obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, prosinec 2018

Vážení občané,

1) Základní umělecká škola Universum zve všechny občany na vánoční koncert, který se uskuteční v pátek 14. prosince v 17 hod. v sále Hostince u Střížů.

2) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 18. 12. od 19:30 hod. v sáleobecního úřadu. Program je zveřejněn na vývěsce nebo obecním webu (elektronická úřední deska). Schvalovat se bude mimo jiné odkoupení Bistra.

3) Pojízdná prodejna s živými rybami (Pohořelický kapr – p. Ševčík) přijede do naší obce v pátek 21. 12. v 9:30 hod. a v neděli 23. 12. v 9:30 hod.Prodej se uskuteční u obecního úřadu po dobu asi půlhodiny podle zájmu občanů. Nabízí: kapr I. třída (do váhy 2,5 kg): 100 Kč/kg, kapr výběr (nad 2,5 kg): 108 Kč/kg,amur: 120 Kč/kg, tolstolobik: 70 Kč/kg.

4) Tradiční divadelní představení Trnůvky tentokrát nazvané „Když ženě chybí muž“ s následným vánočním posezením proběhne v sobotu 22. 12. v 15 a 17 hod. v sále Hostince u Střížů.

5) Soukromý prodejce pan Hrabal bude prodávat živé ryby u obecního úřadu v neděli 23. 12. v 11:00 hod., zdrží se dle zájmu občanů. Ceny prodávaných ryb – kapr I. třída: 85 Kč/kg, kapr výběr: 95 Kč/kg. Na požádání ryby zabije a vykuchá zdarma.

6) Oznamujeme Vám, že ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. bude obecní úřad uzavřen. Provoz obecní knihovny v pátek 28. 12. zůstává beze změn.

7) Zapisování stavu vodoměrů bude provádět Vodárenská akciová společnost, provoz Tišnov, ve dnech od 2. 1. do 11. 1. 2019. Údaje o stavu vodoměru můžete v případě nepřítomnosti nechat na dveřích, poslat na e-mail bucek@vasbv.cz, příp. v sms na číslo 603 555 296, nebo vhodit do schránky obecního úřadu. 

8) V neděli dne 6. 1. 2019 bude v obci probíhat Tříkrálová sbírka. Zájemci o koledování se mohou spojit s koordinátorkou sbírky Kateřinou Dobiášovou (tel. 777 603 290). Sraz koledníků a jejich doprovodu bude ve 12:15 hod. v sále obecního úřadu.

9) Obecní ples se bude konat v pátek 18. 1. 2019 od 20:00 hod. v sále Hostince u Střížů. Hraje skupina Ronáta. Předprodej vstupenek proběhne v sobotu 12. 1. 2019 od 17:00 do 18:00 hod. v Hostinci u Střížů.

10) Poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků zarok 2019 se budou vybírat odúnora 2019 (splatnost zůstane do 31. 5. 2019). Poplatek za kabelovou televizi se bude opět hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný). V případě platby přes SIPO dodejte spojovací číslo do kanceláře OÚ nebo je zavolejte na tel.: 545 235 295 (účetní provozovatele KTV).  Výše poplatku a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2019).  

11) Níže je uveden rozvrh svozů vytříděného odpadu z domácností (pytlový sběr) na rok 2019 – žlutě označen svoz plastů, modře svoz papíru (zůstává stejné, jako doposud – vždy ve čtvrtek před svozem popelnic/směsného odpadu).

kal 

Přejeme Vám příjemně prožité vánoční svátky,

hodně štěstí a především zdraví v roce 2019!!


Vytvořeno 13.12.2018 9:23:02 | přečteno 772x | jan.kazda