obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, srpen, září 2015

Vážení občané,

1) od 11. září 2015 bude probíhat každý pátek cvičení Tai-chi pro začátečníky s paní Jiřinou Hoškovou v době od 8:45 do 9:45 hod. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.  Bližší informace na tel. čísle 737 524 313.

2) Obec Jinačovice pořádá v sobotu 12. září 2015 na sokolském hřišti fotbalový turnaj. Přijďte podpořit místní fotbalisty. Začátek turnaje je v 10:30 hod. Občerstvení zajištěno.

3) TJ Sokol Jinačovice pořádá od 14. září 2015 pravidelné cvičení pro děti vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17 hod. – pondělí: sportovní hry, atletika; čtvrtek: míčové hry – fotbal, košíková, volejbal. Všechny děti jsou srdečně zvány.

4) Ve dnech 18. a 19. září 2015 budou v areálu za Palasovou stodolou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se standardně nevleze do běžných nádob na komunální odpad, nelze ukládat nebezpečné odpady – barvy, oleje, léky, kyseliny, rozpouštědla atd., stavební suť a kamení, pneumatiky, elektrozařízení. Areál bude otevřen v pátek 18. 9. od 12:00 do 15:00 hod., v sobotu 19. 9. od 7:00 do 10:00 hod. Současně bude probíhat sběr vyřazených velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

5) Trnůvka, o. p. s., přijímá do 30. září 2015 nové členy – děti i dospělé. V případě zájmu přijďte kterýkoliv pátek v 19:30 hod. na OÚ. Dále zakládá nový kroužek skotských a mexických tanců pro dospělé. Lekce povede pan Zbyněk Pavlis každé pondělí ve 20:00 hod. na OÚ. V případě zájmu se dostavte přímo na taneční hodinu.

6) Od 30. září 2015 bude dle zájmu občanů probíhat každou středu od 10:45 do 12:00 hod. v sále obecního úřadu Jinačovice cvičení pro zdravé tělo pro rodiče (maminky) s dětmi, těhotné maminky. Jedná se o cvičení dětské jógy. Více informací poskytne paní Mgr. Karafiátová na tel. 608 618 268.

7) Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se bude konat ve čtvrtek 1. října 2015 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Program bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce. Na zasedání bude navazovat diskuse s občany, kde se bude řešit upravený návrh revitalizace návsi z pohledu urbanisty a další záležitosti týkající se fungování naší obce. Všichni jste srdečně zváni.

8) Obec Jinačovice ve spolupráci se ZOO Brno a Vodárenskou akciovou společností pořádá v sobotu 3. října 2015 Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod, kompostárně a záchranné stanici (areál bývalé bažantnice). Vstup bude otevřen od 9:00 do 12:00 hod.

9) Obec Jinačovice a stárky Vás srdečně zvou na Babské hody, které se budou konat v sobotu 10. října 2015. Průvod stárek s dechovou hudbou Vinařinka vyjde ve 13:00 hod. od obecního úřadu. Večerní zábava se uskuteční v Hostinci u Střížů od 20:00 hod., hraje skupina Akcent.

10) TJ Sokol Jinačovice bude pořádat tradiční listopadový zájezd do vinného sklípku v sobotu 21. listopadu 2015. Bližší informace budou upřesněny. Zájemci se mohou předběžně hlásit u pana Martina Kloudy, tel.: 603 851 550, nebo e-mail: martin.klouda@seznam.cz.


Vytvořeno 11.9.2015 13:59:09 | přečteno 1110x | jan.kazda