obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, září 2021

Vážení občané,

1) pokračují práce na rekonstrukci místních komunikací a dešťové kanalizace na návsi, část návsi zůstává uzavřena. Obyvatelům návsi je omezený příjezd přes staveniště k jejich nemovitostem umožněn pouze podle aktuální situace. Aktuální informace týkající se stavby zveřejňujeme na vývěsce u OÚ, webu obce www.jinacovice.eu a facebooku, kde budou uváděny také informace o svozu odpadu, resp. kam bude třeba přiblížit nádoby s odpadem, aby mohlo dojít ke svozu. Plocha před Palasovou stodolou je po dobu stavby určena k parkování především občanům návsi, prosíme, abyste uvedené respektovali. Děkujeme za pochopení.

Žádáme řidiče, aby také na objízdných trasách dodržovali rychlost. Zdůrazňujeme, že v celé obci je na místních komunikacích nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.

2) V sobotu 4. září od 9 hod. se na tenisových dvorcích v Jinačovicích uskuteční turnaj ve čtyřhře. Účast je možné nahlásit na e-mailu tenisjinacovice@gmail.com.

3) V pátek 10. září od 20 hod. se v Hostinci u Střížů koná Oldies/Disco party s DJ Ráďou a taneční hudbou 80. a 90. let., během večera se můžete těšit na tombolu, vstupné dobrovolné.

4) Záchranná stanice při ZOO v Jinačovicích pořádá v sobotu 11. září od 9 do 17 hod. Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohou prohlédnout areál nebo se podívat na ukázky a odborný výklad o našich dravcích, sovách a netopýrech. Uskuteční se také přednášky, na kterých se zájemci budou moci ptát na cokoliv, co je bude zajímat.

5) V sobotu 11. září se konají na střelnici mezi Moravskými Knínicemi a Jinačovicemi střelby na vysoké věži – XXV. ročník Memoriálu Jaroslava Fajta. Občerstvení, myslivecká kuchyně, živá hudba. Srdečně zvou naši myslivci.

6) Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice proběhne v pondělí 13. září 2021 v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů. Program zasedání je zveřejněn ikona souboruzde.

7) SK Jinačovice odehraje nejbližší domácí zápasy v pátek 17. září v 18 hod. (FC Poutník), v pátek 24. září v 17:30 hod. (Sokol Křtiny) av pondělí 27. září v 17:30 hod. (FC Bitches) na sokolském hřišti. Rozpis utkání a další aktuální informace naleznete na webu www.skjinacovice.cz. Přijďte podpořit naše fotbalisty, občerstvení zajištěno.

8) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek 24. září a sobotu 25. září v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad. Areál bude otevřen v pátek 24. 9. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 25. 9. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

9) Dětský bazárek (oblečení, botky, hračky, hry... vše možné od dětí pro děti) se bude konat v sále obecního úřadu v sobotu 25. září a neděli 26. září od 9 do 11 hod. Pro více informací kontaktuje Pavlínu Páskovou, tel. 721 264 307, nebo Petru Kurowskou, tel. 775 117 775.

10) Ke dni 30. září končí „odpadový rok“ motivačního sběru odpadů, doporučujeme zkontrolovat si Váš odpadový účet, po tomto termínu již nebude možné k danému uplatňovat reklamace. Případné dotazy směřujte na e-mail bradacova.isnoit@gmail.com nebo se obraťte na obecní úřad.

11) Upozorňujeme občany, že svozová společnost nebude svážet komunální odpad, který bude uložen v pytlech vedle popelnic. Komunální odpad vhazujte pouze do standardizovaných nádob (popelnic). Uvedené se netýká plastového a papírového odpadu, který může být vhazován do pytlů i nádob.

12) Kroužek Jinačovice srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na Podzimní slavnosti, které se uskuteční v neděli 3. října v 15 hod. na Obecní chatě. Součástí programu bude vyřezávání dýní atvorba dalších podzimních dekorací, vázání podzimních věnců. Pro malé děti budou nachystané tematické omalovánky aúkoly. Pochutnáme si na šípkovém čaji, domácích dobrůtkách, podzimních plodech a společně uvařeném kotlíkovém gulášku.

13) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod. Místem konání voleb v naší obci je sál Obecního úřadu Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34  Kuřim.

14) Babské hody se letos uskuteční v sobotu 16. října, ve 13 hod. proběhne předání hodového práva před obecním úřadem, následovat bude průvod stárek obcí s DH Střeličáci, od 20 hod. v Hostinci u Střížů hodová zábava se skupinou PROROCK.

15) Připomínáme, že na webu obce www.jinacovice.eu (ve spodní části) si můžete nastavit zasílání e-mailů s aktualitami z obecního webu a úřední desky obce.

Současně připomínáme další způsob informování občanů o dění v naší obci, který funguje již třetím rokem. Jde o aplikaci Česká Obec, kterou si můžete zdarma nainstalovat do svých telefonů, spustit a vyhledat „Jinačovice“. Následně Vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty Vašeho telefonu. Zasílání informací z naší obce prostřednictvím této aplikace již využívá přes 200 uživatelů. 


Vytvořeno 3.9.2021 8:01:36 | přečteno 919x | jan.kazda