obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, říjen, listopad 2015

Vážení občané,

1) žádáme Vás o spolupráci při přípravě na zimní údržbu místních komunikací. Parkujte prosím svoje vozidla na vlastních pozemcích, nikoliv na veřejné komunikaci nebo chodníku. Usnadníte tím zimní údržbu a snížíte riziko případně vzniklých škod na zaparkovaných vozech. Dále Vás upozorňujeme, že při parkování na místních komunikacích musí být dodržena průjezdnost komunikace pro vozy svozové firmy odpadů a složky integrovaného záchranného systému. Pokud budete muset z důvodu špatné sjízdnosti místních kopců parkovat na návsi, dbejte na zachování průjezdnosti pro autobus. Označte si prosím popelnici číslem popisným, aby při nutnosti dopravit popelnice ke sběrnému vozu bylo možné je vrátit k příslušnému domu. Po obci byly rozmístěny nádoby se štěrkem, který můžete v případě potřeby použít k posypu.

2) Svozová firma odpadů SITA upozorňuje, že popel k vysypání musí být úplně vychladlý, jinak není možné z bezpečnostních důvodů popelnici vysypat do sběrného vozu.

3) Během listopadu a počátkem prosince bude probíhat oprava komunikace za skálou, kde může dojít k dočasným dopravním omezením. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v dané lokalitě.

4) Paní Jiřina Hošková z Jinačovic nabízí různé typy masáží (harmonizační léčivá, čínská masáž TUINA, reflexní masáž, masáž na posílení imunity a další). Více informací a objednávky Vám poskytne na tel. 737 524 313.

5) Dětský klubík „Lesní studánka“ zve na pravidelná středeční setkání, která probíhají od 10:45 do 12:00 hod. v prostorách sálu OÚ Jinačovice. Jedná se o pohybové aktivity pro rodiče s dětmi podle nejmodernějších vědeckých poznatků, tato unikátní celosvětově rozšířená metoda v sobě kombinuje prvky jógy pro děti, tai-chi a chi-kungu, rozvíjí zdravý vývoj dítěte, jeho optimální růst, motorické schopnosti, fyzickou zdatnost a psychickou stabilitu. Posiluje rovněž imunitu, psychickou odolnost a duševní rovnováhu. Setkání probíhají formou přátelské rodinné atmosféry, kde si se svými dětmi můžete protáhnout a harmonizovat tělíčka, ale můžete také navázat i nové kontakty a přátelství.

6) Společnost E.ON upozorňuje vlastníky pozemků na ořez, popř. odstranění, dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy. Pokud tak nebude učiněno v termínu do 31. 12. 2015, mohou pracovníci dané společnosti vstoupit na dotčené pozemky a provést nezbytné zásahy vlastními prostředky.

7) TJ Sokol Jinačovice všechny srdečně zve na tradiční lampionový průvod, který se bude konat 17. 11. 2015. Sraz je v 17:00 hod. na sokolském hřišti v Jinačovicích, bude se podávat čaj a grog. Lampiony s sebou. Na závěr je připraven malý ohňostroj.

8) TJ Sokol Jinačovice pořádá tradiční zájezd do vinného sklípku tentokrát do Mikulova, který se koná v sobotu 21. 11. 2015, odjezd v 16:00 hod. od OÚ, návrat v neděli kolem 2 hod. ranní. Cena 500 Kč/osoba (degustace + teplá večeře + studené mísy) a 125 Kč bus/osoba. Hlásit se můžete u pana Martina Kloudy na tel. 603 851 550.

9) Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Na zasedání se bude řešit schválení prodeje obecních pozemků v lokalitě Sýčky, bude stanoven další postup obce v záležitosti dokončení komunikace Sýčky (Člupky) a její možné financování ze strany obce. Konkrétní program bude v průběhu příštího týdne zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce. Současně bude zahájena průzkumná kampaň ke Strategickému rozvojovému plánu obce Jinačovice, který se v současné době zpracovává.

10) Obec Jinačovice pořádá slavnostní vítání nových občánků v první adventní neděli 29. 11. 2015 v 15:00 hod. v Hostinci u Střížů. Následně v 16:30 hod. na dvoře obecního úřadu proběhne rozsvícení vánočního stromu, které bude spojeno s kulturním vystoupením dětí mateřské školy, vystoupením souborů Trnůvka, jarmarkem keramických a jiných výrobků MŠ. S rozsvícením stromečku nám pomohou sami andělé. Dále se bude prodávat vánoční punč a cukroví. Během jarmarku bude k dispozici společenský sál obecního úřadu, kde budou připraveny výtvarné dílny pro děti. Srdečně všechny zveme.

11) Trnůvka, o. p. s., pořádá v pátek 4. 12. 2015 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů Čertovskou besedu u cimbálu, hrají CM Pecka! a Hudci Trnůvka.

12) Mateřská škola Jinačovice zve všechny seniory na Vánoční besídku, která se bude konat ve čtvrtek 8. 12. 2015 v 9:30 hod. v sále obecního úřadu. Pro všechny bude připraven malý dárek a občerstvení od obecního úřadu.

13) Trnůvka, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat na Živý betlém po jinačovicku. Divadelní představení se bude konat v sobotu 19. 12. 2015 v 16:00 hod. v Hostinci u Střížů. Vstupné dobrovolné.


Vytvořeno 18.11.2015 6:11:01 | přečteno 1064x | jan.kazda