obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, září 2018

Vážení občané,

1) v pondělí 17. září a v úterý 18. září přijede do naší obce kominík (Roman Čejka, KOMINICTVÍ 24 s. r. o.), nabízí kontroly a čištění komínů. Termíny a časy i na jiné dny je možné domluvit na tel. 776 310 278 nebo na e-mailu cejka@kominictvi24.cz.

2) Sběr velkoobjemového odpadu proběhne v pátek 21. září a v sobotu 22. září v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad. Areál bude otevřen v pátek 21. 9. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 22. 9. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

3) V pátek 28. září (státní svátek) proběhne svoz směsného odpadu beze změn.

4) Obec Jinačovice a místní fotbaloví nadšenci pořádají v pátek 28. září od 10:00 hod. na sokolském hřišti fotbalový turnaj. Všichni diváci jsou vítáni, přijďte podpořit místní fotbalisty, pivo, limo a domácí klobásy zajištěny.

Na turnaj bude navazovat kácení máje (v 17 hod.), na které Vás zvou jinačovičtí stárci, od 19:00 hod. taneční zábava (DJ), vstupné 50 Kč.

5) Volby do zastupitelstva obce se budou konat v pátek 5. října (14:00–22:00 hod.) a v sobotu 6. října (8:00–14:00 hod.). Volební místnost v naší obci je v sále obecního úřadu.

6) Během října proběhne sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Termín bude upřesněn.

7) Obec Jinačovice a stárky Vás srdečně zvou na Babské hody, které se budou konat v sobotu 13. října. Průvod stárek s dechovou hudbou Střeličáci vyjde ve 13:00 hod. od obecního úřadu. Večerní zábava se uskuteční v Hostinci u Střížů od 20:00 hod., hraje skupina Akcent.

V den hodů bude ve 12:00 hod. v sále OÚ zahájena výstava Rok společné paměti věnovaná výročím obce, Sokola a Československé republiky, která potrvá do 28. října. V neděli 14. října od 15 hod. proběhne v Hostinci u Střížů oslava výročí u cimbálu, budou vyhlášeny výsledky soutěží a proběhne prezentace knížky o dějinách místní jednoty Sokola. Srdečně všechny zveme k návštěvě.

8) V rámci projektu Království Komety, do kterého je zapojena také naše obec, mohou občané Jinačovic využít dvě permanentky na domácí zápasy HC Kometa Brno. Rezervaci na jednotlivé zápasy provádějte přes OÚ.

9) Informace k nelegální ubytovně v objektu č. p. 32

Jak už jsme zmínili v letošním prvním čísle zpravodaje, od loňského listopadu je v naší obci provozována nelegální ubytovna pro zahraniční dělníky. V domě č. p. 32, který dříve vlastnila paní Naděžda Krejčí, se již téměř rok střídají různě početné skupiny dočasných obyvatel, kteří jsou podle dostupných informací většinou zaměstnáni v kuřimské továrně TYCO. I když v této souvislosti dosud nedošlo k ohrožení majetku či bezpečnosti obyvatel obce, vnímáme možná rizika a nehodláme se s tímto stavem smířit. Ačkoliv jsme se snažili o této záležitosti a o našich krocích poctivě informovat, dostaly se k nám zvěsti, že obec údajně ve věci nic nepodniká. Pojďme si tedy problém zrekapitulovat. Čelíme zde velmi detailně propracovanému systému podnikání na hraně zákona, využívajícímu právních skulin a těžkopádnosti správního pořádku. Obec sama nemá vůči provozovateli žádné výkonné pravomoci. Nemůže provádět kontroly ani ukládat pokuty a už vůbec nemůže nikoho nikam vystěhovávat. Může pouze upozorňovat na porušování pravidel a snažit se vymáhat jejich dodržování prostřednictvím k tomu určených úřadů.

Co obec dělá?

1) Ke všem dosavadním pokusům provozovatele legalizovat daný stav obec vydala zásadně zamítavé stanovisko. Stávající zastupitelstvo obce v žádném případě nevydá souhlas s touto stavbou, resp. s užíváním stavby, tento záměr nemůže být legalizován ani z důvodu nesouladu s územním plánováním obce.

2) O součinnost při řešení daného problému požádala obec celkem jedenáct institucí, v jejichž kompetenci je řešení byť jen dílčího aspektu provozované činnosti. Jsou to územně příslušný stavební úřad, živnostenský úřad – krajský i Městský úřad Kuřim, finanční úřad, Oblastní inspektorát práce, Česká obchodní inspekce, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Policie České republiky včetně příslušného odboru cizinecké policie). Prvních šest výše zmíněných institucí danou záležitost řeší, konkrétní závěry prozatím nemáme k dispozici.

3) Postup koordinujeme ve spolupráci s právníky a okolními obcemi, které čelí stejnému problému, některé v mnohem větším rozsahu.

Pokud Vás napadá něco, co jsme opomenuli, budeme Vám vděční za podnět či radu.

Co může udělat každý občan?

V zásadě úplně to stejné, jako obec. Podávat podněty úřadům individuálně. Nadále platí naše dřívější doporučení, aby v případě, že budete svědky nějakého protiprávního jednání ubytovaných, kontaktujte Policii ČR.


Vytvořeno 13.9.2018 11:52:58 | přečteno 1010x | jan.kazda