obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, únor 2022

Vážení občané,

1) kvůli pracím probíhajícím na výměně trafostanice a přeložení vedení VN v jižní části obce dojde k dalšímu přerušení dodávek elektřiny. Dodávka proudu bude přerušena hned dvakrát, a to 15. a znovu 17. února. Byli jsme zhotovitelem ujištěni, že činnosti, které budou na rekonstrukci distribuční soustavy prováděny, nelze bohužel provést v jednom dni.

Místa vypnutí

Úterý 15. 2.: Sýčky/Člupky, Stráň, Pláňava, část od Cibulkových (RD č. p. 13) ke Skále, část Skalek – úsek od Urbancových (RD č. p. 11) po Kubantovy (RD č. p. 261).

Čtvrtek 17. 2.: rozsah vypnutí je stejný, jako byl při posledním lednovém přerušení dodávky, tzn. Chaloupky, Stráň, Pláňava, Sýčky/Člupky, část od Cibulkových (RD č. p. 13) ke Skále, část kolem hlavní silnice (od obchůdku Statek směrem na Brno, tedy včetně průmyslové zóny), část Skalek – úsek od Urbancových (RD č. p. 11) po Kubantovy (RD č. p. 261).

Čas vypnutí

Oba dny bude vypnutí oficiálně od 8 do 16 hod., ve čtvrtek 17. února by měly být práce dokončeny dříve (kolem poledne by měla být dodávka elektřiny obnovena). V úterý 15. února je však třeba kvůli velkému rozsahu prací počítat s omezením po celou stanovenou dobu, tedy od 8 do 16 hod.

Další informace včetně zákresu míst vypnutí naleznete ikona souboruzde.

Vzhledem k tomu, že jde o další odstávku během zimních měsíců, obecní úřad opět nabízí občanům možnost využít sál obecního úřadu v době omezení dodávky elektřiny. V sále se bude topit, rádi Vám podáme kávu nebo čaj, bude možno využít také Wi-Fi připojení k internetu. Na návsi nebude dodávka elektřiny přerušena, dle otvírací doby tedy budou v provozu rovněž místní restaurace a hostinec.

2) Z důvodu výše uvedené akce bude ve čtvrtek 10. února během dne uzavřena část místní komunikace vedoucí od hlavní silnice do lokality Sýčky/Člupky.

3) V sobotu 26. února se na návsi uskuteční vepřové hody a ostatková slavnost. Na jedenáctou hodinu je naplánován sraz masek před kapličkou, následovat bude průvod maškar po vsi, ve dvanáct hodin pak budou zahájeny vepřové hody, které potrvají po celé odpoledne. Nejen po dobu konání vepřových hodů budou otevřeny Centrála u Kašny i Hostinec u Střížů, kde se budete moci občerstvit.

Ostatková veselice bude na návsi pokračovat v odpoledních hodinách, k poslechu či tanci zahrají místní muzikanti (podle počasí buď venku nebo v hostinci).

Srdečně Vás všechny zveme k ochutnávce zabijačkových pochoutek i ostatkovému veselí.

4) V neděli 27. února proběhne od 16 hodin v Hostinci u Střížů vzpomínka na našeho rodáka Františka Kučeru, který by se v tento den dožil 100. narozenin.

František Kučera zasvětil celý život práci v místním Sokole v oblasti sportovní, hudební a divadelní. Při této příležitosti bude představena nová publikace o ochotnickém divadle v Jinačovicích, v jehož bohaté minulosti sehrál František Kučera jednu z hlavních rolí.

5) Obec Jinačovice vyčlenila v rámci svého rozpočtu pro letošní rok finanční prostředky na podporu rozvoje společenského, kulturního a sportovního života v obci, péče o tradice a folklor, aktivní spolkové činnosti, mezigenerační soudržnosti a volnočasových aktivit pro děti a seniory. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotace a mohou o ně žádat fyzické osoby, z právnických osob pak neziskové organizace, např. spolky, v termínu do 30. března. Při hodnocení žádostí o dotaci bude postupováno podle směrnice č. 1/2019, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice, kterou naleznete zde.

6) Naše obec se připojí k akci Ukliďme Česko, která proběhne v sobotu 2. dubna. V daný den si bude možné v době od 9:00 do 10:00 hod. na OÚ vyzvednout pytle na odpad a mapku, kde se bude uklízet a kde bude možné ponechat sesbíraný odpad. Abychom měli představu, kolik lidí se akce zúčastní, prosíme, dejte nám předem vědět (papírek se jménem vhoďte do schránky OÚ nebo údaje pošlete na e-mail starosta@obecjinacovice.cz).

7) Při vjezdu do Uličky (spojující lokality u hřiště s návsí) byly osazeny dopravní značky zakazující vjezd jízdních kol. Chodník v Uličce je poměrně úzký a už několikrát zde cyklisté (slušně řečeno „přespolní závodníci“) ohrozili chodce. Kdo se bude chtít Uličkou dostat i s kolem, může je vést. Zákaz má sloužit prevenci, není namířen proti místním uživatelům, například dětem, které mohou nadále Uličkou opatrně projíždět. Prosíme rodiče o informování ratolestí v tomto smyslu. Určitě je vhodnější opatrně projíždět Uličkou, než po chodníku podél hlavní silnice.

8) V obecním lese je možné si bezplatně vytěžit dřevo na topení (samovýroba, smrky o průměru cca 10 až 15 cm, terén nepřístupný pro osobní automobily, ideální traktor, čtyřkolka). Více informací sdělí hajný na tel. 776 300 378.

9) Poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků za rok 2022 se vybírají od února 2022 (splatnost do 31. 5. 2022). Základní sazba poplatku za odpad činí 600 Kč. Domácnosti zapojené do motivačního systému mají slevu, jejíž konkrétní výši najdete ve svém odpadovém účtu nebo Vám ji sdělíme na OÚ. Poplatek za prvního psa činí 250 Kč (důchodci 200 Kč), za každého dalšího psa pak 200 Kč.

Poplatek za kabelovou televizi navyšuje provozovatel na 650 Kč a bude se opět hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný), nebo přes SIPO (pokud máte nastaveno z dřívějška, platba proběhne automaticky – výši platby si nastaví provozovatel kabelové televize). Splatnost zůstává stejná – do 31. 5. 2022.


Vytvořeno 3.2.2022 10:18:58 | přečteno 486x | jan.kazda