obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, leden 2020

Vážení občané,

1) jinačovický cestovatel dobrodruháček Milan Štourač pořádá ve čtvrtek 30. ledna 2020 cestopisnou besedu s výstavkou suvenýrů na téma Peru, I. část. Místo konání: sál OÚ, začátek: 18 hod. V případě zájmu se v jiném termínu, který bude upřesněn, uskuteční II. část. Vstupné dobrovolné.

2) Mateřská škola Jinačovice zve všechny děti na maškarní karneval, který se uskuteční v sobotu 1. února v Hostinci u Střížů. Začátek ve 14:00 hod., bohatá tombola, soutěž o nejhezčí masku.

3) Sokol Jinačovice, Trnůvka a obec pořádají v sobotu 8. února jinačovické ostatky. Sraz masek ve 13 hod. u kapličky, kde proběhne předání ostatkového práva, bude následovat průvod maškar obcí, od 20 hod. pokračuje v Hostinci u Střížů ostatková zábava. Všichni jsou srdečně zváni.

4) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 12. února v 19:00 hod. v sále OÚ. Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu pro letošní rok.

5) Obec Jinačovice ve spolupráci s Centrálou u Kašny pořádá v sobotu 22. února vepřové hody. Místem konání bude tentokrát náves s přilehlou restaurací, začátek ve 12 hod. Srdečně zveme všechny občany.

6) Dne 31. března bude v naší obci zahájen přechod na novou vysílací síť DVB-T2. Pokud máte doma starší televizi, která nepodporuje DVB-T2, budete si muset pořídit  set-top-box pro DVB-T2. Stávající provozovatel kabelové televize neplánuje možnost pořízení set-top-boxů hromadně, každá domácnost si to bude muset zajistit sama. V současné nabídce programů kabelové televize již běží programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport a ČT:D/art v síti DVB-T2, můžete si tedy vyzkoušet, zda Váš televizor síť DVB-T2 podporuje – je třeba nově naladit programy, které v síti DVB-T2 rozpoznáte tak, že u nich v pravém horním rohu obrazovky nebude zobrazen piktogram v podobě vysílače s vykřičníkem (výše uvedené programy naladíte pouze u novějších televizorů).

7) Upozorňujeme, že svozová společnost odpadů nebude svážet popelnice neoznačené příslušným kódem. Zároveň Vás žádáme, abyste si stávající kódy na Vašich nádobách zkontrolovali. Pokud jsou poškozené, nečitelné, je nutné je nahradit novým kódem, který Vám rádi vydáme na OÚ.

8) Poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků za rok 2020 se budou vybírat od února 2020 (splatnost zůstává do 31. 5. 2020). Mění se základní sazba poplatku za odpad, která se snižuje na 500 Kč z důvodu vyšší vytříděnosti odpadů a tím nižších nákladů na svoz odpadu. Přihlašovací lístek (viz níže) vyplňte a doručte na OÚ, jak v případě platby na pokladně OÚ, tak bezhotovostní platby (stačí poslat na e-mail obec@obecjinacovice.cz). Výše poplatku za psa zůstává stejná (150 Kč, pro důchodce 100 Kč, za druhého a dalšího psa 100 Kč).

Poplatek za kabelovou televizi se zvyšuje na 600 Kč a bude se opět hradit převodem načíslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6=006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný), nebo přes SIPO. Stávající platby přes SIPO – změnu výše platby si zajistí provozovatel KTV. Splatnost zůstává stejná – do 31. 5.

Přihlašovací lístek na odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Základníčástka za osobu nebo objekt k rekreaci pro rok 2020 je 500 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 500 Kč. Poplatek je také možno uhradit na účet obce 15923641/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu. Sdělení pro OÚ Jinačovice (správce poplatku) o osobách, za které je poplatek odváděn:

Jméno příjmení rok narození Jinačovice č. p. ……………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Částka celkem …………… Kč

Podpis osoby, která za domácnost poplatek odvádí: ……………………

V případě, že platíte za objekt k rekreaci, vyplňte číslo popisné tohoto domu v Jinačovicích, Vaše jméno a příjmení, vynechejte rok narození a místo něho napište svoji trvalou adresu, kde bydlíte.

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2020.

 


Vytvořeno 23.1.2020 8:23:49 | přečteno 1180x | jan.kazda