obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, srpen 2023

Vážení občané,

1) veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu 30. srpna v 19 hod. v sále Hostince u Střížů. Program naleznete zde. Na programu jsou mimo jiné dva důležité body:

a) prezentace výstupů z AUDITU FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY,

b) aktuální informace k přípravě NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU obce.

2) Kroužek Jinačovice zve děti a rodiče na společnou akci na Obecní chatě. Můžete se těšit na rozloučení s prázdninami, a to na téma Vesmír. V pátek 1. září od 17 hod. nás čeká společné odpoledne, večer a pro odvážnější i přespání ve stanu či pod hvězdami. Můžete se těšit na tvoření, hry, občerstvení i společnou večeři u ohně. Vstupné dobrovolné. Zájemci o přespání si přinesou vlastní stan a vše potřebné ke spaní.

3) V sobotu 2. září se na Statku Jinačovice uskuteční vaření gulášů. Vařit budou týmy složené z místních amatérských kuchařů, lahodné pokrmy pak budou připraveny k podávání přibližně od 13 hod. Kdo má zájem vařit, může se nahlásit do pondělí 28. 8. u Petra Košíka (tel.: 775 135 974). Pokud nemáte plán na tento den, přijďte poobědvat guláš a odpoledne se třeba vydat na procházku přes kopeček k sousedům na Den otevřených dveří do pivovaru Rojc (po červené turistické značce, která vede za Banadorem směrem k lesu, dojdete nad Rozdrojovice a odtam je pivovar jen kousek).

4) Pivovar Rojc slaví 5. výročí a v sobotu 2. září pořádá Den otevřených dveří. Začátek v 15 hod. (pokračování dlouho do noci), místo konání Rozdrojovice č. p. 341. Na čepu více jak deset piv, Sajdr, Rojcinka. Těšit se můžete na živou hudbu a prohlídku pivovaru, kde budete moci ochutnat mladá piva přímo z tanku. Akce se koná za každého počasí.

5) Záchranná stanice při ZOO v Jinačovicích pořádá v sobotu 9. září od 9 do 17 hod. Den otevřených dveří. Těšit se můžete na ukázky a odborný výklad o našich dravcích a sovách, komentovanou prohlídku areálu, výstavu propagačních materiálů činnosti záchranné stanice, stanoviště s odborníkem na netopýry – problematika netopýrů, předvedení vypuštění zvířat zpět do volné přírody a kvíz poznávání naší přírody.

V uvedený den si bude možné prohlédnout také místní čistírnu odpadních vod, která otevře své dveře od 9 do 12 hod., bude otevřen i místní statek, kde si budete moci prohlédnout zázemí včetně zvířat.

6) Na střelnici mezi Jinačovicemi a Moravskými Knínicemi se v sobotu 9. září uskuteční závod v brokové střelbě na vysoké věži – XXVII. ročník Memoriálu Jaroslava Fajta. Občerstvení, výborná myslivecká kuchyně, živá hudba, tombola a skákací hrad pro děti. Srdečně zvou naši myslivci.  

7) Od 14. září bude vždy ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 hod. probíhat v sále obecního úřadu cvičení pro děti ve věku 7 až 11 let.

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš – u pohybu platí dvojnásob! Čím dříve se u dětí s funkčním cvičením začne, tím jednodušší je vytvořit správné pohybové vzorce. Na lekcích budou kombinovány prvky DNS (dynamické neuromuskulární stabilizace podle prof. Pavla Koláře), fyziopilates, jógy, gymnastiky, tance atd. A to vše hlavně hravou a zábavnou formou. Funkční cvičení je výbornou kompenzací i k ostatním sportům a návyky, které děti získají, se hodí v podstatě při jakékoliv aktivitě.

Lekce budou probíhat formou kurzu s omezenou kapacitou 12 dětí, přihlášky na e-mailu silviepantuckova@seznam.cz nebo tel. 775 684 387. Více informací naleznete zde.

8) Od září bude v sále obecního úřadu probíhat skupinový kondiční trénink.

Cvičení bude zaměřeno na funkční trénink celého pohybového aparátu, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, správné dýchání. Při cvičení budeme používat cviky se zatížením vlastní vahou, jednoruční činky, zátěžové míčky, kettlebelly, BOSU a jiné. Zkušební hodina proběhne ve čtvrtek 14. září od 18:30 hod.

Kapacita je omezena na 12 lidí, pro rezervaci místa a další informace kontaktujte Michaelu Šimákovou, fitness trenérku a lektorku skupinových i individuálních lekcí, na tel. 775 557 718. 

9) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek 22. září a v sobotu 23. září v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad. Areál bude otevřen v pátek 22. 9. od 13 do 16 hod., v sobotu 23. 9. od 8 do 12 hod., současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

10) Ke dni 30. září končí „odpadový rok“ motivačního sběru odpadů, doporučujeme zkontrolovat si Váš odpadový účet, po tomto termínu již nebude možné k danému uplatňovat reklamace. Případné dotazy směřujte na e-mail bradacova.isnoit@gmail.com nebo se obraťte na obecní úřad.

11) Upozorňujeme domácnosti, že svozová společnost odmítá svážet nádoby na odpad s nečitelnými kódy. Prosíme, zkontrolujte si je a případně se obraťte na obecní úřad, kde Vám vytiskneme nové. Pokud kromě popelnice předkládáte k vývozu také pytle, je třeba je opatřit kódem (pytle bez kódu rovněž nebudou svezeny).

12) Mateřská škola Jinačovice ve spolupráci s Kroužkem Jinačovice připravuje novou vánoční výzdobu – pořízení dřevěného vyřezávaného betlému s figurami v životní velikosti od uměleckého řezbáře. Kdo by chtěl na betlém přispět, může tak učinit – více informací poskytne ředitelka mateřské školy Hana Urbanová, tel.: 731 507 630, e-mail: hana.urbanova@seznam.cz.

13) Kromě tištěných zpráv obecního úřadu, které obdrží každá domácnost, má obec k dispozici několik dalších informačních kanálů. Důležité informace zveřejňujeme také na vývěsce vedle obecního úřadu, kde naleznete i úřední desku. Kromě toho v obci vychází občasník Jinačovický zpravodaj, brzy by snad měl být opět zprovozněn místní rozhlas.

Důležitým elektronickým informačním kanálem je pak obecní web www.jinacovice.eu, kde si ve spodní části můžete nastavit zasílání e-mailů s aktualitami z obecního webu a úřední desky.

Zároveň upozorňujeme, že aktuální informace o dění v obci naleznete také na obecním facebooku www.facebook.com/jinacovice (na facebook se dostanou všichni, není třeba mít založený vlastní profil). Zveřejňujeme či sdílíme tam často informace a fotografie, které na obecním webu nejsou k dispozici. Na facebook obce se dostanete také přes odkaz umístěný na obecním webu. 

Současně připomínáme další způsob informování občanů – tzv. mobilní rozhlas, který funguje již několikátým rokem. Jedná se o aplikaci Česká Obec, kterou si můžete zdarma nainstalovat do svých telefonů, spustit a vyhledat „Jinačovice“. Následně Vám budou automaticky chodit upozornění a informace přímo do oznamovací lišty Vašeho telefonu. Zasílání informací prostřednictvím této aplikace využívá již přes 250 uživatelů. 

Vytvořeno 24.8.2023 9:07:47 | přečteno 587x | jan.kazda