obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, prosinec 2017

Vážení občané,

1) níže uvádíme termíny svozu tříděného odpadu z jednotlivých domácností (pytlový sběr) na měsíc prosinec:

papír + plast: 14. 12. (čtvrtek)

Pytle s vytříděným odpadem opět nachystejte v den svozu před Váš dům. Co se týče oblastí, kam se nedostane svozový vůz (jedná se o lokalitu Stráň a za Skálou), je nutno připravit pytle s vytříděným odpadem ve čtvrtek 14. 12. ráno a to jak plast, tak papír. Pytle budou svezeny technickým pracovníkem obce.

Znovu doporučujeme občanům, aby si před dalším svozem vytříděného papíru a plastu zkontrolovali svůj účet na www.mojeodpadky.cz. Někdy se může stát, že nedojde k načtení kódu (kód špatně čitelný, nalepený apod.). Přístupové údaje pro Váš účet naleznete na listu s vytištěnými kódy. Pokud by k načtení svozu (ať už plastu či papíru) opravdu nedošlo, pro příp. nápravu kontaktujte správce motivačního systému (bradacova.isnoit@gmail.com). Pokud nemáte k dispozici internet, můžete využít kancelář OÚ, kde to s Vámi rádi zkontrolujeme a případně také zkontaktujeme správce.

Kódy doporučujeme na pytle s vytříděným odpadem lepit podle instrukcí, které byly doručeny do jednotlivých domácností – nalepí se na kousek tvrdšího papíru (např. lepenka) a takto se přiváže na pytel (tzn. kód nelepit přímo na pytel, může se ohnout, nenačíst…).

V rámci motivačního systému bude u všech domácností nadále zohledněno také to, kolik vyprodukují směsného odpadu, tzn., jak často přistavují nádoby se směsným odpadem k vývozu. Znovu Vás tedy žádáme, abyste popelnici předkládali ke svozu až v momentě, kdy ji budete mít zcela naplněnou – popelnice jsou označeny čárovým kódem a je evidována každá vyvezená popelnice (i když je zaplněna třeba jen půlka). Dále upozorňujeme občany, že pytle se směsným odpadem uložené u popelnic (i zvlášť) se nebudou od ledna 2018 vyvážet.

Všem domácnostem, které se do nového systému již zapojily, velice děkujeme, a doufáme, že se počet zapojených nadále navýší.

2) Mateřská škola Jinačovice zve všechny seniory na Vánoční besídku, která se bude konat ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 9:30 hod. v sále obecního úřadu. Pro všechny bude připraven malý dárek a občerstvení od obecního úřadu. Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru s dětmi z naší školky. Pokud má někdo problém dopravit se na OÚ (omezená pohyblivost apod.), předem nám zavolejte (546 223 243, 724 183 480), rádi pro Vás přijedeme a poté zase odvezeme zpět.

3) Trnůvka si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení "Není kapr jako kapr“, které se bude konat v sobotu 16. 12. 2017 v 15:00 a 17:00 hod. v Hostinci u Střížů. Po skončení představení pokračuje beseda u cimbálu s CM Kyničan. Vstupné dobrovolné.

4) V poslední době zásobují neznámí třídiči kontejner na kovy plastovými obaly. Většinou se jedná o výrobky ozn. PP (polypropylen), jde tedy o plasty (např. obaly od brambůrek), i když jsou zevnitř stříbrné a to možná někomu připomíná kov. Uvedené obaly třiďte jako plasty. Děkujeme.

5) Pojízdná prodejna s živými rybami (Pohořelický kapr – p. Ševčík) přijede do naší obce ve čtvrtek 21. 12. v 9:30 hod. a v sobotu 23. 12. v 9:30 hod. Prodej se uskuteční po dobu asi půlhodiny podle zájmu občanů. V nabídce budou – kapr I. třída (do váhy 2,5 kg): 96 Kč/kg, kapr výběr (nad 2,5 kg): 100 Kč/kg, amur: 115 Kč/kg, tolstolobik: 70 Kč/kg.

6) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 21. 12. od 20:00 hod. v Hostinci u Střížů. Podrobný program bude nejpozději týden před zasedáním zveřejněn na vývěsce nebo obecním webu (elektronická úřední deska).

7) Soukromý prodejce pan Hrabal oznamuje, že bude prodávat živé ryby u obecního úřadu v sobotu 23. 12. v 11:00 hod., zdrží se dle zájmu občanů. Ceny prodávaných ryb – kapr I. třída: 82 Kč/kg, kapr výběr: 92 Kč/kg. Na požádání ryby zabije a vykuchá zdarma.

8) Oznamujeme Vám, že ve dnech 22. 12. až 29. 12. 2017 bude obecní úřad uzavřen. Provoz obecní knihovny ve dnech 22. 12. a  29. 12. 2017 zůstává beze změn.

9) Zapisování stavu vodoměrů bude provádět Vodárenská akciová společnost, provoz Tišnov, ve dnech od 2. 1. do 12. 1. 2018. Údaje o stavu vodoměru můžete v případě nepřítomnosti nechat na dveřích, poslat na e-mail bucek@vasbv.cz, příp. v sms na číslo 603 555 296, nebo vhodit do schránky obecního úřadu.

10) V neděli dne 7. 1. 2018 bude v obci probíhat Tříkrálová sbírka. Zájemci o koledování se mohou spojit s koordinátorkou sbírky Kateřinou Dobiášovou (tel. 777 603 290). Sraz koledníků bude ve 12:30 hod. v sále obecního úřadu. Prosíme občany o vlídné přijetí koledníků.

11) Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 12. a 13. 1. 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018. V Jinačovicích bude jeden volební okrsek se sídlem v sále Obecního úřadu v Jinačovicích.

12) Obecní ples se bude konat v pátek 19. 1. 2018 od 20:00 hod. v sále Hostince u Střížů. Hraje skupina Merllin. Předprodej vstupenek bude v sobotu 13. 1. 2018 od 17:00 do 18:00 hod. v Hostinci u Střížů.

13) Z důvodu přechodu na EET lze poplatek za kabelovou televizi hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný). V případě platby přes SIPO dodejte spojovací číslo do kanceláře OÚ nebo je zavolejte na tel.: 545 235 295 (účetní provozovatele KTV). Výše poplatku a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2018). Poplatky za odpad za rok 2018 se budou vybírat až od března 2018 (splatnost zůstane do 31. 5. 2018), důvodem je přechod na motivační systém, kdy pro stanovení výše poplatku bude třeba vyhodnotit údaje za předchozí období. 

Přejeme Vám příjemně prožité vánoční svátky, hodně štěstí a především zdraví v roce 2018!!

zvon


Vytvořeno 8.12.2017 11:42:47 | přečteno 710x | jan.kazda