obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, únor - březen 2018

Vážení občané,

1) od března se budou vybírat poplatky za odpad za rok 2018 (splatnost zůstává do 31. 5. 2018). Při platbě přes účet obce (č. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD) si výši poplatku dohledáte na svém odpadovém účtu, kde uvidíte slevu za předchozí období a tu odečtete od běžné výše poplatku, která zůstává 500 Kč.

Podle obecně závazné vyhlášky obce, která stanovuje místní poplatek za odpad (č. 2/2017), je nutné doložit ve lhůtě do 31. 3. příslušného kalendářního roku žádost o osvobození od platby poplatku, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zaniká (týká se občanů, kteří se tu i přes trvalý pobyt nezdržují).

Poplatek za kabelovou televizi lze hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný). V případě platby přes SIPO dodejte spojovací číslo do kanceláře OÚ nebo je zavolejte na tel.: 545 235 295 (účetní provozovatele kabelové televize). Výše poplatku a splatnost zůstávají beze změn (500 Kč do 31. 5. 2018).

Poplatky za pronájem obecních pozemků je možné hradit na účet obce, č. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo RD. Případnou platbu v hotovosti na OÚ doporučujeme provést současně s platbou za odpad. Splatnost poplatků je do 31. 5. 2018. ______________________________________________________________________

Přihlašovací lístek na odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Základní částka za osobu nebo objekt k rekreaci pro rok 2018 je 500 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 500 Kč. Poplatek je také možno uhradit na účet obce 15923641/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu. Sdělení pro OÚ Jinačovice (správce poplatku) o osobách, za které je poplatek odváděn:

Jméno příjmení rok narození Jinačovice č. p……………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Částka celkem……………….… Kč

Podpis osoby, která za domácnost poplatek odvádí: ……………………..

V případě, že platíte za objekt k rekreaci, vyplňte číslo popisné tohoto domu v Jinačovicích, Vaše jméno a příjmení, vynechejte rok narození a místo něho napište svoji trvalou adresu, kde bydlíte. Splatnost poplatku je do 31. 5. 2018

2) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek a sobotu 16. a 17. 3. 2018 v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad. Areál bude otevřen v pátek 16. 3. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 17. 3. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

3) Vzhledem k tomu, že se blíží zahrádkářská sezona, upozorňujeme na nutnost dodržovat správné třídění bioodpadu pro následný provoz místní kompostárny. Do modrých obecních velkoobjemových kontejnerů ukládejte (třiďte) bioodpad podle instrukcí (popisu na kontejnerech – větve, listí nebo čerstvě posečená tráva). Do černých kontejnerů o objemu 1100 l společnosti Suez ukládejte vše ostatní (suchá tráva, plevele, zbytky ovoce…). Černé kontejnery jsou vyváženy na velkokapacitní kompostárnu, která je vybavena příslušným technickým vybavením, a veškerý přivezený bioodpad je rozdrcen. Naše kompostárna, jako malé zařízení dle zákona o odpadech, má omezené technické vybavení – není vybavena drtičem bioodpadu, jako velkokapacitní provozy, proto je třeba, aby bioodpad sem přivezený byl pro následné zpracování roztříděný dle popisu. Dbejte na výše uvedené, ať nám kompostárna může sloužit. Děkujeme.

4) Obec Jinačovice zavádí užitečnou pomůcku pro rychlou a pohodlnou informovanost o dění v obci Jinačovice. Jedná se o aplikaci Česká Obec, kterou stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone), spustit a vyhledat „Jinačovice“. Potom už Vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty Vašeho telefonu. Aplikaci Česká Obec lze stáhnout buď přes Google Play nebo App Store. Doufáme, že se nová aplikace osvědčí a spolu se stávajícími elektronickými komunikačními kanály, jako jsou obecní web, kde si mj. můžete nastavit zasílání e-mailů s nejnovějšími aktualitami z webových stránek a úřední desky obce, a obecní facebook, bude představovat další možnost komunikace s občany.


Vytvořeno 27.2.2018 9:07:53 | přečteno 712x | jan.kazda