obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, leden 2018

Vážení občané,

1) níže uvádíme termín svozu tříděného odpadu z jednotlivých domácností (pytlový sběr) na měsíc leden:

papír + plast: 11. 1. (čtvrtek)

Pytle s vytříděným odpadem nachystejte v den svozu před Váš dům. Co se týče oblastí, kam se nedostane svozový vůz (jedná se o lokalitu Stráň a za Skálou), je nutno připravit pytle s vytříděným odpadem ve čtvrtek 11. 1. ráno. Pytle budou svezeny technickým pracovníkem obce.

Termíny svozu na další měsíce budou zveřejněny v průběhu ledna na vývěsce a obecním webu.

Znovu doporučujeme občanům, aby si před dalším svozem vytříděného papíru a plastu zkontrolovali svůj účet na www.mojeodpadky.cz. Může se stát, že nedojde k načtení kódu (kód špatně čitelný, nalepený apod.). Přístupové údaje pro Váš účet naleznete na listu s vytištěnými kódy. Pokud by k načtení svozu (ať už plastu či papíru) opravdu nedošlo, pro nápravu kontaktujte správce motivačního systému na e-mailu: bradacova.isnoit@gmail.com. Pokud nemáte k dispozici internet, můžete využít kancelář OÚ, kde to s Vámi rádi zkontrolujeme a případně také zkontaktujeme správce.

Kódy doporučujeme na pytle s vytříděným odpadem lepit podle instrukcí, které byly doručeny do jednotlivých domácností – nalepí se na kousek tvrdšího papíru (např. lepenka) a takto se přiváže na pytel (tzn. kód nelepit přímo na pytel, může se ohnout, nenačíst…).

V rámci motivačního systému bude u všech domácností nadále zohledněno také to, kolik vyprodukují směsného odpadu, tzn., jak často přistavují nádoby se směsným odpadem k vývozu. Znovu Vás tedy žádáme, abyste popelnici předkládali ke svozu až v momentě, kdy ji budete mít zcela naplněnou – popelnice jsou označeny čárovým kódem a je evidována každá vyvezená popelnice (i když je zaplněna třeba jen půlka). Pokud  nechcete popelnici nechat vyvézt a máte ji trvale uloženou před RD, označte ji cedulkou „nevyvážet“ (+ příp. datum).

2) Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 12. a 13. 1. 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018. V Jinačovicích bude jeden volební okrsek se sídlem v sále Obecního úřadu v Jinačovicích.

3) Z důvodu přechodu na EET lze poplatek za kabelovou televizi hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný). V případě platby přes SIPO dodejte spojovací číslo do kanceláře OÚ nebo je zavolejte na tel.: 545 235 295 (účetní provozovatele KTV). Výše poplatku a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2018).

Poplatky za odpad za rok 2018 se budou vybírat až od března 2018 (splatnost zůstává do 31. 5. 2018), důvodem je přechod na motivační systém, kdy pro stanovení výše poplatku bude třeba vyhodnotit údaje za předchozí období. Poplatky za pronájem obecních pozemků je možné hradit na účet obce, č. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD. Případnou platbu v hotovosti na OÚ doporučujeme provést až současně s platbou za odpad, čili od března 2018. Splatnost poplatků je do 31. 5. 2018.

4) Zastupitelstvo obce Jinačovice pořádá v pátek 19. 1. tradiční Obecní ples – pozvánku naleznete níže.

plakat

5) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 24. 1. 2018 od 19:30 hod. v Hostinci u Střížů. Hlavním bodem bude schválení rozpočtu pro letošní rok.

6) Oznamujeme, že ve dnech 5. 2. až 9. 2. 2018 bude uzavřena kancelář obecního úřadu (ověřování, výpisy, místní poplatky).

7) Obec Jinačovice, Trnůvka a Sokol Jinačovice pořádají v sobotu 10. 2. 2018 jinačovické ostatky. Program začíná v 10 hod. na dvoře obecního úřadu vepřovými hody, ve 12 hod. zde dojde k předání ostatkového práva a bude zahájen ostatkový průvod, který se odtud vydá na obchůzku po vsi. Ostatková slavnost pokračuje večerní zábavou od 20 hod. v Hostinci u Střížů s DJ Čadkem, vstup v maskách je vítán. Srdečně všechny zveme na ochutnávku zabijačkových specialit i na večerní zábavu!!

8) Mateřská škola Jinačovice pořádá v sobotu 24. 2. 2018 v Hostinci u Střížů Dětský maškarní karneval. Začátek ve 14:00 hod., bohatá tombola, soutěž o nejhezčí masku.

9) Nové telefonní číslo do kanceláře obecního úřadu je 608 887 804.


Vytvořeno 9.1.2018 13:48:24 | přečteno 1082x | jan.kazda