obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, listopad 2019

Vážení občané,

Sokol Jinačovice a Obec Jinačovice srdečně zvou všechny občany k přátelskému setkání u příležitosti

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE.

Sejdeme se v neděli 17. listopadu v 15 hod. na sokolském hřišti, kde společně zasadíme lípu a otevřeme nové víceúčelové hřiště.

Odpoledne vyvrcholí lampionovým průvodem, který vyjde po setmění směrem k obecnímu úřadu. Zajištěno bude občerstvení. Shromáždění je povoleno a nikdo je nebude rozhánět.

2) Upozorňujeme Vás, že pokud opad listí a plodů z Vašeho stromu znečišťuje veřejná prostranství (chodníky, komunikace apod.), je třeba, abyste je uklidili. Tato povinnost vyplývá z občanského zákoníku. Děkujeme těm občanům, kteří tak již nyní činí. 

3) Zima se blíží a proto Vás opět žádáme o spolupráci při přípravě na zimní údržbu místních komunikací. Parkujte prosím svoje vozidla na vlastních pozemcích, nikoliv na veřejné komunikaci nebo chodníku. Usnadníte tím zimní údržbu a snížíte riziko případně vzniklých škod na zaparkovaných vozech. Dále upozorňujeme, že při parkování na místních komunikacích musí být dodržena průjezdnost komunikace pro vozy svozové firmy odpadů a složky integrovaného záchranného systému. Pokud budete muset z důvodu špatné sjízdnosti místních kopců parkovat na návsi, dbejte na zachování průjezdnosti pro autobus. Označte si prosím popelnici číslem popisným, aby při nutnosti dopravit popelnice ke sběrnému vozu bylo možné je potom vrátit k příslušnému domu.

4) Obec Jinačovice pořádá slavnostní vítání nových občánků v první adventní neděli 1. prosince v 15:00 hod. v sále obecního úřadu. V 16:00 hod. na dvoře obecního úřadu proběhne rozsvícení vánočního stromu, které bude spojeno s kulturním vystoupením dětí mateřské školy, Trnůvka zazpívá a představí betlém s živými zvířátky, zároveň bude probíhat jarmark výrobků MŠ. Bude se prodávat vánoční punč, cukroví a domácí klobásky z udírny. V sále obecního úřadu budou probíhat výtvarné dílničky pro děti. Srdečně všechny zveme.

5) Na obecním úřadu vzniká seznam domácností, které mají zájem, aby je ve čtvrtek 5. prosince navštívil Mikuláš s čerty. Pokud chcete, můžete se přihlásit do středy 4. prosince v kanceláři OÚ.

6) Mateřská škola Jinačovice a obecní úřad srdečně zvou všechny seniory na vánoční besídku, která se uskuteční v úterý 17. prosince v 9:30 hod. Občerstvení zajištěno.

7) Obec Jinačovice připravuje pro jubilejní rok 2020 obecní stolní kalendář, který následně obdrží každá domácnost. Kalendáře bude možné vyzvednout při rozsvícení vánočního stromu v neděli 1. 12., poté v úředních hodinách na OÚ.

Vytvořeno 7.11.2019 11:28:21 | přečteno 592x | jan.kazda