obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, srpen 2017

Vážení občané,

1) níže doplňujeme informace k novému systému sběru odpadů, který bude v naší obci zahájen 15. září.

Harmonogram svozu tříděného odpadu z jednotlivých domácností (pytlový sběr) na září:

papír: 18. 9.

plast: 19. 9.

Pytle s vytříděným odpadem nachystejte v den svozu před Váš dům. Co se týče oblastí, kam se nedostane svozový vůz (jedná se o lokalitu Stráň a za Skálou), je nutno připravit pytle s vytříděným odpadem v pondělí 18. 9. ráno a to jak plast, tak papír. Pytle budou svezeny technickým pracovníkem obce najednou.

Svoz na další měsíce říjen – prosinec bude upřesněn v průběhu září.

Současně upozorňujeme na to, že je třeba pytle řádně naplnit, nenaplněné pytle k odvozu nepředávejte, příp. vyčkejte na další termín svozu (viz manuál, který byl doručen do všech domácností).

Popelnici předkládejte ke svozu, který nadále zůstává jednou za 14 dnů, až v momentě, kdy ji budete mít zcela naplněnou – nově jsou popelnice označeny čárovým kódem a obci bude nyní účtována každá vyvezená popelnice.

Současně jsme již zaznamenali rozporuplné názory k nově zaváděnému systému. Znovu upozorňujeme, že se jedná o doplňkový systém, který by měl vylepšit systém stávající, zapojení do něj je dobrovolné. Přesto věříme, že jej přijme co nejvíce domácností a bude zde fungovat tak, jako již v mnoha jiných obcích. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na internetové stránky www.mojeodpadky.cz, kde naleznete návody, videa a mnoho dalších užitečných informací, příp. se obraťte na OÚ, dotazy Vám rádi zodpovíme.

2) Kancelář obecního úřadu (ověřování, výpisy, kopie…) oznamuje, že ve dnech 28. 8. – 1. 9. bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

3) Od 4. září budou probíhat rekonstrukce místních komunikací v lokalitě kolem hřiště a v Chaloupkách. Některé místní komunikace budou až do odvolání částečně nebo zcela uzavřeny. Zhotovitel bude rekonstrukci provádět po etapách, přesný harmonogram dle jednotlivých etap zatím není k dispozici. Obyvatele daných lokalit žádáme o pochopení a trpělivost. Případné (výjimečné) povolení k vjezdu na opravované komunikace je nutno řešit přímo se zhotovitelem stavby, kterému již bylo předáno staveniště – Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., kontaktní osoba: Ing. Fajgl, 602 572 448.

4) V druhé polovině září bude možné v obci využít kontejnery na velkoobjemový odpad. Termín bude následně upřesněn.

5) Na internetových stránkách obce www.jinacovice.eu/cs/samosprava/uzemni-planovani-a-strategie-rozvoje.html byl zveřejněn návrh Strategického rozvojového plánu obce Jinačovice. Podněty a připomínky k němu mohou občané podávat do 20. září 2017. Téměř třicetistránkový dokument je k dispozici také na OÚ. 


Vytvořeno 24.8.2017 8:52:37 | přečteno 2047x | jan.kazda