obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Obec Jinačovice

obrázek nenalezen

Obec Jinačovice se nachází 5 km severozápadně od Brna-Kníniček. Žije zde necelých 800 obyvatel, rozloha katastru je téměř 600 ha. Geomorfologicky obec leží v tzv. Jinačovickém prolomu, který je součástí Lipovské vrchoviny, ta je jedním z podcelků vrchoviny Bobravské, která náleží do Brněnské vrchoviny. Nadmořská výška obce je přibližně 303 m. 
Aktuality

10.11.2021

Upozornění

ms sychrov

V sobotu 13. 11. bude na území naší obce probíhat myslivecký hon. Hon proběhne na katastru Jinačovic a Rozdrojovic (honební pozemky – pole, remízky, lesní porosty). Žádáme občany, aby v uvedený den nevcházeli na honební pozemky či do nepřehledného terénu. Prosíme rodiče, aby o uvedeném informovali své děti.

04.11.2021

Informace k provozu na návsi od 5. 11. 2021

1

Na místních komunikacích na návsi byla dnes dokončena pokládka finální vrstvy asfaltobetonu. Od zítřka budou pokračovat práce především na chodnících, po staveništi se tedy budou nadále pohybovat pracovníci a stroje prováděcí firmy. Provoz na návsi bude omezen – bude možné ji využít ve všední dny v čase od odpolední 16:30 hod. do 7:30 hod. ranní, o víkendech po celý den, jedná se stále o staveniště, takže průjezd na vlastní nebezpečí. 

Parkovací zálivy bude možné využívat od pátečního večera, během zítřka ještě dojde ke zhutnění dlažby, poté lze parkovat ve všední dny od odpolední 16:30 hod. do 7:30 hod. ranní, o víkendu bez omezení (ve všední dny v pracovní době budou v těsném okolí parkovacích zálivů probíhat ještě práce na chodnících a terénních úpravách). Obyvatelé návsi budou moci parkovací zálivy využívat také mimo uvedenou dobu po domluvě se zhotovitelem stavby. 

Od zítřejšího rána se budou na návsi otáčet linky autobusu končící v Jinačovicích, proto je třeba ponechat volný průjezd pro autobus u hospod ve směru od Blatných (tzn. neparkovat v blízkosti křižovatky Fiedlerovi/Hostinec u Střížů). 

Popelnice na směsný odpad můžete již od zítřka ponechat před domem, svozový vůz návsí projede. 

Děkujeme všem za trpělivost a dodržování omezení.

03.11.2021

Upozornění

Během dnešního večera dojde k aplikaci tzv. spojovacího nástřiku na nově položený asfalt. Uvedený nástřik bude minimálně čtyři hodiny "zrát", proto nevstupujte (ani nejezděte) na nový asfalt. 

Co se týče zítřejšího a pátečního svozu odpadu, bude nutné nádoby s odpadem nejdříve zítra ráno (kvůli výše zmíněnému spojovacímu postřiku na asfaltu) přiblížit na níže uvedená místa, kam se dostane svozový vůz po stávajících (neopravovaných) komunikacích: domácnosti v kopci (nad č. p. 32, dříve paní Krejčí) dají popelnice, stejně jako dříve, na křižovatku nad staveniště (směr Stráň/nad hřištěm), domácnosti poblíž kapličky je umístí k Centrále (naproti Blatným), případně na roh za Hospodu u Střížů (naproti Fiedlerovým), domácnosti od hlavní silnice po Centrálu ponechají popelnice buď na chodníku u hlavní silnice (naproti OÚ), nebo je přiblíží rovněž k Centrále (naproti Blatným). Současně žádáme řidiče, aby zítra a v pátek neparkovali vozidla poblíž křižovatky za hospodou, ať v místě zůstane bezpečný průjezd nejen pro svozový vůz. Děkujeme.

novější1 [...] 20 [...] 35 36 37 38 39 40 41 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 194 starší

Kalendář akcí

Nebyla nalezena žádná akce