obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Aktuality

20.01.2021

Prodej vína v Jinačovicích

vino

Vinařství Holánek přijede v pátek 22. 1. do Jinačovic s pojízdnou vinotékou. Nabízet bude kvalitní sudová i lahvová moravská vína. Vinotéka bude přistavena od 16:00 do 16:30 hod. před OÚ.

13.01.2021

Očkování proti COVIDu

Kampan ockovani senioru Obrazovka MHD 1 280 x 720 bodu   22

V našem kraji začíná plošné očkování obyvatel proti onemocnění COVID-19 v prioritní skupině seniorů nad 80 let. Informujte, prosím, své babičky a dědečky.

12.01.2021

Upozornění!!

pochod trasa

Vážení občané, 

Obecní úřad Jinačovice obdržel v pondělí 11. ledna 2021 oficiální oznámení svolavatele o konání veřejného shromáždění na území naší obce. Shromáždění se má konat v sobotu 16. ledna od 15:00 hodin. Shromáždění má mít formu pochodu směřujícího od první odbočky směrem od Brna do centra obce (trasa pochodu je červeně vyznačena v mapce). Má se jednat o protestní akci proti vládním epidemiologickým opatřením a její konání v Jinačovicích souvisí s bydlištěm ministra zdravotnictví ČR. 

Předpokládaná doba konání akce je ohlášena do 20:00 hodin. Předpokládaný počet účastníků je podle oznámení svolavatele 100 osob. Svolavatel zajistí pořadatelskou službu v počtu pěti osob označených páskou. Svolavatelem je pan Franzki z Brna. 

OÚ Jinačovice vydává k oznámení toto vyjádření: 

Shromáždění bylo oznámeno v souladu se zákonem a OÚ jej jako takové bere na vědomí. Činí tak nicméně s velkým znepokojením, neboť považuje pořádání hromadné akce v obci naší velikosti za současné epidemické situace za krajně neodpovědné a vidí v něm zvýšené riziko šíření nákazy nejen pro naši obec, ale i pro celou společnost. 

Zároveň činí OÚ Jinačovice následující opatření: 

OÚ vyzývá svolavatele k dodržování pořádku, respektu k majetku obce a jejích obyvatel a jejich soukromí a k dostatečnému zajištění pořadatelské služby. Zároveň upozorňuje svolavatele na aktuálně platná opatření Vlády ČR omezující rozsah veřejných shromáždění a vyzývá k jejich dodržení v zájmu prevence rizika šíření nákazy COVID-19. 

OÚ nemá žádné nástroje k tomu, aby odhadl, kolik osob se na akci ve skutečnosti dostaví a jak dlouho v obci setrvají. Upozorňuje proto všechny občany na možnou koncentraci většího počtu osob na veřejných prostranstvích obce a také v autobusech hromadné dopravy projíždějících během dotčeného odpoledne obcí. OÚ žádá občany obce, aby vzali tato rizika v úvahu při pohybu v obci během sobotního odpoledne. 

K ochraně veřejného pořádku a majetku upozornila obec na konání akce Policii ČR a požádala ji o monitorování a zajištění spořádaného průběhu akce. 

novější1 [...] 20 [...] 35 36 37 38 39 40 41 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 176 starší