejte branky, odpadky vhazujte do koše, který se nachází při vstupu na hřiště ze směru od silnice. Děkujeme.

7) Žádáme občany o větší ohleduplnost, prosíme,neparkujte na místních komunikacích a chodnících tak, že na nich zcela omezíte provoz. Pokud Vám bude něco doručovat soukromý dopravce a předání zásilky má trvat delší dobu, je třeba i jeho na dané upozornit a zařídit se, pokud možno tak, aby k uvedenému nedocházelo.

8) Vinařství Holánek přijíždí každý pátek do naší obce s pojízdnou vinotékou. Přistavena je vždy od 16:00 do 16:30 hod. před OÚ, nabízí kvalitní lahvová a sudová vína.

9) Každé úterý od 18 hod. hraje na místním hřišti tým milovníků malé kopané starších 60 let. Zájemci se mohou hlásit u Jindry Gálla na telefonu 602 537 740. Obec hru aktivních staříků podporuje a věnovala jim fotbalový míč.

10) Vyzýváme občany k větší obezřetnosti, v tomto týdnu byl zaznamenám v naší obci případ, kdy se neznámý pobuda dostal až do rodinného domu. Díky včasnému zásahu pana domácího nevznikla žádná škoda.

11) Upozorňujeme, že se blíží termín splatnosti poplatků za odpad, psa a pronájem obecních pozemků na letošní rok, který je stanoven do 31. 5. 2021. Základní sazba poplatku za odpad zůstává 500 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 500 Kč. Výše poplatku za psa zůstává stejná (150 Kč, pro důchodce 100 Kč, za druhého a dalšího psa 100 Kč).

Poplatek za kabelovou televizi je 600 Kč a hradí se převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný), nebo přes SIPO (pokud máte nastaveno z dřívějška, platba proběhne). Splatnost zůstává do 31. května.

12) Během letních prázdnin se v Jinačovicích opět uskuteční příměstský tábor.

fs21


Vytvořeno 7.5.2021 7:48:10 | přečteno 1077x | jan.kazda