obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Aktuality

12.11.2021

Nakládání s bioodpadem

bio

Upozorňujeme, že pokud jsou nádoby na bioodpad naplněny, je možné ponechat bioodpad v pytlech vedle kontejneru. Svozová společnost však vyžaduje pytle zavázat, aby z nich bioodpad nevypadával, pytle se odvezou a k jejich vysypání dojde až na kompostárně.

Zároveň upozorňujeme, že objem bioodpadu v kontejneru lze výrazně snížit jeho stlačením (např. hráběmi, lopatou).

V žádném případě nenechávejte bioodpad pohozený vedle kontejnerů nebo tak, aby z kontejnerů vypadával, jak se občas stává. Děkujeme.

11.11.2021

Lampionový průvod

lampion 21

Naše místní spolky TJ Sokol Jinačovice a Kroužek Jinačovice pořádají ve středu 17. listopadu Lampionový průvod, kterému bude předcházet setkání u teplého nápoje s programem pro děti. Sraz od 16 hod. na sokolském hřišti, všichni jsou srdečně zváni.

10.11.2021

Upozornění

ms sychrov

V sobotu 13. 11. bude na území naší obce probíhat myslivecký hon. Hon proběhne na katastru Jinačovic a Rozdrojovic (honební pozemky – pole, remízky, lesní porosty). Žádáme občany, aby v uvedený den nevcházeli na honební pozemky či do nepřehledného terénu. Prosíme rodiče, aby o uvedeném informovali své děti.

novější1 [...] 20 [...] 35 36 37 38 39 40 41 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 194 starší