obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, srpen 2020

Vážení občané,

1) po opakovaných stížnostech a upozorněních důrazně žádáme občany, kteří využívají sběrná hnízda pro separovaný odpad, aby jej ukládali do kontejnerů, je nepřípustné jej ukládat vedle kontejnerů. Svozová firma odmítá odpad uložený mimo kontejnery svážet.

Znovu upozorňujeme, že PET lahve, krabice apod. musí být před vhozením do kontejneru sešlápnuty, řada uživatelů bohužel toto velmi jednoduché pravidlo odmítá respektovat. Není možné zaplnit několika nerozloženými krabicemi celý objem kontejneru.

Podobně lze u bioodpadu mnohdy objem významně zredukovat pouhým stlačením např. hráběmi či lopatou. Pokud se stane, že jsou některé kontejnery plné, využijte stejných v jiném sběrném hnízdě, které se zajisté nachází nedaleko.

Ve sběrných hnízdech je pochopitelně zakázáno ukládat směsný komunální odpad, jak se v obci v poslední době několikrát stalo.

Každý, kdo odpad vyprodukuje, je povinen se jej zbavit v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce na úseku odpadového hospodářství. Výše uvedené způsoby jejího porušování nelze nadále tolerovat.

Pokud se situace významně nezlepší, jsme připraveni, podobně jako u velkých modrých kontejnerů na bioodpad, sběrná hnízda zcela zrušit a zavést centrální sběrný dvorek s omezenou otvírací dobou, jak bývá u obcí našeho typu běžnou praxí.

Mají-li sběrná hnízda i nadále fungovat, a ne být jen zdrojem nepořádku v obci, musí být vnímána, jako zařízení společně sdíleného odpadového hospodářství, za která přijmeme společnou odpovědnost, ne jako místa, kam se vlastní odpovědnosti za odpad chodíme jen zbavit.

2) V konkrétní ulici naší obce došlo k několika případům poranění kočky střelou ze vzduchovky. Důrazně upozorňujeme střílejícího hrdinu, aby si své konání dobře rozmyslel a zvážil možné následky pro sebe a zejména pro poraněná zvířata a jejich majitele, kterými mohou být například děti. Kočka do venkovské zástavby přirozeně patří a v obci neevidujeme výskyt nadměrné populace toulavých koček, který by bylo nutné řešit odchytem, rozhodně nikoliv týráním v podobě zranění vzduchovkou.

Upozorňujeme, že současné zákony již kočku nekvalifikují jako pouhou věc a její úmyslné zabití či zranění je trestným činem. Majitelům zraněných koček doporučujeme případy pečlivě dokumentovat, bez ostychu hlásit policii a schovávat účty od případného veterinárního ošetření.

Všechny občany obce pak vyzýváme, abychom společně podobné nepřijatelné chování netolerovali, nebyli k němu slepí a lhostejní a pachatelům dávali najevo, že do slušné společnosti nepatří. 

3) Ve dnech 10. až 14. srpna bude uzavřena kancelář obecního úřadu (nebude možné provádět ověřování listin, výpisy z Czech Pointu). Děkujeme za pochopení.

4) Otevření cyklodráhy v areálu společnosti Velsbike, které mělo proběhnout v pátek 14. srpna, je nutné z technických důvodů odložit. Předpokládaný termín otevření bude v průběhu září, zavčas o něm budete informováni. Dráhu bude možné využívat našimi občany, především mladými cyklisty.

5) Společnost E.ON, jako provozovatel distribuční soustavy, oznamuje, že ve čtvrtek 24. září 2020 od 7:30 do 15:00 hod. dojde v naší obci k přerušení dodávky elektrické energie. Současně upozorňuje, že v době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem projednat se společností E.ON Distribuce a. s. Pro další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte web www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení.


Vytvořeno 6.8.2020 8:21:48 | přečteno 586x | jan.kazda