obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, únor 2019

Vážení občané,

1) poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků za rok 2019 se vybírají od února a to v úřední dny v pondělí a středa od 7:30 do 11:00 od 14:00 do 17:00 hod. Mění se základní sazba poplatku za odpad, která činí 600 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 600 Kč.

Poplatek za psa (prvního) činí 150 Kč (pro důchodce 100 Kč), za druhého a každého dalšího psa 100 Kč. Poplatky za odpad, psa a za pronájem obecních pozemků je možné hradit na účet obce, č. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD. Případnou platbu v hotovosti na OÚ doporučujeme provést současně s platbou za odpad (splatnost do 31. 5. 2019).

Podle obecní vyhlášky, která stanovuje místní poplatek za odpad, je nutné doložit do 31. 3. příslušného kalendářního roku žádost o osvobození od platby poplatku, jinak nárok na osvobození na úlevu zaniká (týká se osob, které se po dobu minimálně 10 měsíců v příslušném kalendářním roce na území obce nezdržují z důvodu pobytu v zahraničí, výkonu trestu odnětí svobody či pobytu v ústavní péči).

Dále prosíme všechny občany o vyplnění formuláře „Přihlašovací lístek na odpad“, majitele psů také o vyplnění nového formuláře „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“. Formuláře (ke stažení zde) můžete po vyplnění vhazovat do schránky OÚ. Děkujeme.

Poplatek za kabelovou televizi se opět hradí převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný). V případě platby přes SIPO dodejte spojovací číslo do kanceláře OÚ nebo je zavolejte na tel.: 545 235 295 (účetní provozovatele KTV). Výše poplatku za KTV a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2019).

2) Znovu připomínáme, že také na komunikacích uvnitř obce je třeba dodržovat pravidla silničního provozu. Tzn. jezdit přiměřenou rychlostí – přizpůsobit jízdu stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací a souvisejícím okolnostem, dodržovat přednost zprava apod. Upozorňujeme, že při výjezdu z obytné zóny je třeba dát přednost všem ostatním vozidlům (tzn. neplatí přednost zprava).

3) Mateřská škola Jinačovice pořádá v sobotu 23. února 2019  v Hostinci u Střížů Dětský maškarní karneval. Začátek ve 14:00 hod., bohatá tombola, soutěž o nejhezčí masku.

4) Obec Jinačovice, Trnůvka a Sokol Jinačovice pořádají vsobotu 2. března 2019 jinačovické ostatky. V 10 hod. bude sraz masek u obecního úřadu, následuje průvod maškar po vsi (Dědina, Skalky, Pláňava, Myslivárna, Chaloupky, hlavní), od 12 hod. zahájení veselice na dvoře obecního úřadu s vepřovými hody. Ostatková slavnost pokračuje večerní zábavou od 20 hod. v Hostinci u Střížů s DJ Čadkem, vstup v maskách vítán. Srdečně všechny zveme na ochutnávku zabijačkových specialit i na večerní zábavu!!


Vytvořeno 12.2.2019 13:03:51 | přečteno 800x | jan.kazda