obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Aktuality

15.03.2020

Sdělení obce ke stávající situaci způsobené šířením nákazy koronavirem

Znak obce web

Mimořádná opatření přijatá vládou ČR kvůli šíření nákazy koronavirem včetně vyhlášení nouzového stavu nepředpokládají ze strany obcí přijímání zvláštních opatření nebo zásahů. Jediný pokyn směřující ze strany ministerstva vnitra k obci se týká přiměřených opatření v případě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce, které v tuto chvíli není v Jinačovicích naplánováno. Obecní úřad je ve spojení s nadřízeným úřadem ORP v Kuřimi, který monitoruje situaci v území své působnosti. 

Přesto se k Vám obracíme s následujícím sdělením: 

1. Vyzýváme všechny obyvatele obce ke striktnímu dodržování opatření a doporučení přijatých vládou ČR. Aktuální informace ke stávající situaci naleznete na webu ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz a v rámci televizního vysílání na zpravodajské stanici ČT24. Řiďte se jimi. Obyvatelé naší obce vždy uměli projevovat solidaritu a ohleduplnost k ostatním, věříme, že to tak zůstane i při této zkoušce.

2. Vzhledem k tomu, že rizikovou skupinou jsou pro nákazu koronavirem především starší lidé, příp. lidé trpící nějakým chronickým onemocněním, je důrazně doporučováno, aby se vyhýbali místům s větším počtem lidí. To však někdy není zcela možné, proto by jim například nákupy měli zajišťovat mladší rodinní příslušníci, případně blízcí rodinní známí. V naší obci neevidujeme starší občany, kteří by byli odkázání sami na sebe. Může však nastat situace, že blízcí lidé sami onemocní či budou muset zůstat v karanténě. Pokud se někdo do této svízelné situace dostane, může kontaktovat obecní úřad. Současně vyzýváme dobrovolníky z řad našich občanů, kteří by byli případně ochotni seniorům s nákupy pomáhat, ať se přihlásí na OÚ.

3. Obecní úřad funguje v běžném provozu. Mateřská škola zůstává nadále otevřena, důrazně však doporučujeme rodičům, aby, pokud mají možnost (například maminky na mateřské), raději nechali své děti doma. Obecní knihovna bude do odvolání uzavřena. 

4.Sokolské hřiště je na doporučení sokolské župy dočasně pro veřejnost uzavřeno, obecní víceúčelové hřiště lze využívat tak, jako doposud (po domluvě a zapůjčení klíčů na OÚ), s rozumem je možné využívat také dětské hřiště. Tenisové kurty zatím nejsou připraveny na sezonu (ta by měla být s největší pravděpodobností zahájena počátkem dubna).

5. Obchod s potravinami (Statek Jinačovice) zůstává otevřen, stejně tak místní pošta. Restaurace je uzavřena, je však možné si objednat obědové menu (nutno minimálně den předem), které bude vydáváno pouze s sebou.

12.03.2020

Nouzový stav

ns

Vláda České republiky dnes vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů.

12.03.2020

Nabídka obce k usnadnění situace pracujících rodičů v souvislosti se zrušením školní docházky

Znak obce web

Vzhledem ke zrušení školní docházky a možným problémům s hlídáním menších dětí se jako východisko ukazuje vzájemná solidarita a sdílené hlídání dětí. Pokud by se také v naší obci objevila potřeba a ochota k takovému řešení hlídání dětí, je obec připravena poskytnout sál obecního úřadu k dočasnému zřízení dětského klubu, například pro hernu či projekci filmů, pro malé skupinky hlídaných dětí. I dočasná změna prostředí a nabídka alternativního programu může přijít vhod. V případě dobrého počasí je samozřejmostí možnost využít nové víceúčelové hřiště. Předpokládáme, že by se akce týkala žáků nižších ročníků základních škol (I. až III. třída). 

Zároveň nabízíme případným dobrovolníkům z řad studentů nebo flexibilně či doma pracujících občanů ochotných podílet se na hlídání a dalším zájemcům o takovou výpomoc, aby se domluvili prostřednictvím OÚ (obec@obecjinacovice.cz, starosta@obecjinacovice.cz). Samozřejmě bude možné, po dohodě rodičů, uvedený dohled alespoň symbolicky finančně odměnit, za což by se jistě studenti či maminky na mateřské nezlobili. Z další domluvy by také vyplynulo, zda se hlídáním pokryje celá denní doba nebo jen její část (např. 8 až 13 hod.).  

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 74 75 76 77 78 79 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 194 starší