obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, listopad 2017

Vážení občané,

1) v rámci rekonstrukce místních komunikací v lokalitě kolem hřiště a v Chaloupkách probíhají práce v úseku Chaloupky – dolní, kde se mění žlaby a bude probíhat rekonstrukce chodníků, a v uličce. Od příštího týdne (od 13. 11.) bude do úseků, kde se měnily všechny konstrukční vrstvy, uloženo kamenivo, které bude následně prolito betonem, na to bude navazovat asfaltování (přibližně od 20. 11.). Některé úseky proto mohou být úplně uzavřeny.

2) Níže uvádíme termíny svozu tříděného odpadu z jednotlivých domácností (pytlový sběr) na měsíce listopad a prosinec:

papír + plast: 16. 11. (čtvrtek) a 14. 12. (čtvrtek)

Pytle s vytříděným odpadem opět nachystejte v den svozu před Váš dům. Co se týče oblastí, kam se nedostane svozový vůz (jedná se o lokalitu Stráň a za Skálou), je nutno připravit pytle s vytříděným odpadem ve čtvrtek 16. 11. a 14. 12. ráno a to jak plast, tak papír. Pytle budou svezeny technickým pracovníkem obce najednou.

Z lokalit, ve kterých probíhá rekonstrukce komunikací (kolem hřiště + Chaloupky), pytle sveze také technický pracovník obce.

Nadále platí naše doporučení, abyste si před dalším svozem vytříděného papíru a plastu zkontrolovali svůj účet na www.mojeodpadky.cz. Někdy se může stát, že nedojde k načtení kódu (kód špatně čitelný, nalepený apod.). Přístupové údaje pro Váš účet naleznete na listu s vytištěnými kódy. Pokud by k načtení svozu (ať už plastu či papíru) opravdu nedošlo, pro příp. nápravu kontaktujte správce motivačního systému (bradacova.isnoit@gmail.com).

Pytle s vytříděným odpadem z lokality u tenisu a Pláňava, které se svážely v průběhu října, budou zaevidovány až s listopadovým svozem (pytle dodatečně svážel technický pracovník obce, protože svozová firma dané lokality vynechala, pytle jsou dočasně umístěny v obecních prostorách).

Kódy doporučujeme na pytle s vytříděným odpadem lepit podle instrukcí, které byly doručeny do jednotlivých domácností – nalepí se na kousek tvrdšího papíru (např. lepenka) a takto se přiváže na pytel (tzn. kód nelepit přímo na pytel, může se ohnout, nenačíst…).

Znovu připomínáme, že u všech domácností bude nadále zohledněno také to, kolik vyprodukují směsného odpadu, tzn., jak často přistavují nádoby se směsným odpadem k vývozu. Znovu Vás tedy žádáme, abyste popelnici předkládali ke svozu až v momentě, kdy ji budete mít zcela naplněnou – popelnice jsou označeny čárovým kódem a je evidována každá vyvezená popelnice (i když je zaplněna třeba jen polovina).

V minulých zprávách bylo uvedeno, jak správně třídit papír a plast, k tomu doplňujeme informaci, jakými symboly bývají obaly z plastu a papíru obvykle označeny – viz níže.

Plast:

plast

Papír:

papir

3) Žádáme Vás o spolupráci při přípravě na zimní údržbu místních komunikací. Parkujte prosím svoje vozidla na vlastních pozemcích, nikoliv na veřejné komunikaci nebo chodníku. Usnadníte tím zimní údržbu a snížíte riziko případně vzniklých škod na zaparkovaných vozech. Dále Vás upozorňujeme, že při parkování na místních komunikacích musí být dodržena průjezdnost komunikace pro vozy svozové firmy odpadů a složky integrovaného záchranného systému. Pokud budete muset z důvodu špatné sjízdnosti místních kopců parkovat na návsi, dbejte na zachování průjezdnosti pro autobus. Označte si prosím popelnici číslem popisným, aby při nutnosti dopravit popelnice ke sběrnému vozu bylo možné je vrátit k příslušnému domu.

4) TJ Sokol Jinačovice všechny srdečně zve na tradiční lampionový průvod, který se bude konat 17. 11. 2017. Sraz je mezi 16:30 a 17:00 hod. na sokolském hřišti v Jinačovicích, bude se podávat čaj, grog a svařené víno. Lampiony s sebou. Průvod bude zahájen malým ohňostrojem.

5) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 22. 11. 2017 od 19:30 hod. v Hostinci u Střížů. Podrobný program bude nejpozději týden před zasedáním zveřejněn na vývěsce nebo obecním webu (elektronická úřední deska).

6) Obec Jinačovice pořádá slavnostní vítání nových občánků v první adventní neděli 3. 12. 2017 v 15:00 hod. v sále obecního úřadu. Následně v 16:00 hod. na dvoře obecního úřadu proběhne rozsvícení vánočního stromu, které bude spojeno s kulturním vystoupením dětí mateřské školy, Trnůvka zazpívá a představí betlém s živými zvířátky a anděly, zároveň bude probíhat jarmark keramických a jiných výrobků MŠ. Dále se bude prodávat vánoční punč a cukroví. Během jarmarku bude k dispozici společenský sál obecního úřadu, kde budou připraveny výtvarné dílny pro děti. Srdečně zveme všechny občany.

7) Na OÚ vzniká seznam domácností, které mají zájem, aby je v úterý 5. 12. navštívil Mikuláš s čerty. Pokud máte zájem, můžete se přihlásit do pondělí 4. 12. do 17 hod. na OÚ. Seznam domácností bude následně předán místním čertům a Mikulášovi.

8) Z důvodu přechodu na EET se bude příští rok poplatek za kabelovou televizi hradit buď převodem na účet (variabilní symbol a číslo účtu budou posléze upřesněny) nebo přes SIPO (v tomto případě bude nutné dodat spojovací číslo). Výše poplatku a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2018). Poplatky za odpad za rok 2018 se budou vybírat až od března 2018 (splatnost zůstane do31. 5. 2018), důvodem je přechod na motivační systém, kdy pro stanovení výše poplatku bude třeba vyhodnotit údaje za předchozí období.
Vytvořeno 7.11.2017 10:06:00 | přečteno 545x | jan.kazda