obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, prosinec 2015

Vážení občané,

1) upozorňujeme Vás, že od neděle 13. 12. 2015 je platný nový jízdní řád linky č. 302. V novém jízdním řádu nedošlo k žádným změnám, jízdní řád je dostupný na www.idsjmk.cz., příp. na OÚ.

2) Obecní úřad upozorňuje občany topící tuhými palivy, že ve stacionárních zdrojích (kamna, kotle) je zakázáno spalovat jakékoliv odpady určené k ekologické likvidaci, jako jsou palety či jiný odpad navážený ze staveb či demolic. Konkrétně jednorázové palety bývají chemicky ošetřeny, případně napuštěny přípravky na ochranu před škůdci a jejich spalováním při nízkých teplotách dochází k zamořování ovzduší karcinogenními látkami, které vážně ohrožují veřejné zdraví. Zároveň se jedná o porušování zákona o ochraně ovzduší, za které může Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí, uložit pokutu ve výši 50 000 Kč.

3) Trnůvka, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat na Tři sestry aneb jinačovický živý Betlém zase trochu jinak. Divadelní představení se bude konat v sobotu 19. 12. 2015 v 16:00 a 18:00 hod. v Hostinci u Střížů. Vstupné dobrovolné.

4) Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 21. 12. 2015 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Mimo jiné se bude řešit koupě pozemku pod komunikací na Skalkách, zastupitelstvo také rozhodne o dalším postupu ve věci komunikace Sýčky a jejího financování ze strany obce.

5) Oznamujeme Vám, že ve dnech 22. 12. až 31. 12. 2015 bude obecní úřad uzavřen. Obecní knihovna Jinačovice bude uzavřena 25. 12. 2015 a 1. 1. 2016.

6) Pojízdná prodejna s živými rybami (Pohořelický kapr; p. Ševčík) přijede do naší obce v pondělí 21. 12. v 9:30 hod. a ve středu 23. 12. v 9:30 hod. Prodej se uskuteční po dobu asi půlhodiny dle zájmu občanů. V nabídce budou – kapr I. třída (do váhy 2,5 kg): 88 Kč/kg, kapr výběr (nad 2,5 kg): 96 Kč/kg, amur: 105 Kč/kg, tolstolobik: 65 Kč/kg.

7) Soukromý prodejce pan Hrabal oznamuje, že bude prodávat živé ryby u obecního úřadu ve středu 23. 12. 2015 v 11:00 hod., zdrží se dle zájmu občanů. Ceny prodávaných ryb – kapr I. třída: 80 Kč/kg, kapr výběr: 90 Kč/kg. Na požádání ryby zabije a vykuchá zdarma.

8) Svoz popelnic přes vánoční svátky zůstává nezměněn, popeláři přijedou do naší obce v pátek 25. 12. 2015.

9) Zapisování stavu vodoměrů provede pracovnice Vodárenské akciové společnosti, provoz Tišnov, ve dnech od 4. 1. do 8. 1. 2016. Údaje o stavu vodoměru můžete nechat na dveřích apod. nebo vhodit do schránky obecního úřadu. 

10) V neděli dne 10. 1. 2016 bude v obci probíhat Tříkrálová sbírka. Zájemci o koledování se mohou spojit s koordinátorkou sbírky Kateřinou Dobiášovou (tel. 777 603 290). Sraz koledníků bude v 12:30 hod. v sále obecního úřadu. Prosíme občany o vlídné přijetí koledníků.

11) Obecní ples se bude konat v sobotu 16. 1. 2016 od 20:00 hod. v sále Hostince u Střížů. Hraje skupina P. F. MEN. Předprodej vstupenek bude v neděli 10. 1. 2016 od 13:00 do 14:00 hod. v Hostinci u Střížů.

12) Jihomoravský kraj začne v průběhu ledna 2016 přijímat žádosti o tzv. kotlíkové dotace. Cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

Přejeme Vám krásné a poklidné vánoční svátky,

hodně štěstí a především zdraví v roce 2016.


Vytvořeno 17.12.2015 15:08:04 | přečteno 1319x | jan.kazda