obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, leden 2017

Vážení občané,

1) veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 26. 1. 2017 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Hlavním bodem bude schválení rozpočtu pro letošní rok. Po skončení zasedání bude následovat beseda o výsledcích měření znečištění ovzduší s odborníky z odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

2) Mateřská škola Jinačovice pořádá v sobotu 18. 2. 2017 v Hostinci u Střížů Dětský maškarní karneval. Začátek ve 14:00 hod., bohatá tombola, soutěž o nejkrásnější masku.

3) Oznamujeme Vám, že vybíráme místní poplatky na rok 2017. Jedná se o poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osoba/rok, poplatek za psa 150 Kč/rok a někteří občané platí také poplatek za pronájem obecního pozemku.

Poplatky vybíráme v úředních hodinách na OÚ – pondělí, středa od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Poplatky je možno hradit na účet obce, č. ú. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo popisné vašeho RD.

Současně upozorňujeme, že pro rok 2017 jsou opět zavedeny známky na popelnice, které obdržíte při uhrazení poplatku za odpad.

Dále také budeme vybírat pro firmu 3C spol. s r. o. poplatek za kabelovou televizi, který pro letošní rok činí 500 Kč.

Současně upozorňujeme na změnu nájemného za pronajatá parkovací místa na obecních pozemcích, kdy se nájemné za jedno parkovací místo zvyšuje ze 150 Kč/rok na 300 Kč/rok.

Přihlašovací lístek na odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Částka za osobu nebo objekt k rekreaci pro rok 2017 je 500 Kč. Poplatek je také možno uhradit na účet obce 15923641/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu. Sdělení pro OÚ Jinačovice (správce poplatku) o osobách, za které je poplatek odváděn:

Jméno  příjmení rok narození Jinačovice č. p. …………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Částka celkem ........................... Kč

Podpis osoby, která za domácnost poplatek odvádí: ...............................

V případě, že platíte za objekt k rekreaci, vyplňte číslo popisné tohoto domu v Jinačovicích, Vaše jméno a příjmení, vynechejte rok narození a místo něho napište svoji trvalou adresu, kde bydlíte.

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2017.


Vytvořeno 11.1.2017 14:16:11 | přečteno 703x | jan.kazda