obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, leden 2016

Vážení občané,

1)  v adventním čase jsme obešli větší část obce, abychom od Vás osobně posbírali vyplněné dotazníky k strategickému rozvojovému plánu naší obce. Děkujeme za všechna vlídná přijetí, kterých se nám dostalo a zejména za dotazníky, které se nám podařilo vybrat. Máme jich už většinu, ale doufáme, že jich ještě pár dostaneme. Dovolujeme si připomenout se Vám všem, kteří jste jejich vyplnění dosud odkládali. Pomozte nám s prací pro obec. Dotazníky je možné odevzdat osobně na obecním úřadě nebo je hodit do schránky před úřadem, a to až do 10. února. Budeme Vám vděčni. Prázdné formuláře jsou na obecním úřadu stále k dispozici.

2) Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 4. 2. 2016 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Hlavním bodem zasedání bude schválení rozpočtu pro letošní rok.

3)Upozorňujeme chovatele včel, že na základě zákona o rostlinolékařské péči a jeho prováděcích předpisů je třeba každoročně do konce února písemně oznámit obecnímu úřadu umístění stanovišť včelstev.

4) Trnůvka a Sokol Jinačovice pořádají v sobotu 6. 2. 2016 tradiční ostatkový průvod, který bude zahájen předáním ostatkového práva ve 12 hod. u kapličky. Večerní zábava začíná od 20 hod. v Hostinci u Střížů. Hraje DJ Čadek, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek proběhne ve středu 3. 2. 2016 na OÚ v úředních hodinách.

5) Mateřská škola Jinačovice pořádá v sobotu 20. 2. 2016 v Hostinci u Střížů Dětský maškarní karneval. Začátek ve 14:00 hod., bohatá tombola, soutěž o nejkrásnější masku.

6) Oznamujeme, že ve dnech 29. 2. až 4. 3. 2016 bude uzavřena kancelář obecního úřadu (nebude možno provést výpisy, ověřování apod.).

7) Oznamujeme Vám, že vybíráme místní poplatky na rok 2016. Jedná se o poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osoba/rok, poplatek za psa 150 Kč/rok a někteří občané platí také poplatek za pronájem obecního pozemku.

Poplatky vybíráme v úředních hodinách na OÚ – pondělí, středa od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Poplatky je také možno hradit na účet obce, č. ú. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo popisné vašeho RD.

Současně upozorňujeme, že pro rok 2016 jsou zavedeny známky na popelnice, které obdržíte při uhrazení poplatku za odpad.

Dále také budeme vybírat pro firmu 3C spol. s r. o. poplatek za kabelovou televizi, který pro letošní rok činí 500 Kč.

Přihlašovací lístek na odpad – viz druhá strana

Přihlašovací lístek na odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Částka za osobu nebo objekt k rekreaci pro rok 2016 je 500 Kč. Poplatek je také možno uhradit na účet obce 15923641/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu. Sdělení pro OÚ Jinačovice (správce poplatku) o osobách, za které je poplatek odváděn:

Jméno  příjmení rok narození Jinačovice č. p. …………

………………………………………………………….

………………………………………………………….
 
………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Částka celkem……………….… Kč

Podpis osoby, která za domácnost poplatek odvádí: ………………………..

V případě, že platíte za objekt k rekreaci, vyplňte číslo popisné tohoto domu v Jinačovicích, Vaše jméno a příjmení, vynechejte rok narození a místo něho napište svoji trvalou adresu, kde bydlíte.

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2016.Vytvořeno 29.1.2016 14:04:29 | přečteno 1176x | jan.kazda