obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, leden 2015

Zprávy OÚ Jinačovice 8. 1. 2015

Vážení občané,

1) v neděli 11. 1. 2015 ve 13:00 hodin vyjdou od obecního úřadu skupinky Tří králů, koledníci, kteří budou v rámci Tříkrálové sbírky chodit po obci do domácností a vybírat příspěvky na Charitu. Každá skupinka má dospělého vedoucího, který se na požádání prokáže průkazkou Charity a občanským průkazem. Příspěvky můžete dávat do zapečetěné pokladničky s razítkem OÚ Jinačovice. Koledníci jsou děti z naší obce v doprovodu maminek. Děkujeme Vám za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Tříkrálovou sbírku 2015 pořádá Charita České republiky, Diecézní charita Brno, prostřednictvím Oblastní charity Tišnov. Na Tříkrálovou sbírku 2015 můžete přispět také poukázáním finančního daru na účet č. 66008822/0800 nebo odesláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena je 30 Kč). Děkujeme všem za příspěvky.

2) Oznamujeme Vám, že od 5. 1. 2015 vybíráme místní poplatky na rok 2015. Jedná se o poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osoba/rok, poplatek za psa 100 Kč/rok a někteří občané platí také poplatek za pronájem obecního pozemku.

Poplatky vybíráme v úředních hodinách na OÚ – pondělí, středa od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Poplatky je také možno hradit na účet obce, č. ú. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo popisné vašeho RD.

Dále Vás upozorňujeme, že pro rok 2015 budou zavedeny známky na popelnice, které obdržíme v průběhu měsíce ledna. Při platbě za odpad obdržíte známky podle počtu popelnic, které doma máte.

Dále také budeme vybírat pro firmu 3C spol. s r. o. poplatek za kabelovou televizi, který pro letošní rok činí 500 Kč.

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2015.

ikona souboruPřihlašovací lístek na odpad

Vytvořeno 6.3.2015 14:46:05 | přečteno 1120x | tdvorak